StjórnkerfiðStjórnkerfið

Skipurit Hafnarfjarðarbæjar

Skipurit2019Hafnarfjardarbaer_1548778969167

Stjórnsýslusvið

Strandgata 6 

Sviðstjóri:  Sigríður Kristinsdóttir

Sviðið annast almenna stjórnsýsla sveitarfélagsins, menningarmál, ferðamál, atvinnumál og upplýsingarmál. Veitir þjónustu og upplýsingagjöf til bæjarbúa, fyrirtækja, bæjarfulltrúa og starfsmanna. Skrifstofan tryggir  upplýsingaflæði um málefni bæjarins til viðeigandi aðila og er vettvangur til að koma skoðunum og hugmyndum á framfæri. Innan stjórnsýslu starfa samráðsteymi sem samræma áherslur og útfærslur einstakra verkefna. Á sviðinu er veitt  innri þjónusta á sviði mannauðsstjórnunar, skjalavistunar og lögfræði.

Skipurit2019stjornsyslusvid_1548778969245

Fjármálasvið

Strandgata 6 

Sviðstjóri:  Rósa Steingrímsdóttir

Fjármálaþjónusta Hafnarfjarðarbæjar skiptist í fimm deildir. Fjárreiðudeild sem annast greiðslu og innheimtu reikninga, bókhaldsdeild sem annast bókhald og skráningu reikninga, hagdeild sem sér meðal annars um fjárhagslegt eftirlit með rekstri stofnana, áætlanagerð og innkaupastjórnun, tölvudeild sem sér um að þjónusta allar stofnanir bæjarins og launadeild sem annast allar launavinnslur. Fjármálaþjónusta hefur umsjón með áætlanagerð og ársreikningi fyrir sveitarfélagið í heild sinni og sinnir ráðgjöf og þjónustu til allra eininga innan sveitarfélagins. 

Skipurit2019fjarmalasvid_1548778968919

Fræðslu- og frístundaþjónusta

Linnetsstíg 3

Sviðstjóri:  Fanney Dóróthe Halldórsdóttir

Fræðslu- og frístundaþjónusta annast stjórnsýslu og umsýslu menntunar, tómstunda- og íþróttamála í sveitarfélaginu. Skrifstofa fræðslu- og frístundaþjónustunnar er að Linnetsstíg 3 með afgreiðslu á 4. hæð, sími 585 5800.

Meginábyrgð fræðslu- og frístundaþjónustu Hafnarfjarðar felst í  umsjón og eftirliti með menntun, fræðslu og tómstunda- og íþróttamálum ásamt því að standa fyrir sérhæfðri skólaþjónustu fyrir börn í leik- og grunnskólum.  Í því felst að tryggt sé að starfsemi leikskóla, grunnskóla, námsflokka/ fullorðinsfræðslu, tónlistarskóla og íþrótta- og tómstundamála ásamt daggæslu í heimahúsum sé í samræmi við lög, reglugerðir og samþykktir sveitarfélagsins og færi börnum/nemendum sem mest gæði. Fræðslu- og frístundaþjónustan hefur umsjón með þjónustu og rekstri íþróttamannvirkja og  eigna sem tilheyra málaflokknum og eru í eigu, leigu og/eða rekstri bæjarins. Hlutverk fræðslu- og frístundaþjónustu er að efla menntun og styrkja íþrótta- og tómstundastarf í Hafnarfirði og hafa um það samstarf við foreldra, íþróttafélög, tómstundafélög, klúbba og aðra aðila sem starfa á sviði íþrótta, tómstunda og heilsueflingar til að tryggja sem mestan fjölbreytileika og gæði í menntun.

Skipurit2019fraedsluogfristundathjonusta_1548778969172

Fjölskylduþjónusta

Linnetstíg 3

Sviðstjóri: Rannveig Einarsdóttir

Fjölskylduþjónusta  ber ábyrgð á  barnavernd, forvörnum, stuðningi og ráðgjöf við fjölskyldur, á húsnæðismálum, fjárhagsaðstoð, þjónustu við fatlað fólk, þjónustu við aldraða, afgreiðslu húsaleigubóta og heimaþjónustu.

Skipurit2019fjolskylduthjonusta_1548778969235

Umhverfis- og skipulagsþjónusta

Norðurhella 2

Sviðstjóri: Sigurður Haraldsson

Umsjón með skipulagsgerð og afgreiðslu skipulagsmála. Skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi hafa umboð til að afgreiða ýmis skipulagsmál,  undirbúa önnur skipulagsmál til afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs og síðan til bæjarstjórnar ef við á. Þeir gefa út byggingarleyfi að uppfylltum skilyrðum mannvirkjalaga ásamt því að annast grenndarkynningu byggingarleyfa á ódeiliskipulögðum svæðum. 

Starfsfólk veitir leiðbeiningar varðandi skipulagsmál og annast lögformlega afgreiðslu skipulagserinda ásamt því að sinna byggingareftirliti, yfirferð aðaluppdrátta og séruppdrátta ásamt úttektum og yfirferð eignaskiptasamninga,  fasteigna- og lóðaskráningu, umsjón með landskráningarkerfi og gerð mæliblaða og útreikninga gatnagerðar- og þjónustugjalda.

Starfsmenn umhverfis- og skipulagsþjónustu sjá jafnframt um rekstur eigna Hafnarfjarðarbæjar og verklegar framkvæmdir ásamt allri umsýslu varðandi fasteignir, götur, veitur og opin svæði. Ábyrgð á nýbyggingum, rekstri og viðhaldi mannvirkja í eigu bæjarins er líka á hendi sviðsins ásamt áætlanagerð og faglegum undirbúningi verkefna sem á að framkvæma hverju sinni.

Skipurit2019umhverfisogskipulagsthjonusta_1548778969232


Var efnið hjálplegt? Nei