Tilkynningar  • VallaraesiFeb2021

Framkvæmdir við Vallaræsi hafnar

8. feb. 2021

Framkvæmdir við Vallaræsi eru farnar af stað. Í byrjun sumars er áætlað að fara í yfirborðsfrágang. Verklok í verkinu eru skv. verksamningi í október 2021.

Sjá upplýsingasíðu fyrir framkvæmdir við stofnræsi Valla - Vallaræsi

Í grófum dráttum skiptist verkið í:

  • Klapparlosun með sprengingum og/eða fleygun
  • Jarðvinnu vegna skurðgraftrar og undirbúnings lagnavinnu og lögn veitulagna
  • Söndun og fylling yfir veitulögn og frágangur yfirborðs

Klapparlosunin er vandasöm og er hún að mestu leiti útfærð með því að sprengja skurðinn en Borgarvirki, sér um sprengingar fyrir aðalverktaka verksins Háfell ehf. Til að fylgjast með mögulegri hreyfingu sem sprengingar kunna að hafa í för með sér setur verktaki upp mæli á næstliggjandi hús. Athafnasvæði er girt af á hverjum stað fyrir sig, og umferð gangandi stýrt framhjá athafnasvæði með girðingum og merkingum. Búast má við umtalsverðri umferð með jarðefni til og frá athafnasvæði. Annars vegar um aðkomu í botnlanga í Bergskarði og hins vegar meðfram lagnaleiðinni.

VallaraesiFeb2021Yfirlitsmynd yfir þá vinnu sem unnin verður á svæðinu í vetur. 

Borun og sprengingar - viðvörun fyrir og eftir sprengingu

Unnið er við borun og sprengingar í Vallahverfi í verkinu Vallaræsi. Verklok heildarverks eru áætluð 31. október 2021. Öll sprengiskot eru byrgð með sprengimottum til að koma í veg fyrir grjótkast. Einnig hafa verið settir upp titringsmælar á nærliggjandi húsum til að geta fylgst vel með öllum titringi sem af sprengingunum verða og til að halda titringi í samræmi við reglugerðir. Til viðvörunar um að sprenging sé væntanleg koma þrjú stutt hljóðmerki og svo líður ca 1 mínúta þar til skoti er hleypt af, getur orðið lengra ef að fólk er nærri þeim stað sem verið er að sprengja á. Svo þegar sprengingu er lokið kemur eitt langt hljóðmerki.

Athugasemdir vegna framkvæmdarinnar

Hafi íbúar ábendingar eða athugasemdir vegna framkvæmdarinnar er óskað eftir að þeim sé beint til viðkomandi aðila en ávallt er óskað eftir að afrit af samskiptum séu send eftirlitsaðila/um með framkvæmdinni. Verktaki er Háfell ehf. og stjórnendur á verkstað: agnar@hafell.is og daniel@hafell.is . Undirverktaki í sprengingum er Borgarvirki ehf. magnus@borgarvirki.is og eru þeir sem telja sig hafa orðið fyrir tjóni af völdum sprenginganna beðnir um að setja sig í samband við Magnús. Ef til tilkynninga kemur skal senda afrit af á netfangið: petur@strendingur.is / bendikt@strendingur.is sem sinna hlutverki eftirlitsaðila fyrir hönd Hafnarfjarðarbæjar. Ef einhverjar athugasemdir eru vegna þessarar vinnu er hægt að hafa beint samband við Vinnueftirlit Ríkisins í s. 550-4600 og Lögregluna í s. 444-1000.