Covid 19Covid 19

Upplýsingar um þjónustu sveitarfélagsins

Á vefnum www.covid.is er svo að finna upplýsingar fyrir almenning um Covid19 veirufaraldurinn. Sá vefur er á vegum embættis Landlæknis og almannavarna. Sérfræðingar frá embætti landlæknis uppfæra reglulega "Spurt og svarað" liðinn á síðunni og er bent sérstaklega þá undirsíðu ef spurningar vakna. 

Mikilvægar tilkynningar og upplýsingar um þjónustu sveitarfélagsins

Í ljósi neyðarstigs almannavarna sem nú er í gildi vegna COVID-19 veirunnar hefur Hafnarfjarðarbær gripið til nauðsynlegra aðgerða sem miða að því að forgangsraða verkefnum og verja grunnstoðir í þjónustu Hafnarfjarðarbæjar til að halda uppi samfélagslega mikilvægri þjónustu og starfsemi. Allar aðgerðir sveitarfélagsins hafa miðað að því að tryggja öryggi íbúa og starfsfólks með áherslu á þá þjónustu sem þarf að haldast órofin á öllum viðbragðsstigum. Starfsstöðvar Hafnarfjarðarbæjar eru um 70 talsins. Hafa stjórnendur skóla, heimila og stofnana þegar virkjað sínar viðbragðsáætlanir og gripið til samræmdra viðbragða í takt við tilmæli og leiðbeiningar Landlæknis, sóttvarnalæknis og almannavarna.

Áhersla á svörun í síma, með netspjalli, tölvupósti og Facebook

Viðskiptavinir sem eiga erindi í þjónustuver og þjónustumiðstöð Hafnarfjarðarbæjar eru hvattir til að senda tölvupóst á hafnarfjordur@hafnarfjordur.is, spjalla við starfsfólk í netspjalli á www.hafnarfjordur.is, senda ábendingu í gegnum ábendingagátt  eða hringja í s. 585-5500 til að takmarka komur á starfsstöðvar. Ítarlegar upplýsingar um starfsemi sveitarfélagsins er að finna á vef Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is auk umsókna og gagna á MÍNUM SÍÐUM. Á vefnum er jafnframt að finna netspjallið sem er opið á sama tíma og þjónustuverið frá kl. 8-16 alla virka daga. Þjónustuverið er lokað í hádeginu frá kl. 11.45 - 12.15 dagana 26. mars - 2. apríl 2020. Hægt er að hafa samband við okkur á Facebook: https://www.facebook.com/hafnarfjardarbaer/ en skilaboðum þar er svarað á afgreiðslutíma þjónustuvers.

Mikilvægar upplýsingar um áhrif Covid19 á þjónustu sveitarfélagsins 

Barnavernd

 • Barnavernd er hluti af þessi grunnþjónustu sem helst órofin á öllum viðbragðsstigum. Engin breyting hefur orðið á þjónustu barnaverndar Hafnarfjarðar. Hlutverk barnaverndar er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð.
 • Tilkynning til barnaverndarnefndar er ekki kæra heldur beiðni um aðstoð fyrir viðkomandi barn eða fjölskyldu sem tilkynnandi telur að sé hjálparþurfi. Hægt er að senda tilkynningu á netfangið: barnavernd@hafnarfjordur.is
 • Sameiginleg bakvakt barnaverndar Hafnarfjarðar, Kópavogs og Garðabæjar, sem sinnir börnum sem eiga þar lögheimili eða eru þar búsett. Samband við bakvakt fer í gegnum neyðarlínuna 112.

Dagforeldrar 

 • Dagforeldrar í Hafnarfirði eru sjálfstætt starfandi en fá starfsleyfi samkvæmt ákveðnum skilyrðum og eru háðir reglulegu eftirliti umsjónaraðila þ.e. Hafnarfjarðarbæjar
 • Öll gögn og leiðbeiningar sem sendar eru út frá mennta- og lýðheilsusviði frá almannavörnum og viðbragðsaðilum vegna Covid19 eru sendar á dagforeldra. Starfsmenn skrifstofunnar hafa sinnt málefnum í vikunni þar sem upp hafa komið vankvæði á vistun barna hjá dagforeldrum. 

Dagvistun og heimsóknarbann

 • Dagdvöl á Sólvangi var lokað eftir að neyðarstigi almannavarna var lýst yfir 7. mars sl.
 • Dagdvöl á Hrafnistu er opin sem og dagþjálfun í Drafnarhúsi.
 • Heimsóknarbann hefur verið sett á Hrafnistuheimilinu í Hafnarfirði og á Sólvangi.

Félagsmiðstöðvar ungmenna

 • Áhersla lögð á að vera með opið rafrænt í félagsmiðstöðvum og standa þannig að allskonar verkefnum sem ýta undir samskipti og virkni unga fólksins. Deildarstjórar hvers skóla skoða leiðir innan síns skóla og kynna sérstaklega.

Frístundabíll

 • Í ljósi þess að allt íþróttastarf liggur niðri á meðan á samkomubanni stendur hefur þjónusta frístundabíls verði lögð af tímabundið. 

Frístundaheimili grunnskólanna

 • Taka virkan þátt í samstarfi við skólana og eru með starf fyrir 1. og 2. bekk.
 • Lagt er upp með að nemendur í hverju hólfi séu saman í frístund út daginn. Opið er á öllum frístundaheimilum í Hafnarfirði til kl. 15.
 • Leiðrétting þjónustugjalda í samræmi við hlutfall skerðingar. Í þeim tilvikum sem þjónusta leik- og grunnskóla fellur niður eða skerðist vegna verkfalls, samkomubanns, veikinda eða sóttkvíar starfsmanna eða af öðrum sambærilegum ástæðum verða gjöld fyrir viðkomandi þjónustu leiðrétt í samræmi við hlutfall skerðingarinnar. Þá verða, í þeim tilvikum sem börn geta ekki nýtt sér þjónustu vegna sóttkvíar eða veikinda, gjöldin leiðrétt hlutfallslega. Ef foreldrar kjósa að nýta sér ekki þjónustu, t.a.m. með vísan til tilmæla yfirvalda um að foreldrar og forráðamenn haldi börnum sínum heima ef kostur er á hið sama við. Ákvörðunin er tímabundin og gildir til loka maí. Endurskoðun fer fram að teknu tilliti til aðstæðna og verður fyrirkomulagið auglýst að nýju eigi síðar en 15. maí n.k.

Frístundaklúbburinn Kletturinn

 • Frístundaklúbburinn Kletturinn, sem býður upp á fjölbreytt tómstundastarf fyrir börn og ungmenni með fötlun (5. – 10. bekkur) er opinn frá kl. 13 – 17 alla virka daga

Grunnskólar

 • Grunnskólum er heimilt að halda uppi skólastarfi að þeim skilyrðum uppfylltum að ekki séu fleiri en 20 nemendur í kennslu í sömu stofu og að nemendur blandist ekki milli hópa, s.s. í mötuneyti eða frímínútum. Auk þeirra er viðkomandi starfsfólk í sömu stofu.
 • Skólastarfið er ákveðin festa eða rútína í lífi barna á tímum samkomubanns.
 • Skólanum er skipt í hólf eftir kennslustigum (yngsta, miðstig og efsta), sérdeildum og stjórnun.
 • Nemendur í sérdeild mæta á sinn hefðbundna stað (skilgreindur sem sérstakt starfshólf) og starfsfólk þess sömuleiðis. Litið er til þess að í sérdeildum er viðkvæmur hópur og reynt eftir fremsta megni að raska ekki skipulagi deildanna og lagt upp með að nemendur mæti alla daga í sem lengstan skóladag.
 • Starfsfólk fer ekki milli hólfa, mætir í sín hólf og dvelur þar meðan á kennslu stendur.
 • Hólfastjórar (deildarstjórar í kennsluhólfum) opna og loka hólfum auk þess að hleypa nemendum inn og út úr hólfum
 • Skólabókasafn og tölvustofur eru lokaðar fyrir nemendur.
 • Hver nemandi fær eina kennslustund á dag í viðveru í skóla og skipulagða kennslu undir handleiðslu kennara utan skóla. Nemendur koma ekki í skólann fyrr en um það leyti sem kennsla hefst. Hver og einn grunnskóli upplýsir foreldra og forráðamenn um kennslu í hverjum árgangi.
 • Öll hefðbundin kennsla í list- og verkgreinastofum hefur verið felld niður
 • Íþrótta- og sundkennsla er í formi hreyfingar á lóð, í stofum eða með annarri útikennslu.
 • Matur er í boði fyrir alla nemendur á yngsta stigi og nemendur í 1. og 2. bekk á frístundaheimili. Ávextir eru í boði fyrir eldri nemendur.
 • Áhersla er lögð á að snertifletir og húnar séu þrifnir sérstaklega. Nýting húsa hefur verið skilgreind og áherslum í þrifum breytt.
 • Tvær leiðir eru farnar með forgangsbörn í 1. og 2. bekk og fer leið eftir möguleikum, húsnæði og mannafla í hverjum skóla: 1) Forgangsbörn eru í sínum bekk (hólfi) og fara svo áfram í frístund. Blandast því einungis tveimur hópum og 2) Forgangsbörn eru saman í einum hópi óháð aldri og bekk.
 • Leiðrétting þjónustugjalda í samræmi við hlutfall skerðingar. Í þeim tilvikum sem þjónusta leik- og grunnskóla fellur niður eða skerðist vegna verkfalls, samkomubanns, veikinda eða sóttkvíar starfsmanna eða af öðrum sambærilegum ástæðum verða gjöld fyrir viðkomandi þjónustu leiðrétt í samræmi við hlutfall skerðingarinnar. Þá verða, í þeim tilvikum sem börn geta ekki nýtt sér þjónustu vegna sóttkvíar eða veikinda, gjöldin leiðrétt hlutfallslega. Ef foreldrar kjósa að nýta sér ekki þjónustu, t.a.m. með vísan til tilmæla yfirvalda um að foreldrar og forráðamenn haldi börnum sínum heima ef kostur er á hið sama við. Ákvörðunin er tímabundin og gildir til loka maí. Endurskoðun fer fram að teknu tilliti til aðstæðna og verður fyrirkomulagið auglýst að nýju eigi síðar en 15. maí n.k.

Hafnarfjarðarhöfn

 • Rík áhersla er lögð á að halda hafnarsvæðum opnum fyrir komum skipa og þjónustu eins og kostur er til að tryggja aðdrætti til landsins.
 • Hafnarskrifstofa og vigtarhús eru lokuð fyrir allri óviðkomandi umferð.

Leikskólar

 • Leikskólum er heimilt að halda uppi leikskólastarfi að þeim skilyrðum uppfylltum að börn séu í sem minnstum hópum og aðskilin eins og kostur er.
 • Skipulag gerir ráð fyrir skiptingu starfsfólks og barnahópa í sóttvarnarhólf A og B þar sem öll börn mæta annan hvern dag og fá þar með 50% leikskólavist yfir vikuna. Starfsmenn og börn í hverju hólfi hitta ekki aðra en þá sem eru í þeirra hólfi.
 • Sérstakt stjórnendahólf er í hverjum leikskóla og stjórnendateymi skipta sér í fjarvinnu og vinnu á staðnum.
 • Matseðlar hafa verið einfaldaðir og er alfarið matast á deildum.
 • Leikefni í notkun er sótthreinsað reglulega. Allt annað leikefni sem erfitt er að þrífa hefur verið tekið úr umferð.
 • Áhersla er lögð á að snertifletir og húnar séu þrifnir sérstaklega. Nýting húsa hefur verið skilgreind og áherslum í þrifum breytt.
 • Tvær leiðir eru mögulegar með forgangsbörn og fer leið eftir möguleikum, húsnæði og mannafla í hverjum leikskóla: 1) Forgangsbörn eru saman í einum hópi og mynda deild óháð aldri og 2) Forgangsbörn tilheyra áfram sinni deild (hólfi) og blandast því einungis tveimur hópum.
 • Leiðrétting þjónustugjalda í samræmi við hlutfall skerðingar. Í þeim tilvikum sem þjónusta leik- og grunnskóla fellur niður eða skerðist vegna verkfalls, samkomubanns, veikinda eða sóttkvíar starfsmanna eða af öðrum sambærilegum ástæðum verða gjöld fyrir viðkomandi þjónustu leiðrétt í samræmi við hlutfall skerðingarinnar. Þá verða, í þeim tilvikum sem börn geta ekki nýtt sér þjónustu vegna sóttkvíar eða veikinda, gjöldin leiðrétt hlutfallslega. Ef foreldrar kjósa að nýta sér ekki þjónustu, t.a.m. með vísan til tilmæla yfirvalda um að foreldrar og forráðamenn haldi börnum sínum heima ef kostur er á hið sama við. Ákvörðunin er tímabundin og gildir til loka maí 2020. Endurskoðun fer fram að teknu tilliti til aðstæðna og verður fyrirkomulagið auglýst að nýju eigi síðar en 15. maí n.k.

Lækurinn – athvarf fyrir einstaklinga með geðrænan vanda

 • Neyðarstjórn Hafnarfjarðarbæjar ákvað að loka tímabundið starfsstöðvum sveitarfélagsins sem halda úti þjónustu og starfsemi fyrir fólk sem er í viðkvæmri stöðu eða með undirliggjandi sjúkdóma með hliðsjón af neyðarstigi almannavarna.
 • Starfsemi í Læknum hefur legið niðri frá 7. mars sl. þegar neyðarstigi almannavarna var lýst yfir. 

Sorphirða

 • Starfað er samkvæmt dagatali um sorphirðu og er sorphirða á áætlun – sjá dagatal um sorphirðu sveitarfélagsins og skiptingu hverfa
 • Íbúar Hafnarfjarðarbæjar eru vinsamlega beðnir um að skila flokkuðu plasti í sér pokum í grenndargáma eða beint á endurvinnslustöðvar þar til tilkynnt verður um annað.
 • Hér má finna upplýsingar um grenndargáma og endurvinnslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu.
 • Almennt sorp þarf að vera í vel lokuðum pokum og ekki má yfirfylla tunnur
 • Frá heimilum þar sem smitaður einstaklingur dvelur þarf sérstaklega að gæta þess að allt sorp sé í vel lokuðu pokum. Hááhættu sorp svo sem snýtibréf skulu vera í vel lokuðum, órifnum og þéttum pokum og fara í gráu tunnuna fyrir almennt sorp.
 • Umfram sorpi sem ekki kemst í tunnur, þurfa íbúar að skila á endurvinnslustöðvar
 • Íbúar í Hafnarfirði eru vinsamlegast beðnir um að virða þessi tilmæli til að draga úr líkum á því að starfsfólk sem sinnir sorphirðu smitist og til að draga úr líkum á að sorphirða í bæjarfélaginu raskist sökum faraldursins.

Stuðningsþjónusta við eldra fólk – heimaþjónusta

 • Neyðarstjórn Hafnarfjarðarbæjar ákvað að loka tímabundið starfsstöðvum sveitarfélagsins sem halda úti þjónustu og starfsemi fyrir fólk sem er í viðkvæmri stöðu eða með undirliggjandi sjúkdóma með hliðsjón af neyðarstigi almannavarna.
 • Stuðningsþjónusta er ætluð þeim sem búa í heimahúsum og geta ekki lengur séð hjálparlaust um heimilishald og persónulega umhirðu. Það getur verið vegna skertrar getu, aðstæðna, veikinda, fötlunar, barnsburðar eða af öðrum ástæðum. Þjónusta er veitt að undangengnu heildstæðu mati á þjónustuþörf umsækjanda.
 • Lítil breyting hefur orðið á heimaþjónustu til þeirra sem eru með skráða þjónustu og óska eftir þjónustu.
 • Lögð hefur verið áhersla á að koma til móts við eldra fólk varðandi mat og einnig eru aðgerðir í gangi til að koma í veg fyrir einangrun.
 • Hringt er í eldra fólk sem er í þjónustu hjá sveitarfélaginu og lögð áhersla á að vera í sambandi við einstaklinga sem voru í dagdvölinni á Sólvangi sem nú er lokuð.

Stuðningsþjónusta við eldra fólk – matur

 • Heimsendur matur er í boði fyrir þá sem ekki geta sjálfir séð um matseld í skemmri eða lengri tíma. Matarsendingar eru í boði alla daga ársins eða valda daga og er máltíðin keyrð heim.
 • Mötuneytum á Hjallabraut og Sólvangsvegi var lokað 7. mars sl. eftir að neyðarstigi almannavarna var lýst yfir. Haft var samband við þá sem hafa notað þjónustuna og þeim boðin heimsending á mat.
 • Lögð hefur verið áhersla á að koma til móts við eldra fólk varðandi mat og einnig eru aðgerðir í gangi til að koma í veg fyrir einangrun.

Sundlaugar, íþróttamiðstöðvar og líkamsræktarstöðvar

 • Allar sundlaugar Hafnarfjarðar, íþróttamiðstöðvar og líkamsræktarstöðvar eru lokaðar frá og með þriðjudeginum 24. mars eftir að hertar reglur um samkomur voru gefnar út af heilbrigðisráðherra í samræmi við tillögu sóttvarnalæknis.
 • Nær þetta til allra sundlauga sveitarfélagsins; Ásvallalaugar, Suðurbæjarlaugar og Sundhallar Hafnarfjarðar og allra íþróttahúsa, íþróttamiðstöðva og líkamsræktarstöðva.

Söfn sveitarfélagsins: Bókasafn, Hafnarborg og Byggðasafn

 • Öll söfn sveitarfélagsins eru lokuð frá og með þriðjudeginum 24. mars eftir að hertar reglur um samkomur voru gefnar út af heilbrigðisráðherra í samræmi við tillögu sóttvarnalæknis.
 • Í skoðun eru rafrænar sögustundir, leiðsagnir og önnur skemmtun sem er auglýst sérstaklega á öllum viðeigandi stöðum

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar

 • Tímar í hljóðfærakennslu og söngkennslu fara fram í húsnæði eða heimastöð tónlistarskóla eða skólahljómsveita.
 • Hóptímar s.s. hljómsveitartímar, hópæfingar, tónfundir, forskóli og tónfræðitímar hafa verið felldir niður.
 • Allir viðburðir tengdir starfsemi Tónlistarskóla Hafnarfjarðar falla niður.
 • Viðmið þessi taka einnig til tónlistarnemenda sem eru eldri en 18 ára.
 • Lögð er áhersla á að leitað sé leiða til að viðhalda virkni óháð fjarveru og niðurfellingu tónlistartíma.
 • Engin kennsla tónlistarskóla er í grunnskólum. Þeim nemendum sem kennt er í grunnskólunum er boðið að færast niður í Strandgötu

Umsækjendur um alþjóðlega vernd

 • Hafnarfjarðarbær þjónustar 60 umsækjendur um alþjóðlega vernd og er starfsfólk í reglubundnu sambandi við þann hóp með rafrænum hætti eða í síma til að upplýsa um stöðu mála og veita nauðsynlega þjónustu. 

Vinnu- og virknimiðuð stoðþjónusta fyrir fatlað fólk

 •  Neyðarstjórn Hafnarfjarðarbæjar ákvað að loka tímabundið starfsstöðvum sveitarfélagsins sem halda úti þjónustu og starfsemi fyrir fólk sem er í viðkvæmri stöðu eða með undirliggjandi sjúkdóma með hliðsjón af neyðarstigi almannavarna.
 • Þrátt fyrir að ákveðnum starfseiningum hafi verið lokað þá hefur þjónusta við notendur ekki fallið niður heldur hefur þjónustan verið sniðin að þörfum hvers og eins.
 • Starfsemi Hæfingarstöðvar á Bæjarhrauni hefur legið niðri frá 7. mars sl. þegar neyðarstigi almannavarna var lýst yfir.
 • Starfsemi Geitunga, atvinnuþjálfunar hefur verið sniðin að þörfum hvers og eins frá 7. mars sl. þegar neyðarstigi almannavarna var lýst yfir.
 • Starfsemi Vinaskjóls hefur verið sniðin að þörfum hvers og frá 7. mars sl. þegar neyðarstigi almannavarna var lýst yfir.  
 •  Lágmarksþjónustu hefur verið haldið út í skammtímavistun að Hnotubergi frá 7. mars sl. þegar neyðarstigi almannavarna var lýst yfir.

Neyðarstjórn Hafnarfjarðarbæjar


Neyðarstjórn Hafnarfjarðarbæjar er að störfum og fundar reglubundið á meðan neyðarstig almannavarna vegna Covid19 veirufaraldursins er í gildi. 

Viðbrögð sveitarfélagsins heilt yfir á öllum starfsstöðvum

 • Skilgreining hópa. Starfsstöðvum hefur verið skipt í hólf til að lágmarka fjölda og skörun auk þess sem áhersla er lögð á fjarvinnu þeirra sem geta.
 • Lágmörkun flæðis og funda milli starfsfólks. Áhersla er lögð á fjarfundi og lokað á umgang milli starfseininga og sótthreinsihólf.
 • Umgengni á starfsstöðvum. Allir sameiginlegir snertifletir eru sótthreinsaðir reglulega
 • Viðburðir og kynningarfundir. Öllum viðburðum hefur verið aflýst, færðir á netið eða þeim frestað um óákveðinn tíma. Kynningarfundir vegna skipulagsmála verða í beinu streymi.
 • Viðtöl og fundir í ráðhúsi eða á Norðurhellu. Áhersla er lögð á afgreiðslu beiðna, erinda og mála í gegnum rafrænar leiðir. Í nauðsynlegum tilfellum er tekið er á móti gestum í móttöku á þjónustuvers að Strandgötu 6 eða móttöku þjónustumiðstöðvar að Norðurhellu 2 á opnunartíma frá kl. 8-16 alla virka daga. Heilsast er með brosi en ekki handabandi og eru allir sameiginlegir snertifletir sótthreinsaðir eftir hverja heimsókn.

Fréttir og tilkynningar á vef Hafnarfjarðarbæjar


Var efnið hjálplegt? Nei