Auglýsingar • Hverfisgata12Lodin

Hverfisgata 12 laus til úthlutunar

4. des. 2020

Hverfisgata 12 laus til úthlutunar fyrir flutningshús eða nýbyggingu

Hafnarfjarðarbær auglýsir til úthlutunar lóð fyrir nýbyggingu eða flutningshús. Um er að ræða einbýlishúsalóð að Hverfisgötu 12 og er lóðarverð lágmarksverð einbýlishúsalóða. Bæði einstaklingar og lögaðilar geta sótt um lóðina. Ef sótt er um lóðina fyrir flutningshús skal skila inn með umsókn greinargerð um það hús sem flytja skal á lóðina og mun skipulagsfulltrúi Hafnarfjarðarbæjar meta umsóknirnar með tilliti til skipulagssjónarmiða.

Helstu upplýsingar um lóð - Hverfisgata 12

 • Stærð lóðar er 228m2
 • Hámarksbyggingarmagn á lóð er 150m2
 • Húsið skal vera staðsett innan byggingarreits og er hámarksgrunnflötur 70m2
 • Nýtingarhlutfall er 0,66
 • Hámarksvegghæð frá gólfkóta við götu er 320cm
 • Þakhalli er 37°- 45°
 • Lengd kvista má samanlagt ekki vera nema 50% af lengd langveggjar
 • Húsið skal vera klætt að utan með bárujárni eða timbri
 • Verð er lágmarksverð einbýlishúsalóða, nú 13.660.794.- kr. m/v byggingarvísitölu í desember 2020. Verð tekur breytingu 1. hvers mánaðar. Verð lóðar miðast við úthlutunardag bæjarstjórnar
 • Eindagi lóðarverðs er 45 dögum eftir samþykkt bæjarstjórnar um úthlutun

Ef sótt er um lóð fyrir flutningshús

 • Húsið þarf að uppfylla skilyrði laga um friðun
 • Húsið þarf að uppfylla skilmála deiliskipulags
 • Húsið þarf að falla vel að umhverfinu og vera í svipaðri stærð og nærliggjandi hús.
 • Húsið þurfi að víkja eða heimild sé til niðurrifs í gildandi deiliskipulagi þess svæðis sem viðkomandi hús er á
 • Sögulegar forsendur þurfa að styðja flutning hússins á þessa lóð

Nánari skilmálar og upplýsingar vegna lóðar

Umsókn

Sótt er um lóð á MÍNAR SÍÐUR. Umsóknareyðublað er að finna undir: Umsóknir – Framkvæmd og skipulag – lóðarumsókn íbúðahúsnæði. Umsóknum skal skilað í gegnum MÍNAR SÍÐUR í síðasta lagi fyrir lok dags miðvikudaginn 30. desember 2020.

Fylgiskjöl með umsókn um flutningshús

 • Greinargerð um það hús sem flytja skal á lóðina
 • Myndir af húsi, innan og utan
 • Upplýsingar um aldur
 • Upplýsingar um stærð grunnflatar
 • Upplýsingar um núverandi staðsetningu
 • Teikningar auk byggingarsögu ef til eru