FundargerðirFundargerðir

Til baka Prenta
Bæjarstjórn - 1866

Haldinn í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg,
17.03.2021 og hófst hann kl. 14:00
Fundinn sátu: Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri,
Kristinn Andersen forseti,
Sigurður Þórður Ragnarsson 1. varaforseti,
Ágúst Bjarni Garðarsson 2. varaforseti,
Ólafur Ingi Tómasson aðalmaður,
Adda María Jóhannsdóttir aðalmaður,
Friðþjófur Helgi Karlsson aðalmaður,
Jón Ingi Hákonarson aðalmaður,
Helga Ingólfsdóttir aðalmaður,
Kristín María Thoroddsen aðalmaður,
Birgir Örn Guðjónsson varamaður,
Fundargerð ritaði: Ívar Bragason, Ritari bæjarstjórnar og bæjarlögmaður
Mættir eru allir aðalbæjarfulltrúar að undanskilinni Guðlaugu Kristjánsdóttur en í hennar stað mætti til fundarins Birgir Örn Guðjónsson.


Dagskrá: 
Almenn erindi
1. 2001526 - Reykjanesbraut, tvöföldun, aðalskipulagsbreyting
1.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 9.mars sl.
Þann 7. febrúar 2020 staðfesti bæjarstjórn samhljóða afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs frá 28 jan. 2020 um aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga vegna tvöföldunar Reykjanesbrautar. Á fundi skipulags- og byggingarráðs þann 11. ágúst 2020 var framkomnum umsögnum og athugasemdum vísað til vinnu við aðalskipulagsbreytinguna vegna tvöföldunarinnar Lögð fram tillaga að breyttu aðalskipulagi vegna tvöföldunar Reykjanesbrautar.

Skipulags- og byggingarráð samþykkir framlagða tillögu að breyttu aðalskipulagi vegna tvöföldunar Reykjanesbrautar og að málsmeðferð verði í samræmi við 30 mgr. skipulagslaga. Jafnframt er tillögunni vísað til bæjarstjórnar til staðfestingar.
Til máls tekur Ingi Tómasson.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs.
Aðalskipulag Hafnarfjarðar, lega Reykjanesbrautar, uppdráttur.pdf
2. 2103116 - Hraun vestur, aðalskipulag breyting
7.liður úr fundagerð skipulags- og byggingaráðs frá 9.mars sl.
Tekin til umræðu endurskoðun á landnotkun reits sem afmarkast af Reykjavíkurvegi, Fjarðarhrauni og Flatahrauni.

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að hefja undirbúning á breytingu aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025 á reit sem afmarkast af Reykjavíkurvegi, Fjarðarhrauni og Flatahrauni í samræmi við skipulagslög og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.

Fulltrúi Bæjarlistans mótmælir enn og aftur ráðagerð meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknar að skipuleggja 500 íbúða byggð á reitnum Hraun-vestur Gjótur. Um er að ræða stórfellda breytingu á reitnum sem merktur er ÍB2 í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025. Búið er að skipta reitnum upp í tvennt, annars vegar reit ÍB2 og hins vegar ÍB14 þar sem ætlunin er að byggja íbúðir fyrir allt að 1.500 manns. Í greinargerðinni með aðalskipulagsbreytingunni er reynt að tína til haldlítil rök fyrir þessu mikla byggingarmagni. Reynt er m.a. að telja fólki trú um að hér sé á ferðinni átak í þéttingu byggðar sem byggi á sameiginlegri ákvörðun sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Já ? fyrr má nú rota en dauðrota. Eðlileg þétting byggðar er eitt en fyrirætlan meirihlutans á ekkert skylt við skynsemi. Þetta mikla byggingarmagn á litlum reit yrði stórslys ef af verður. Ég skora á bæjaryfirvöld að afstýra þessu. Rétt er að halda því til haga að meirihlutinn hefur ekki ennþá svarað því hver bað um þessi ósköp.
Til máls tekur Ingi Tómasson.

Einnig tekur Adda María Jóhannsdóttir til máls. Ingi Tómasson kemur til andsvars og svarar Adda María andsvari.

Þá tekur Birgir Örn Guðjónsson til máls.

Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs með 9 greiddum atkvæðum, en fulltrúar Bæjarlistans og Viðreinsar greiða atkvæði gegn tillögunni.

Birgir Örn kemur að svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Bæjarlistans í Bæjarstjórn tekur undir bókun fulltrúa listans í skipulags- og byggingaráði þar sem hann gagnrýnir harðlega gífulega aukningu á bygginarmagni innan reits ÍB14 í breyttu aðalskipulagi á reitnum Hraun- vestur gjótur. Þétting byggðar er í eðli sínu jákvæð og eðlileg þróun innan sveitafélagsins en að ætla að koma allt að 500 íbúðum í allt að átta hæða háum blokkum á 2,6 ha svæði er allt of langt gengið í þeim málum. Því getur fulltrúinn ekki samþykkt þessa breytingu á aðalskipulagi.

Jón Ingi Hákonarson kemur að svoðhljóðandi bókun:
Bæjarfulltrúi Viðreisnar bókar eftirfarandi
Þessi vegferð sem meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks hefur verið á, við skipulag Hraun Vestur er mikið glapræði. Horfið frá nútímalegu miðborgarskipulagi til úthverfaskipulags síðustu aldar. Þróunarverkefnið hefur þróast á þann hátt sem fulltrúar Viðreisnar hafa varað við allan tímann. Heildarmyndinni er kastað fyrir róða. Þetta verkefni er birtingarmynd allra þeirra vankanta sem hefur hrjáð skipulagsmál í Hafnarfirði til margra áratuga. Farið er af stað með áhugaverðar og spennandi hugmyndir í rammaskipulagi til að fá jákvæð viðbrögð og afla verkefnum fylgis. Ekki er farið í efnahagshluta skipulagsmála og reiknað út hvað verkefnin munu kosta þannig að fyrir liggi upplýsingar um hvað fermetraverð þurfi að vera hátt til að verkefnið borgi sig. Það er aftur á móti gert af verktökum eftir á og koma því of oft óskir um aukið byggingarmagn og breytingar til að verkefnið geti „borið sig fjárhagslega“. Þessar óskir eru yfirleitt samþykktar hugsunarlaust í nafni skynsemi og minniháttar breytinga, sem er eins fjarri lagi og hugsast getur.
Í gildandi aðalskipulagi er stefnt að því að fullnýta byggingarmöguleika miðlægra svæða. Fyrirliggjandi breytingatillaga meirihlutans felur hins vegar í sér ofnýtingu þar sem fjölga á íbúðum úr 60 í 560 sbr. bls. 8 í greinargerð með breytingatillögunni.
Í aðalskipulagi á að móta heildarstefnu sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu. Það á ekki að hlaupa til og breyta þeirri stefnu eftir hentugleika einstaka fjárfesta.
Með því að hlaupa eftir kröfum einstakra lóðarhafa á þennan hátt, missir bæjarstjórn tökin á skipulaginu og í stað þess að vinna eftir vel ígrundaðri heildastefnu í aðalskipulagi, verður uppbygging nánast stjórnlaus og mun á endanum leiða til þess að íbúðafjöldi verður ekki í neinu samræmi við þá innviði sem eru til staðar eða hægt er að byggja upp á svæðinu.

Eins og þetta mál lítur út í dag er ljóst að það mun falla í skaut Hafnarfjarðarbæjar að kaupa síðasta reitinn á Hraun Vestur til að koma fyrir þeirri þjónustu, eins og skóla og leikskóla og grænum svæðum. Eigendur síðasta reitsins munu hafa öll tromp á sinni hendi og bæjaryfirvöld munu neyðast til að kaupa þennan reit á miklu yfirverði.
Hér eru almannahagsmunum enn og aftur kastað fyrir róða fyrir grímulausa hagsmunagæslu til handa sérhagmunaaðilum.
Hið spennandi fimm mínútna hverfi á Hraun Vestur er ekki lengur hugmyndin sem farið var af stað með. Þetta er eitthvað allt annað.

Greinagerð Aðalskipbr. Hruan vestur 10.04. 2020 br.pdf
ASK_2013_2025_Hraun_Vestur_Afangi_1A (002).pdf
3. 2101442 - Tinnuskarð 1, umsókn um lóð,úthlutun,skil
17.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 11.mars sl.
Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhöfum að lóðinni nr. 1 við Tinnuskarð þar sem óskað er eftir því að afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

Bæjarráð samþykkir beiðni um afsal á lóð og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.
Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu bæjarráðs.
4. 2005180 - Samgöngusáttmáli
Jón Ingi Hákonarson bæjarfulltrúi Viðreisnar leggur fram eftirfarandi tillögu:

Tillaga um flýtingu frumdraga á leið D í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins:

"Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að athugað verði hvort hægt sé að flýta vinnu frumdraga fyrir leið D. Tillagan verði send til stjórnar Betri samgangna ohf. til skoðunar og afgreiðslu."
Til máls tekur Jón Ingi Hákonarson.

Fundarhlé kl. 14:28.

Fundi framhaldið kl. 14:30.

Til máls öðru sinni tekur Jón Ingi Hákonarson.

Til máls tekur Sigurður Þ. Ragnarsson. Til andsvars kemur Rósa Guðbjartsdóttir. Einnig kemur Jón Ingi Hákonarson til andsvars. Sigurður Þ. svarar næst andsvari. Jón Ingi kemur til andsvars öðru sinni. Þá kemur Ingi Tómasson til andsvars við ræðu Sigurðar Þ. sem svarar andsvari.

Þá tekur Rósa Guðbjartsdóttir til máls. Einnig tekur Adda María Jóhannsdóttir til máls. Til andsvars kemur Sigurður Þ. Ragnarsson og svarar Adda María andsvari. Þá kemur Sigurður Þ. til andsvars öðru sinni.

Þá tekur Birgir Örn Guðjónsson til máls.

Einnig Friðþjófur Helgi Karlsson. Sigurður Þ. Ragnarsson kemur til andsvars.

Þá tekur Ágúst Bjarni Garðarsson til máls. Til andsvars kemur Adda María Jóhannsdóttir og svarar Ágúst Bjarni andsvari. Þá kemur Sigurður Þ. til andsvars og svarar Ágúst Bjarni andsvari.

Þá tekur Jón Ingi til máls öðru sinni.

Bæjarstjórn samþykkir með 11 greiddum atkvæðum fyrirliggjandi tillögu um flýtingu frumdraga á leið D í samgöngusáttmála Betri samgangna ohf.

Sigurður Þ. Ragnarsson kemur að svohljóðandi bókun:

Bókun frá bæjarfulltrúa Miðflokksins
Með þeirri leið sem valin hefur verið og gengur undir nafninu Borgarlína er farin ein sú dýrasta leið sem möguleg er, einhverstaðar á bilinu 60-70 miljjarða króna. Umferðarverkfræðingar hafa bent á að hægt er að ná fram sambærilegum ávinningi með mun ódýrari leiðum. Dýrasti hluti hraðvagnakerfisins eru sérrými fyrir hraðvagnana. Gert er ráð fyrir að meirihluti leiðakerfis Borgarlínu verði í sérrými. Það er mjög breytilegt milli borga hversu hátt hlutfall af samanlagðri lengd hraðvagnaleiða er með sérakreinum. Sérakreinar fyrir strætó í fjölmennum borgum eru yfirleitt ekki gerðar nema þar sem langar biðraðir bíla eru á álagstímum.
Hafa umferðarverkfræðingar bent á að mun ódýrari leið sé að hafa forgangsreinar hægra megin við núverandi akstursstefnu gatna á stofnbrautum í stað þess að hafa sérrými borgarlínunu í miðjunni og þrengja um leið að umferð einkabílsins eins og gert er ráð fyrir í verkefninu. Að þessum framangreindu þáttum vegnum er ekki óeðlilegast að greiða atkvæði gegn tillögunni. En þar sem hagsmunir Hafnfirðinga í að fá aukið fé til mjög svo nauðsynlegra og skynsamlegra samgönguumbóta eru áríðandi, greiðir bæjarfulltrúi með framkominni tillögu og segir já.

Tillaga um flýtingu frumdraga á leið D í samgöngusáttmála Betri samgangna.pdf
5. 2101038 - Fundargerðir 2021, til kynningar í bæjarstjórn
Fundargerð bæjarráðs frá 11. mars sl.
a. Fundargerðir hafnarstjórnar frá 24. og 26.febrúar sl.
b. Fundargerð heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 1.mars sl.
c. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 26.febrúar sl.
d. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 19.febrúar sl.
Fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 9.mars sl.
Fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 10.mars sl.
a. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 19.febrúar sl.
Fundargerð fræðsluráðs frá 10.mars sl.
a. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar frá 2.mars sl.
Fundargerð fjölskylduráðs frá 12.mars sl.
Fundargerð forsetanefndar frá 15.mars sl.
Friðþjófur Helgi Karlsson tekur til máls undir 9. lið úr fundargerð fræðsluráðs frá 10. mars sl. Til andsvars kemur Rósa Guðbjartsdóttir. Friðþjófur Helgi svarar andsvari.

Birgir Örn Guðjónsson tekur næst til máls undir sama máli. Rósa Guðbjartsdóttir kemur til andsvars sem og Kristín María Thoroddsen.

Þá tekur Adda María Jóhannsdóttir til máls undir sama máli. Til andsvars kemur Rósa Guðbjartsdóttir og svarar Adda María andsvari.

Einnig tekur til máls undir sama máli Sigurður Þ. Ragnarsson.

Þá tekur Rósa Guðbjartsdóttir til máls undir sama lið. Til andsvars kemur Adda María Jóhannsdóttir og svarar Rósa andsvari.

Þá tekur Kristín María Thoroddsen til máls. Til andsvars kemur Adda María Jóhannsdóttir.

Þá tekur Adda María Jóhannsdóttir undir liðum 1 og 5 í fjölskyldurráði frá 12. mars sl.
Í lok fundar leggur forseti til að næsti fundur bæjarstjórnar verði þann 14. apríl nk. og er það samþykkt samhljóða.


Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:47 

Til baka Prenta