FundargerðirFundargerðir

Til baka Prenta
Fjölskylduráð - 436

Haldinn í fundarsal bæjarráðs, Strandgötu 6,
12.02.2021 og hófst hann kl. 13:30
Fundinn sátu: Valdimar Víðisson formaður,
Helga Ingólfsdóttir varaformaður,
Kristjana Ósk Jónsdóttir aðalmaður,
Árni Rúnar Þorvaldsson aðalmaður,
Hulda Sólveig Jóhannsdóttir aðalmaður,
Árni Stefán Guðjónsson áheyrnarfulltrúi,
Sævar Gíslason varaáheyrnarfulltrúi,
Fundargerð ritaði: Erna Aradóttir, ritari fjölskylduráðs
Auk þeirra sat Rannveig Einarsdóttir sviðsstjóri fundinn.


Dagskrá: 
Almenn erindi
1. 0912025 - Atvinnuleysistölur, Hafnarfirði
Birna Guðmunsdóttir, deildarstjóri gagnagreininga hjá VMST mætir á fundinn.
Fjölskylduráð þakkar Birnu Guðmundsdóttir fyrir kynninguna. Sviðsstjóra er falið að fara í samvinnu við VMST varðandi ráðningastyrkina.
jan-2021-skyrsla.pdf
2. 1801069 - Umboðsmaður Alþingis, utangarðsfólk, húsnæðisvandi, frumkvæðisathugun
Frestað til 26.02.2021.


Fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar um málefni utangarðsfólks1. Hversu mörg stöðugildi eru ætluð í stjórnkerfi og þjónustu Hafnarfjarðarbæjar til að sinna
og vinna að málefnum utangarðsfólks?
2. Eru einhver sértæk úrræði í boði í Hafnarfirði fyrir utangarðsfólks, svo sem gistiskýli?
3. Eru einhver önnur sértæk úrræði í boði í Hafnarfirði fyrir utangarðsfólk, s.s. kaffistofur og
súpueldhús?
4. Er Hafnarfjarðarbær þátttakandi eða aðili að einhverjum þjónustusamningum við þriðja aðila, s.s. félagasamtök eða önnur sveitarfélög um þjónustu við fyrrgreindan hóp?
5. Hversu mikil útgjöld eru áætluð í fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar vegna úrræða og
þjónustu við fyrrgreindan hóp?

Árni Rúnar Þorvaldsson
Fulltrúi Samfylkingarinnar
3. 1903304 - Sérstakur húsnæðisstuðningur
Lagt fram minnisblað varðandi sérstakan húsnæðisstuðning.
Fjölskylduráð tekur jákvætt í hugmyndir um að sameina almennar húsnæðisbætur og sérstakan húsnæðisstuðning sveitarfélaga í eitt opinbert stuðningskerfi. Það verður hinsvegar ekki gert nema með lagabreytingum og viðræðum um kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga eins og fram kemur tillögum HMS.
Varðandi tilhögun á fyrirkomulagi sérstaks húsnæðisstuðnings í Hafnarfirði þá hefur frá upphafi verið unnið eingöngu eftir hlutlægum tekju- og eignaviðmiðum líkt og gildir um almennar húsnæðisbætur og þannig hafa umsækjendur sem fengið hafa almennan húsnæðisstuðning átt sjálfkrafa rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi frá Hafnarfjarðarbæ.
Á meðan kostnaðarskipting milli ríkis og sveitarfélaga er með óbreyttu sniði telur Fjölskylduráð ekki tímabært að breyta fyrirkomulagi varðandi umsóknir og umsýslu á sérstökum húsnæðisstuðningi.

Sérstakur húsnæðisstuðningur. Minnisblað vegna skýrslu HMS..pdf
Lokaskýrsla - Sérstakur húsnæðisstuðningur 02122020.pdf
Lokaskýrsla um tilraunaverkefni um sérstakan húsnæðisstuðning.pdf
4. 2101599 - Skammtímadvöl, kostnaðarþátttaka
Lagðar fram fjárhagsupplýsingar varðandi skammtímadvölina í Hnotubergi.
Sviðsstjóra falið að leita upplýsinga um hvaða forsendur eru að baki þessu fæðisgjaldi í Reykjavík og leggja fram tillögu um fæðisgjald hér í Hafnarfirði á næsta fundi fjölskylduráðs.
Minnisblað-fjárhagsupplýsingar um Hnotuberg-11-02-2021.pdf
5. 2101673 - Staða mála er varðar upplýsingar um réttindi og þjónustu við fatlað fólk
Fyrirspurn varðandi upplýsingagjöf um réttindi fatlaðs fólks á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar.
Fjölskylduráð felur sviðsstjóra að taka saman minnisblað um það hvernig upplýsingagjöf um réttindi og þjónustu við fatlað fólk er háttað á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar.
Fyrirspurn Jóns Inga ásamt greinargerð.pdf
6. 1711264 - Vistheimili, heimili í sveit, Ásgarður, samvinna
Lagt fram til kynningar.
7. 1912116 - Flóttamenn, samræmd móttaka
Lögð fram drög að samningi vegna samræmdrar móttöku flóttamanna.
8. 2101643 - Heilsuefling aldraðra, skýrsla starfshóps
Lagðar fram upplýsingar um heilsueflingu eldri borgara í Hafnarfirði.
Lagt fram minnisblað um heilsueflingu aldraðra í Hafnarfirði. Fjölskylduráð óskar eftir umsögn frá öldungaráði.
Heilsuefling aldraðra 14012021.pdf
Fjölskylduráð 12.febrúar 2021.pdf
9. 0702054 - Eldri borgarar, niðurgreiðsla og vildarkort
Lagðar fram upplýsingar um frístundastyrki eldri borgara.
Lagðar fram upplýsingar um frístundastyrki eldri borgara. Fjölskylduráð óskar eftir umsögn frá öldungaráði.
Minnisblað-Íþróttastyrkir aldraða2014-2020.pdf
10. 2011539 - Samtök aldraðra, byggingasamvinnufélagið Samtök, erindi
Fjölskylduráð bókaði eftirfarandi á fundi þann 18.12.2020:
,,Fjölskylduráð tekur jákvætt í erindið og óskar eftir að starfshópur um húsnæðisáætlun Hafnarfjarðar sem vinnur að uppfærslu á húsnæðisáætlun Hafnarfjarðar taki erindið til skoðunar í sinni vinnu“.
Starfshópurinn tók mjög jákvætt í erindið og er sammála um að við endurskoðun á húsnæðisáætluninni verði litið til erindisins með jákvæðum hætti.
Bæjarráð óskaði eftir því að fjölskylduráð tæki málið til umfjöllunar. Umfjöllun fjölskylduráðs og starfshóps er því lokið og niðurstöðunni vísað til bæjarráðs.
Samtök aldraðra, byggingarsamvinnufélag..pdf
Samtök aldraðra byggingasamvinnufélag, erindi.pdf
11. 0701243 - Málskot
Lögð fram niðurstaða málskotsnefndar í málum nr. 5/2021-6/2021

Fjölskylduráð staðfestir niðurstöðu afgreiðslu málskotsnefndar.
Fundargerðir
12. 1604079 - Húsnæðisáætlun
Fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar um húsnæðismál

Félagslegar íbúðir
1. Hvað eru margar félagslegar íbúðir í Hafnarfirði og hversu margar eru þær á hverja þúsund íbúa bæjarfélagsins?
2. Hversu margir einstaklingar og fjölskyldur eru núna á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá
Hafnarfjarðarbæ?
a. Hversu margir á biðlistanum teljast í brýnni þörf eftir húsnæði?
b. Hver er meðalbiðtími fólks á biðlistanum eftir húsnæði?
3. Hversu margar íbúðir hefur Hafnarfjarðarbær keypt inn í félagslega húsnæðiskerfið á síðustu fjórum árum, sundurliðað eftir árum, þ.e. 2017, 2018, 2019 og 2020.

Íbúðir fyrir fatlað fólk
1. Hversu margir einstaklingar eru á biðlista eftir húsnæði fyrir fatlað fólk í Hafnarfirði?
a. Hversu margir á biðlistanum teljast í brýnni þörf eftir húsnæði?
b. Hver er meðalbiðtími fólks á biðlistanum eftir húsnæði?
2. Hversu margir einstaklingar eru í búsetuúrræðum í dag sem ekki teljast fullnægjandi, þ.e. svokölluðum sambýlum? Það er yfirlýst stefna stjórnvalda að ekki skulið haldið áfram að nýta slíkt búsetuúrræði.
3. Hversu margar íbúðir fyrir fatlað fólk eru á framkvæmdastigi í Hafnarfirði í dag?
a. Hversu margar íbúðir fyrir fatlað fólk verða teknar í notkun á yfirstandandi ári?
4. Hversu margar íbúðir fyrir fatlaða fólk voru byggðar í Hafnarfirði á sl. fjórum árum? Óskað er sundurliðunar eftir árum, þ.e. 2017, 2018, 2019 og 2020.

Almennar íbúðir
1. Hafa einhverjar íbúðir verið byggðar í Hafnarfirði á vegum óhagnaðardrifinna leigu- eða
búseturéttarfélaga sl. 4 ár? Óskað er sundurliðunar eftir árum, þ.e. 2017, 2018, 2019 og 2020.
2. Hefur Hafnarfjarðarbær veitt stofnframlög vegna íbúða hjá
óhagnaðardrifnum félögum á grundvelli laga nr. 52/2016 um almennar íbúðir?
a. Ef svar við spurningu 2 er já, vegna hversu margra íbúða eru þau stofnframlög og hver er samanlögð fjárhæð nú þegar veittra stofnframlaga?
4. Hversu margar íbúðir á vegum óhagnaðardrifinna félaga eru á framkvæmdastigi í Hafnarfirði í dag?
5. Hversu margar stúdentaíbúðir hafa verið byggðar í Hafnarfirði sl. fjögur ár? Óskað er sundurliðunar eftir árum, þ.e. 2017, 2018, 2019 og 2020.
5. Hversu margar íbúðir eru á framkvæmdastigi innan Hafnarfjarðarbæjar í dag?
6. Hversu margar íbúðir voru byggðar í Hafnarfirði á sl. fjórum árum? Óskað er sundurliðunar
eftir árum, þ.e. 2017, 2018, 2019 og 2020.

Árni Rúnar Þorvaldsson
Fulltrúi Samfylkingarinnar
Fundargerð 2.fundar 9.2.2021.pdf
13. 2011069 - Félagsleg heimaþjónusta, starfshópur
1.fundur starfshóps um félagslega heimaþjónustu.pdf
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 14:50 

Til baka Prenta