FundargerðirFundargerðir

Til baka Prenta
Bæjarstjórn - 1850

Haldinn í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg,
24.06.2020 og hófst hann kl. 14:00
Fundinn sátu: Rósa Guðbjartsdóttir. Kristinn Andersen. Sigurður Þórður Ragnarsson. Ágúst Bjarni Garðarsson. Ólafur Ingi Tómasson. Friðþjófur Helgi Karlsson. Jón Ingi Hákonarson. Helga Ingólfsdóttir. Kristín María Thoroddsen. Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir. Sigrún Sverrisdóttir.
Fundargerð ritaði: Ívar Bragason
Mættir eru allir aðalfulltrúar að undanskilinni Öddu Maríu Jóhannsdóttur en í hennar stað situr fundinn Sigrún Sverrisdóttir.


Dagskrá: 
Almenn erindi
1. 1806147 - Kosning forseta bæjarstjórnar, varaforseta og skrifara, 2018-2022
Gengið var til kosninga forseta bæjarstjórnar.

Forseti ber upp eftirfarandi tillögu:

Kristinn Andersen verði kjörinn forseti bæjarstjórnar
Sigurður Þ. Ragnarsson verði kjörinn 1. varaforseti
Ágúst Bjarni Garðarsson verði kjörinn 2. varaforseti

Einnig að Friðþjófur Helgi Karlsson og Kristín María Thoroddssen yrðu kjörin skrifarar og þeir Jón Ingi Hákonarson og Ágúst Bjarni Garðarsson yrðu kjörnir skrifarar til vara.

Er ofangreint samþykkt samhljóða.

2. 1512128 - Notendastýrð persónuleg aðstoð NPA
Áður á dagskrá bæjarstjórnar 10.júní sl. Afgreiðslu frestað.

7.liður úr fundargerð fjölskylduráðs frá 5.júní.
Fjölskylduráð samþykkir reglur um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) og vísar þeim til bæjarstjórnar til staðfestingar.
Skýrsla starfshóps um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) er lögð fram og er vísað til bæjarstjórnar til kynningar og umræðu

Fulltrúi Samfylkingarinnar óskar bókað.
Fulltrúi Samfylkingarinnar fagnar þeirri góðu og mikilvægu vinnu sem unnin hefur verið í starfshópnum og tekur undir meginefni skýrslu starfshópsins. Einnig styður hann þau drög að reglum sem starfshópurinn hefur unnið og eru nú komin til afgreiðslu en þó með fyrirvara um 10. gr. reglnanna.
Eitt verkefna starfshópsins var að koma með tillögu að tímagjaldi vegna NPA þjónustu sem endurspeglar heildarkostnað við hverja klukkustund að meðaltali. Það var einnig lagt fyrir hópinn að samræma tímagjaldið því sem gerist í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum þá er tímagjaldið er hærra í Reykjavík, Kópavogi, Mosfellsbæ og Árborg heldur en í Hafnarfirði. Fulltrúi Samfylkingarinnar minnir á bókun sína á fundi fjölskylduráðs þann 8. apríl sl. þar sem hann lýsti því yfir að hann styddi ekki þá ákvörðun að halda tímagjaldinu óbreyttu. Samfylkingin telur að tímagjaldið þurfi að hækka í kjölfar lífskjarasamninganna og til samræmis við útreikninga NPA miðstöðvarinnar. Minnt er á að Reykjavík tók þá ákvörðun í september sl. að hækka tímagjald NPA samninga hjá sér í samræmi við þessa útreikninga og var sú hækkun afturvirk til 1. apríl 2019.

Fulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks bóka eftirfarandi:
Vinnu starfshóps er að mestu lokið og hann hefur skilað af sér skýrslu til Fjölskyldu- og barnamálasviðs ásamt tillögu að breytingum á reglum Hafnarfjarðarbæjar um NPA þjónustuformið. Við yfirferð starfshóps kom í ljós að mikilvægt er að skerpa á verkferlum varðandi skil á gögnum frá umsýsluaðilum en mikilvægi þess er umtalsvert þar sem það tryggir að unnt verði að ganga úr skugga um að notandi fái þá þjónustu sem honum ber samkvæmt samningi um notendastýrða persónulega aðstoð(NPA). Yfirferð á tímagjaldi stendur enn yfir þar sem beðið er eftir upplýsingum úr ársuppgjöri samningshafa sem gert er ráð fyrir að liggi fyrir um mitt ár. Fulltrúar starfshóps leggja áherslu á að tímagjald verði endurskoðað miðað við launaþróun og forsendur kjarasamninga og taki síðan mið af launavísitölu framvegis og hækki um áramót. Þetta er svipað fyrirkomulag og gildir um aðra samninga sem gerðir eru á vegum sveitarfélagsins og gilda til lengri tíma en eins árs. Þetta fyrirkomulag mun auka fyrirsjáanleika og auðvelda áætlanagerð.

Helga Ingólfsdóttir tekur til máls.

Guðlaug Kristjánsdóttir tekur til máls.

Adda María Jóhannsdóttir tekur til máls.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar.

6. liður úr fundargerð fjölskylduráðs frá 19. júní sl.
Athugasemdir frá bæjarfulltrúa Bæjarlistans lagðar fram. Svör við athugasemdum lögð fram.

Fulltrúi bæjarlista þakkar framlögð svör og ítrekar að endanleg drög verði unnin í samráði við fulltrúa notanda.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks óska bókað:
Starfshópur um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) hefur skilað skýrslu starfshóps og drög að reglum Hafnarfjarðarbæjar um NPA til fjölskylduráðs sem samþykkti reglurnar þann 12. júní sl. og vísaði til staðfestingar í bæjarstjórn. Framlagðar athugasemdir og hugleiðingar fulltrúa Bæjarlistans sem fram komu á bæjarstjórnarfundi þann 10. júní sl. hefur nú verið svarað og efnislega er ekkert nýtt sem fram kemur þar til viðbótar við yfirferð starfshóps um NPA þjónustuformið.Helga Ingólfsdóttir tekur til máls.

Einnig tekur Friðþjófur Helgi Karlsson til máls og leggur fram svohljóðandi tillögur fyrir hönd Samfylkingarinnar:

Tillaga 1
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að fjármögnun NPA verði tryggð í samræmi við útreikninga NPA miðstöðvarinnar. Tímagjaldið verði því sem hér segir:
4.734 kr. fyrir samninga þar sem ekki er aðstoð að nóttu
4.477 kr. fyrir samninga þar sem eru hvíldarvaktir
4.913 kr. fyrir samninga þar sem ekki er hægt að nýta hvíldarvaktir
Bæjarstjórn samþykkir að hækkunin verði afturvirk frá 1. apríl 2019.

Verði tillaga 1 ekki samþykkt leggjum við eftirfarandi tillögu fram:

Tillaga 2
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að fjármögnun NPA verði tryggð í samræmi við útreikninga NPA miðstöðvarinnar. Tímagjaldið verði því sem hér segir:
4.734 kr. fyrir samninga þar sem ekki er aðstoð að nóttu
4.477 kr. fyrir samninga þar sem eru hvíldarvaktir
4.913 kr. fyrir samninga þar sem ekki er hægt að nýta hvíldarvaktir
Bæjarstjórn samþykkir að hækkunin verði afturvirk frá 1. janúar 2020.

Verði tillaga 2 heldur ekki samþykkt leggjum við eftirfarandi tillögu fram:

Tillaga 3
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að fjármögnun NPA verði tryggð í samræmi við útreikninga NPA miðstöðvarinnar. Tímagjaldið verði því sem hér segir:
4.734 kr. fyrir samninga þar sem ekki er aðstoð að nóttu
4.477 kr. fyrir samninga þar sem eru hvíldarvaktir
4.913 kr. fyrir samninga þar sem ekki er hægt að nýta hvíldarvaktir
Bæjarstjórn samþykkir að breytingin taki gildi frá og með síðustu mánaðamótum.

Greinargerð
Notendastýrð persónulega aðstoð (NPA) er þjónustuform sem byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og gerir fötluðu fólki kleift að ráða hvar það býr og með hverjum það býr. Þjónustan er því skipulögð á forsendum notandans. Eitt meginmarkmið notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar er að fólk með fatlanir geti lifað lífi sínu og haft sömu möguleika og ófatlað fólk.
Erindisbréf starfshóps um notendastýrða persónulega aðstoð var samþykkt í fjölskylduráði í nóvember 2019. Fyrsti fundur hópsins var svo haldinn í byrjun desember 2019. Meginverkefni var að skoða fyrirkomulag NPA, tímagjald, samræmdar reglur, hvernig úthlutun er háttað og eftirfylgni. Einnig átti hópurinn að koma með tillögu að tímagjaldi vegna NPA þjónustu sem skyldi endurspegla heildarkostnað við hverja klukkustund að meðaltali og hópnum var gert að leitast við að samræma tímagjald því sem gerist í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu.
Þann 3. apríl 2019 undirrituðu heildarsamtök launþegahreyfinga á Íslandi og samtök atvinnulífsins nýja kjarasamninga og aðgerðapakka sem hafa verið nefndir Lífskjarasamningurinn. Hann tók gildi 1. apríl 2019. Í bréfi til sveitarfélaga, dags. 21. júní 2019, frá NPA miðstöðinni er greint frá því að samkomulag hafi náðst á milli miðstöðvarinnar og Eflingar/SGS um að samþykkja nýjar launatöflur sem kveða á um sömu hækkanir og gilda á almennum vinnumarkaði en að beðið sé með aðra þætti kjarasamninga til haustsins. Í bréfinu eru sveitarfélögin krafin um hækkun á mánaðarlegu framlagi sveitarfélags vegna NPA aðstoðarfólks frá 1. apríl 2019. Tekið er fram að þetta sé nauðsynlegt svo NPA notendur geti staðið við kjarasamningsbundnar skuldbindingar sínar gagnvart starfsfólki og að hækkunin sé afturvirk. Í september sl. ákvað Reykjavíkurborg að hækka taxta sína í samræmi við kjarasamningsbundnar hækkanir og var hækkunin afturvirk frá 1. apríl 2019.

Í fyrrnefndu bréfi NPA-miðstöðvarinnar, dags. 21. júní 2019, koma fram uppfærðir útreikningar miðstöðvarinnar á mánaðarlegu framlagi til sólarhringssamninga í NPA með tilliti til nýrra launataflna. Útreikningarnir sýna að samningar sem kveða á um aðstoð allan sólarhringinn, þar sem notandi getur ekki nýtt sér hvíldarinnlagnir, þarf jafnaðarstundin að vera 4.913,04 kr. á klukkustund, eða 3.592.251 kr. heildarframlag á mánuði. Jafnaðarstund samnings sem kveður á um aðstoð allan sólarhringinn hjá notanda sem getur nýtt sér hvíldarvaktir þarf að nema 4.476,54 kr. á klukkustund eða 3.267.877 kr. heildarframlag á mánuði. Jafnaðarstund þar sem ekki er gert ráð fyrir næturvinnu, þ.e. hvorki hvíldarvöktum, né vakandi næturvöktum, þarf að vera 4.733,62 kr. á klukkustund. Eins og áður segir er jafnaðarstundin hjá Hafnarfjarðarbæ núna 4.289 kr. frá og með síðustu áramótum þegar hún var hækkuð úr 4.117 kr. en hækkun var ekki afturvirk. Í minnisblaðinu frá NPA miðstöðinni er minnt á 16. gr. reglugerðar nr. 1250/2018 þar er kveðið er á um það að framlag til launakostnaðar í NPA að standa undir launum og launatengdum gjöldum NPA aðstoðarfólks hverju sinni og að framlagið skuli „taka mið af kjörum aðstoðarfólks samkvæmt gildandi kjarasamningum hverju sinni.“ Það er mat NPA miðstöðvarinnar að sveitarfélögunum beri skylda til þess að uppfæra framlög sín til samræmis við ákvæði kjarasamninga eins og þeir eru á hverjum tíma. NPA miðstöðin fór fram á rökstuðning frá sveitarfélögunum ef þau teldu sér ekki skylt að uppfæra framlög sín til samræmis við við útreikninga NPA miðstöðvarinnar og að þau myndu þá leggja fram eigin útreikninga til staðfestingar á því að framlög þeirra geti staðið undir launum og launatengdum gjöldum NPA aðstoðarfólks í sveitarfélaginu.

Líkt og áður segir þá var það eitt af verkefnum starfshóps um NPA að samræma tímagjaldið við það sem gerist í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Samanburður á því milli sveitarfélaga leiðir í ljós að Hafnarfjörður hefur dregist aftur úr flestum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt svörum við fyrirspurn Samfylkingarinnar í fjölskylduráði, sem lögð voru fram á 416. fundi fjölskylduráðs þann 8. maí sl., þá myndu framlög Hafnarfjarðar til NPA samninga hækka um rúmlega 1,4 milljónir á mánaðargrundvelli ef greitt væri eftir útreikningum NPA miðstöðvarinnar. Í sömu svörum kemur fram að ef hækkunin yrði gerð afturvirk til 1. apríl 2019 þá myndi kostnaður af því vera rúmlega 31 milljón króna en ef hækkunin yrðir afturvirk frá áramótum myndi það þýða rúmlega 7 milljón króna kostnað fyrir Hafnarfjarðarbæ.

Til máls öðru sinni tekur Helga Ingólfsdóttir. Til andsvars kemur Friðþjófur Helgi Karlsson og svarar Helga andsvari. Einnig kemur Guðlaug til andsvars við ræðu Helgu.

Þá tekur til máls Guðlaug Kristjánsdóttir.

Forseti ber upp til atkvæða ofangreinda tillögu nr. 1. Er tillagan felld með sex atkvæðum meirihlutans gegn fjórum atkvæðum frá fulltrúum Samfylkingar, Bæjarlistans og Viðreisnar. Fulltrúi Miðflokksins situr hjá.

Forseti ber næst upp til atkvæða ofangreinda tillögu nr. 2. Er tillögunni hafnað með sex atkvæðum meirihlutans gegn fjórum atkvæðum frá fulltrúum Samfylkingar, Bæjarlistans og Viðreisnar. Fulltrúi Miðflokksins situr hjá.

Forseti ber þá upp til atkvæða ofangreinda tillögu nr. 3. Er tillagan felld með sex atkvæðum meirihlutans gegn fjórum atkvæðum frá fulltrúum Samfylkingar, Bæjarlistans og Viðreisnar. Fulltrúi Miðflokksins situr hjá.

Þá ber forseti fyrirliggjandi reglur um notendastýrða persónulega aðstoð upp til atkvæða og eru þær samþykktar með sjö atkvæðum frá fulltrúum meirihlutans og Miðflokksins en fulltrúar Samfylkingar og Bæjarlistans greiða atkvæði á móti. Fulltrúi Viðreisnar situr hjá.

Guðlaug Kristjánsdóttir kemur að svohljóðandi bókun:

Við endurskoðun reglna um NPA og hvers konar þjónustu við fatlað fólk er mikilvægt að hafa hugfast að gríðarlegur aðstöðumunur er milli aðilanna sem málið varðar. Annars vegar er um stjórnvald að ræða, sem ákveður skilyrði og framkvæmd þjónustunnar og hins vegar einstaklinga sem eru háðir þessu sama stjórnvaldi um lífsgæði sín og aðstæður.
Í nýjum reglum um NPA fyrir Hafnarfjörð er á mörgum stöðum bætt inn ákvæðum um heimild Hafnarfjarðarbæjar til að rifta tafarlaust annað hvort samkomulaginu eða greiðslum á grunni þess (greinar 14, 16, 17 og 23). Vissulega er tíundað að Hafnarfjarðarbær skuli í slíkum tilfellum „tryggja órofna þjónustu“, en þar verður að hafa í huga að hvers konar breyting á þjónustu er gríðarlega stórt inngrip í líf einstaklings. Skyndileg og óumbeðin breyting á persónulegum högum og daglegu lífi er í raun grafalvarlegt áfall með ófyrirséðar afleiðingar.
Fram kemur að reglurnar skuli endurspegla Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
Reyndar skortir tilfinnanlega samhljóm milli NPA þjónustu í heild sinni og samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks. Sú ómstríða er háværust í skýru valdamisvægi aðila, þar sem umsækjandi og notandi þjónustunnar hefur, ef marka má reglurnar, áberandi minna vægi í allri ákvarðanatöku en aðilinn sem bæði setur leikreglurnar og framfylgir þeim.
Andi textans er harkalegur og lítt í samræmi við mannréttindaákvæði og samning SÞ, frekar er eins og sífellt sé verið að búast við misgjörðum og misnotkun sem kalli á harkaleg viðurlög um það hvernig bærinn geti strax og án tafar gripið inn í líf fólks.
Það er jafnframt verulegt umhugsunarefni, miðað við að lög og reglugerð um NPA skyldi sveitarfélög til að setja sér „nánari reglur“ um þjónustuformið, að allar viðbætur í nýjum reglum virki í átt til þrengingar og íþyngingar gagnvart notendum. Af því er rökréttast að draga þá ályktun að meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar stefni að því að draga úr aðgengi að NPA þjónustu í bæjarfélaginu, þó svo hvorugur flokkurinn hafi sett fram slík markmið opinberlega.
Lögum og reglugerð samkvæmt skal vinna reglur um NPA í samráði við notendur. Í síðustu fundargerð starfshóps um NPA kemur fram að ekki hafi unnist tími til að taka til skoðunar endanlegar athugasemdir frá fulltrúa notenda. Úr þessu hefur ekki verið bætt frá því málið var hér síðast á dagskrá. Umsögn ráðgjafarráðs fatlaðs fólks hefur vissulega verið gerð aðgengileg bæjarfulltrúum og fylgir nú málinu. Hins vegar var fulltrúi ráðgjafarráðsins ekki viðstaddur á fundum fjölskylduráðs þar sem þessar reglur voru samþykktar, þrátt fyrir samþykkt bæjarstjórnar þar um.
Samráðsviljinn er því miður ekki áberandi af hálfu meirihlutans í þessu máli, sem aftur birtist í því að ekki hefur verið hnikað við stafkrók í plagginu sem hér er lagt fram, þrátt fyrir fjölmargar málefnalegar ábendingar og athugasemdir. Vissulega liggja fyrir svör við þeim flestum, en hljómgrunnurinn til samtals er enginn.
Enn stendur til að endurskoða þarfir notenda þjónustunnar tvisvar sinnum á ári, helmingi oftar en reglugerð kveður á um og gert er annars staðar.
Enn á að innkalla ítarlegri greinargerðir mánaðarlega en reglugerð krefst.
Enn er tímafrestur bæjarins til að bregðast við beiðni um NPA þjónustu óskilgreindur, en var áður 3 mánuðir.
Ekki er bætt inn grein um meðferð mála þegar notendur flytja til sveitarfélagsins, þrátt fyrir að svar liggi fyrir um þá málsmeðferð í svörum við fyrirspurnum.
Svör um forgangsröð nýrra samninga vísa til þess að þau fái forgang sem bærinn geti ekki þjónustað öðruvísi. Hvað er þarna orðið um valfrelsi einstaklings til að velja eigin búsetu og þjónustuform? Hvar er samhljómurinn við SSÞRFF?
Mér þykir afar leitt að geta ekki stutt samþykkt nýrra reglna um NPA hjá Hafnarfjarðarbæ, en sé mig knúna til að greiða atkvæði mitt gegn þeim hér í dag.

Einnig kemur Friðþjófur Helgi Karlsson að svohljóðandi bókun ásamt því að taka undir bókun fulltrúa Bæjarlistans:

Bókun NPA samningar
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar lýsa vonbrigðum með að ekki hafi náðst samstaða um hækkun á tímagjaldi vegna NPA samninga til samræmis við útreikninga NPA miðstöðvarinnar. Framlagðar reglur byggja á skýrslu starfshóps sem m.a. átti að koma með tillögu að tímagjaldi og leitast við að það yrði samræmt því sem það er í öðrum nágrannasveitarfélögum okkar. Samkvæmt upplýsingum sem lagðar hafa verið fram í fjölskylduráði er tímagjaldið hér í Hafnarfirði hins vegar hvað lægst á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavíkurborg ákvað í september 2019 að hækka tímagjald NPA samninga í samræmi við útreikninga NPA miðstöðvarinnar, afturvirkt frá 1. apríl 2019. Fulltrúar Samfylkingarinnar hafa hér lagt fram þrjár tilögur sem miða að því að hækka tímagjald NPA samninga í samræmi við útreikninga NPA miðstöðvarinnar, afturvirkt frá 1. apríl 2019, til vara afturvirkt frá 1. janúar síðastliðnum eða til þrautavara frá síðustu mánaðarmótum. Það er mjög miður að ekki hafi náðst samstaða um neina af þessum tillögum okkar.
Friðþjófur Helgi Karlsson
Sigrún Sverrisdóttir

Jón Ingi Hákonarson tekur þá undir bókun fulltrúa Bæjarlistans.

Þá kemur Helga Ingólfsdóttir að svohljóðandi bókun:

Bókun frá fulltrúum Sjálfstæðisflokk og Framsókn og óháðra

Starfshópur um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) hefur skilað skýrslu starfshóps og drögum að reglum Hafnarfjarðarbæjar um NPA til fjölskylduráðs, sem samþykkti reglurnar þann 12. júní sl. og vísaði til staðfestingar í bæjarstjórn. Framlagðar athugasemdir og hugleiðingar fulltrúa Bæjarlistans sem fram komu á bæjarstjórnarfundi þann 10. júní sl. hefur nú verið svarað og efnislega er ekkert nýtt sem fram kemur þar til viðbótar við yfirferð starfshóps um NPA þjónustuformið.

Í samræmi við skýrslu starfshóps er áfram unnið að tillögu að breytingum á forsendum tímagjalds sem fyrirhugað er að liggi fyrir þann 1. september og tímagjald mun í framhaldi taka hækkun samkvæmt launavísitölu um áramót.Skýrsla starfshóps NPA_22mai 2020.pdf
Reglur Hafnarfjarðar um notendastýrða persónulega aðstoð.pdf
Svör við fyrirspurn fulltrúa Bæjarlistans um NPA.pdf
3. 1912239 - Samræmd viðbragðsáætlun til að draga úr loftmengun
6. liður úr fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 15.júní sl.
Tekið fyrir að nýju.

Umhverfis- og framkvæmdaráð gerir ekki athugasemdir við framlagða viðbragðsáætlun og vísar henni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Til máls tekur Guðlaug Kristjánsdóttir.

Helga Ingólfsdóttir tekur til máls. Til andsvars kemur Friðþjófur Helgi Karlsson.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi viðbragðsáætlun til að draga úr loftmengun.
Viðbragðsáætlun um verndun loftgæða (HHGK), 5.2020 .pdf
4. 2006102 - Háibakki, deiliskipulag
3.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 16.júní sl.
Fyrir hönd Hafnarfjarðarhafnar sækir hafnarstjóri þann 5.6.2020 um deiliskipulagsbreytingu vegna nýs hafnarbakka, Háabakka, sem byggður er framan við Fornubúðir 5, á milli Suðurbakka og Óseyrarbryggju. Á landfyllingu við þennan hafnarbakka er lítil lóð fyrir veituhús sem fær götunúmerið Fornubúðir 20.

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Háabakka í samræmi við skipulagslög og vísar henni til staðfestingar í bæjarstjórn.

Til máls tekur Ólafur Ingi Tómasson.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs.
Fornubúðir 5 gildandi deiliskipulag..pdf
Fornubúðir 5 og 20.M.uppfært.242152.pdf
Fornubúðir 20 - Þjónustuhús - Tillaga að breyttu deiliskipulagi 2020.06.15.pdf
Fornubúðir- Dreifistöð 2020.06.24-fyrir- eftir.pdf
5. 2005525 - Vesturgata 8, lóðarleigusamningur
5.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 18.júní sl.
Lagður fram lóðarleigusamningur.

Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi lóðarleigusamning og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu bæjarráðs.
6. 2006214 - Eskivellir 1, íbúð 0103, kaup
8.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 18.júní sl.
Lagt fram kauptilboð í íbúð að Eskivöllum 1 ásamt söluyfirliti.

Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi kauptilboð og vísar til bæjarstjórnar til staðfestingar.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu bæjarráðs.
7. 1911724 - Dofrahella 11, umsókn um lóð
9.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 18.júní sl.

Lögð fram lóðarumsókn ER húsa ehf um atvinnuhúsalóðina nr. 11 við Dofrahellu.

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 11. við Dofrahellu verði úthlutað til ER húsa ehf.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu bæjarráðs.
8. 1911380 - Malarskarð 2-4, umsókn um lóð, úthlutun,afsal
10.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 18.júní sl.
Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhöfum að Malarskarði 2-4 þar sem óskað er eftir því af afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

Bæjarráð samþykkir beiðni um afsal á lóð og vísar til bæjarstjórnar til staðfestingar.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu bæjarráðs.
9. 1912074 - Malarskarð 8-10, umsókn um lóð, úthlutun, afsal
11.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 18.júní sl.
Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhöfum að Malarskarði 8-10 þar sem óskað er eftir að því að afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

Bæjarráð samþykkir beiðni um afsal á lóð og vísar til bæjarstjórnar til staðfestingar.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu bæjarráðs.
10. 1806149 - Ráð og nefndir 2018-2022, kosningar
Kosið í ráð og nefndir til eins árs:

Bæjarráð
Fjölskylduráð
Fræðsluráð
Skipulags- og byggingaráð
Umhverfis- og framkvæmdaráð
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins
Íþrótta- og tómstundanefnd
Menningar- og ferðamálanefnd
Stjórn Hafnarborgar
Stjórn Reykjanesfólkvangs
SORPA bs.
Stjórn Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins
Stjórn Strætó bs.
Fulltrúaráð SSH
Samvinnunefnd um svæðisskipulag á höfuðborgarsvæðinu
Forsetanefnd
Lagður fram listi með tillögum um skipan ofangreindra ráða og nefnda. Allar fyrirliggjandi tillögur voru samþykktar samhljóða. Teljast fulltrúarnir því réttkjörnir.
Listi yfir fulltrúa sem skipa ráð og nefndir í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 2020-2021.pdf
11. 1808551 - Hagsmunaskráning kjörinna fulltrúa
2.liður úr fundargerð forsetanefndar frá 22.júní sl.
Til afgreiðslu.

Samþykkt og vísað til bæjarstjórnar til staðfestingar.

Samþykkt samhljóða.
12. 2006332 - Sumarleyfi bæjarstjórnar
Forsetanefnd leggur til að síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarfrí verði 24. júní. Ráðsvika verði 10. til 14. ágúst og bæjarstjórn kæmi aftur til fundar þann 19. ágúst.
Samþykkt samhljóða.
Fundargerðir
13. 2001041 - Fundargerðir 2020, til kynningar í bæjarstjórn
Fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 15.júní sl.
a. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 18.maí sl.
b. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 29.maí sl.
Fundargerð fjölskylduráðs frá 19.júní sl.
Fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 16.júní sl.
Fundargerð fræðsluráðs frá 16.júní sl.
a. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar frá 10.júní sl.
Fundargerðir bæjarráðs frá 16.og 18.júní sl.
a. Fundargerð hafnarstjórnar frá 3.júní sl.
b. Fundargerð menningar- og ferðamálanefndar frá 10.júni sl.
c. Fundargerð sambands Íslenskra sveitarfélaga frá 12.júní sl.
d. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 29. maí sl.
e. Fundargerð 23. eigendafundar Sorpu bs. frá 2.júní sl.
f. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 2.júní sl.
Fundargerð forsetanefndar frá 22.júní sl.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 15:40 

Til baka Prenta