FréttirViðburða- og verkefnastyrkir - Grants for events and cultural projects - Dotacje do wydarzeń i projektów kulturalnych

15. jan. 2019

Menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðar auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna, viðburða og samstarfssamninga á sviði menningar og lista í Hafnarfirði.  Umsóknum skal skila inn með rafrænum hætti til og með 17. febrúar 2019.

Tvisvar á ári auglýsir menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðar eftir umsóknum um styrki til menningarstarfsemi og eflingar á hafnfirsku menningarlífi. Markmiðið er að styðja við menningarstarfsemi í samræmi við menningarstefnu bæjarins og styrkja einstaklinga og félagasamtök til lista- og menningarsköpunar. Listamenn, félagasamtök, stofnanir eða menningarviðburðir verða að tengjast Hafnarfirði á einhvern hátt.  Með fastri búsetu, með því að viðburðurinn fari fram í Hafnarfirði eða feli í sér kynningu á menningarstarfsemi Hafnarfjarðar. Ekki er styrkt til ferðalaga, náms og rekstrar. Í umsókn þarf eftirfarandi að koma fram:

 • Markmið, lýsing og tilefni umsóknar
 • Styrkupphæð
 • Tíma- og verkáætlun
 • Önnur fjármögnun
 • Kostnaðaráætlun

Menningar- og ferðamálanefnd metur umsóknir eftir markmiðum verkefna og hvernig þau nýtast til að efla fjölbreytt menningarlíf bæjarbúum og hafnfirskum listamönnum til góðs. Tekið er mið af raunhæfni verkefna, kostnaðaráætlun auk tíma- og verkáætlunar. Hægt er að sækja um samstarfssamning vegna lengri eða endurtekinna verkefna til allt að þriggja ára.

Úthlutunarreglur vegna menningarstyrkja.

Umsóknum skal skila með rafrænum hætti í gegnum Mínar síður á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar: www.hafnarfjordur.is  Athugið að til þess að sækja um þarf að skrá sig inn á Mínar síður. Aðstoð við skráningu er hægt að fá hjá Þjónustuveri Hafnarfjarðar í síma: 585-5500 | netfang: hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

Umsóknarfrestur er til  og með 17. febrúar 2019.


The Culture- & tourism committee of Hafnarfjörður advertises open grants for projects, events and co-operation agreements in the field of culture and arts in Hafnarfjörður.

The aim is to promote cultural activities and support individuals and organizations in accordance with the cultural policy of the town.

The artists, organizations and/or events need to have a connection to the town in one way or another. For example as a resident, placing the event in Hafnarfjörður or promoting cultural activities in the town.

Co-operation agreements and events can last up to three years. Please note the grant does not support the following: operating costs, travel- and educational costs.

Applications need to include the following:

 • Goal of the project, description and reason for application
 • Amount applied for
 • Project schedule
 • Other means of funding, if applicable
 • Estimated total cost of project

Read more about the rules forculture grants fund. (In Icelandic)

Applications are available through the online portal, My pages, accessible through the website of Hafnarfjörður: www.hafnarfjordur.is

Applicants need either an electronic ID or Íslykill to access my pages. The service center of Hafnarfjörður can assist you with the application via phone 585 5500 or e-mail hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

Application deadline is February 17th 2019.


Rada ds. kultury i turystki miasta Hafnarfjörður ogłasza o możliwości składania podań na dotacje dotyczące projektów, wydarzeń oraz współpracy w dziedzinie kultury i sztuki w Hafnarfjörður.

Celem jest wspieranie działań kulturalnych zgodnie z polityką miasta oraz wzmocnienie jednostek i organizacji w zakresie twórczości artystycznej i kulturalnej. Artyści, organizacje, instytucje oraz wydarzenia kulturalne muszą w pewien sposób być powiązane z miastem Hafnarfjörður. Przykładowo: mieć stałe zameldowanie w Hafnarfjörður, wydarzenia muszą mieć miejsce w Hafnarfjörður lub przedstawiać działania kulturalne miasta. Istnieje możliwość ubiegania się o umowę na okres do trzech lat, na dłuższe bądź powtarzalne projekty. Podróże, kursy oraz koszty działalności organizacyjnej nie będą dotowane.

Podanie powinno zawierać następujące informacje:

 • Cel, opis i motyw podania
 • Wysokość dotacji
 • Plan i harmonogram projektu
 • Pozostałe koszty
 • Plan kosztów

Reguły dotyczące dotacji kulturalnej (w języku islandzkim).

Podania należy składać elektronicznie  poprzez zalogowanie się na „Mínar síður“ na stronie miasta Hafnarfjörður: www.hafnarfjordur.is.

Pomoc w zalogowaniu się można uzyskać w Centrum Usług miasta Hafnarfjörður pod numerem 585 5500 lub hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

Termin składania podań do 17 lutego 2019.