Fréttir
  • Mynd1

Umhverfismennt og útikennsla

14. jún. 2016

Fjölbreytt nám sem ýtir undir þroska barna og tengingu þeirra við náttúruna

Elsta deild leikskólans á Norðurbergi, Lundur, hlaut í gær viðurkenningu fræðsluráðs Hafnarfjarðar árið 2016 fyrir fjölbreytt og áhugavert skólastarf fyrir elstu börn leikskólans. Áherslan í starfinu hefur verið á umhverfismennt og útikennslu. Starfsmenn hafa til viðbótar útináminu þróað smiðjuvinnu þar sem boðið er upp á tónlist, textílmennt og myndmennt.  

Útikennslan í Lundi er afar fjölbreytt. Unnið er með börnunum í sérstökum verkefnum á lóðinni í kringum leikskólann auk þess sem farið er markvisst í svokallaðar hraunferðir, fræðsluferðir í hraunið fyrir framan Hrafnistu, þar sem börnin takast á við margvísleg verkefni sem taka til fjölbreyttra námssviða. Á lóð leikskólans er opið eldstæði sem starfsmenn og makar hlóðu fyrir nokkrum árum síðan. Eldstæðið er mikið notað við kennslu og þykir frábær viðbót við aðra þá möguleika sem nærumhverfið hefur upp á að bjóða.  Viðurkenningin til Lundar snýr að því að börn þar fái fjölbreytt viðfangsefni í námi sem ýta undir þroska þeirra almennt og ekki síður undir tengsl þeirra og virðingu við náttúruna. Það voru Fanney D. Halldórsdóttir, sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu Hafnarfjarðarbæjar og Rósa Guðbjartsdóttir, formaður fræðsluráðs sem afhentu starfsmönnum Norðurbergs viðurkenningu fræðsluráðs en tilnefning til viðurkenningar kom frá foreldrum barna við skólann.

Lágmarka notkun á plasti í daglegu lífi

Í byjun júní fékk leikskólinn afhentan Grænfánann í sjöunda skiptið. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar um allan heim sem tákn um góða umhverfismennt og umhverfisstefnu í skólum. Fánann fá skólar í kjölfar verkefna sem eru ætluð til að efla vitund nemenda, kennara og fjölskyldna um umhverfismál. Í vetur vann leikskólinn með þemað „Neysla/plastneysla“. Markmið verkefnsins var að lágmarka alla notkun á plasti í daglegu lífi og gera börn og fullorðna meðvitaðri um skaðsemi þess fyrir umhverfið.  Allir aldurshópar unnu í margskonar verkefnum yfir veturinn.  Starfsmenn elstu barnanna fóru í samstarf við foreldra og/eða forráðamenn með lítið heimaverkefni. Öll börnin fengu gefins fjölnota poka og í hann safnað öllu því plasti sem kom inn á heimilið í þrjá daga. Í ljós kom að hver fjölskylda skilar frá sér rúmlega 29 kg af plasti á ári hverju. Í leikskólanum eru 137 fjölskyldur sem láta þá frá sér samanlagt u.þ.b. 4 tonn af plasti á ári. Hluti af verkefninu var að ræða hvað gæti komið í staðinn fyrir plast og hvort alltaf þyrfti að nota plast.  

Allt frá árinu 2008 hefur fræðsluráð Hafnarfjarðarbæjar veitt 1-3 viðurkenningar á ári til einstakra skólaverkefna sem þykja til fyrirmyndar og einkennandi fyrir skapandi skólastarf í Hafnarfirði. Hin síðustu ár hafa fjölmörg verkefni hlotið viðurkenninguna, verkefni sem hafa haft frumkvæði, fagmennsku og ábyrgð að leiðarljósi og ýta undir samstarf, hagnýtingu og þróun í skólastarfi og kennslufræði. Markmiðið er að að minna á gildi og mikilvægi skólastarfs í Hafnarfirði.