Fréttir  • Tonlistarskolinn

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar óskar eftir að ráða skólastjóra til starfa.

26. júl. 2018

Skólinn var stofnaður 1950 og starfar nú á tveimur stöðum í Hafnarfirði. Í glæsilegum skóla að Strandgötu 51, sem vígður var 1997 og í Tónkvísl við "Gamla Lækjarskóla" þar sem rytmiska deildin er til húsa.

Starfið felur í sér að stýra skólanum þar sem um 600 nemendur stunda nám og  50 kennarar starfa við skólann í 34 stöðugildum. Kennt er á öll helstu hljóðfæri auk söngs.

Í skólanum er starfandi sinfóníuhljómsveit, lúðrasveitir auk fjölmargra annarra samspila. Tónlistarskólinn leggur áherslu á hlutverk sitt sem ein af grunnstoðum fjölbreytts tónlistarlífs innan og utan Hafnarfjarðar og sinnir því hlutverki með því að taka þátt í viðburðum og tónleikahaldi víðsvegar.                                                                 

Mikilvægt er að umsækjandinn sé tilbúinn til að leiða áfram það faglega starf sem byggt hefur verið upp í skólanum. Hann þarf að styðja við uppbyggilegan skólabrag og sameiginlega sýn á metnaðarfullt skólastarf. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.

·         Menntun á sviði tónlistar

·       Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg

·       Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun í opinberri stjórnsýslu

·       Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi

·       Leiðtogahæfni, metnaður og frumkvæði

·       Áhugi á skólaþróun og nýjungum

·       Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

·       Góð tölvufærni

·       Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót

 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

·       Veita Tónlistarskóla Hafnarfjarðar faglega forystu

·       Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri

·       Umsjón með eftirliti og mati á þjónustu skólans

·       Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfsins og samvinna við sambærilegar stofnanir

·       Samstarf við bæjaryfirvöld og aðila skólasamfélagsins.

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri störfum umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og þeim verkefnum sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna skólastjórastarfi.

Sótt er um starfið á vef Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Gunnarsson skólastjóri tónlistarskóla Hafnarfjarðar gunngun@tonhaf.is og Fanney Dóróthe Halldórsdóttir sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu fanney@hafnarfjordur.is

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.