FréttirFréttir

  • TobakskonnunFeb2017

Tóbakskönnun - 43% sölustaða virða ekki aldursmörk

16. feb. 2017

Í lok janúar stóð Hafnarfjarðarbær fyrir könnun á því hvort unglingar gætu keypt sígarettur á sölustöðum tóbaks í Hafnarfirði. Tveir unglingar úr 10. bekk fóru á sölustaði undir eftirliti starfsmanna Hafnarfjarðarbæjar og reyndu að kaupa sígarettur. Sex sölustaðir seldu unglingunum sígarettur af 14 sölustöðum eða 43% sölustaða sem eru aðgengilegir ungu fólki. Íþrótta- og tómstundanefnd Hafnarfjarðarbæjar lýsti yfir áhyggjum af þessari þróun á fundi sínum í gær og leggur áherslu á það að tíðni þessara kannana verði aukin og að ítreka þurfi við söluaðila að virða aldursmörk. 

Markmiðið er að enginn sölustaður selji börnum og unglingum tóbak

Ekki var farið inn á staði með vínveitingaleyfi þar sem tóbak er selt. Frekari upplýsingar úr könnuninni eru sendar Heilbrigðiseftirliti Kópavogs- og Hafnarfjarðarsvæðisins þar sem unnið verður úr þeim eins og lög gera ráð fyrir. Sölustöðunum er send niðurstaða sem sýnir hvort viðkomandi staður seldi börnunum tóbak. Búast má við því að þeir staðir sem seldu börnum tóbak fái áminningu frá heilbrigðiseftirliti eins og kveður á um í lögum um tóbaksvarnir. Könnunum um aðgengi barna að tóbaki í Hafnarfirði hefur farið fækkandi síðustu misseri sökum þess að sígarettureykingar hafa minnkað en ljóst er að minna aðhald veldur því að auðveldar er fyrir börn í Hafnarfirði að útvega sér tóbak. Hafnarfjarðarbær hefur síðustu tvo áratugi athugað aðgengi barna að tóbaki og veitt sölustöðum stöðugt aðhald.

Meirihluti sölustaða í Hafnarfirði hefur gert sérstakt samkomulag við íþrótta- og tómstundafulltrúa sem miðar að því að leita allra leiða til að koma í veg fyrir sölu tóbaks til barna. Í síðustu könnununum hafa komið slakari og slakari niðurstöður. Markmiðið er að enginn sölustaður selji börnum tóbak. Því mun íþrótta- og tómstundafulltrúi í umboði Íþrótta- og tómstundanefndar Hafnarfjarðar halda áfram með þessar kannanir. Niðurstaðan er sýnd á mynd í samanburði við síðustu ár. 

Í 8. gr laga um tóbaksvarnir eru skýr fyrirmæli um sölu tóbaks. Tóbak má hvorki selja né afhenda einstaklingum yngri en 18 ára. Bann þetta skal auglýst með áberandi hætti þar sem tóbak er selt. Leiki vafi á um aldur kaupandans getur sala því aðeins farið fram að hann sýni með skilríkjum fram á að hann sé orðinn 18 ára.

Nánari upplýsingar veitir Geir Bjarnason, íþrótta- og tómstundafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar. Netfang: geir@hafnarfjordur.is . Sími: 585-5754