Fréttir
Styrkir vegna námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks

31. ágú. 2015

Hafnarfjarðarbær vekur athygli á möguleika  fatlaðs fólks til að sækja um styrki skv. 27. grein laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks. „ Með fötlun er átt við það ástand sem skapast þegar einstaklingur þarf fjölþætta þjónustu og aðstoð til langframa vegna alvarlegrar þroskaröskunar eða annarrar röskunar á færni.“

Hafnarfjarðarbær veitir styrki til greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra laga, enda teljist námið hafa gildi sem hæfing eða endurhæfing. Einnig er heimilt að veita fötluðu fólki sem er 18 ára og eldra styrk til verkfæra- og tækjakaupa vegna heimavinnu eða sjálfstæðrar starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg hæfing eða endurhæfing sem miði að því að auðvelda fötluð fólki að skapa sér atvinnu.

Umsókn er fyllt út á vef bæjarins  www.hafnarfjordur.is, á Mínar síður.

Umsóknarfrestur er til með 30. september 2015.

Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar 

Strandgötu 6

220 Hafnarfjörður