Fréttir
  • IMG_5439

Spennandi sumarstörf fyrir námsmenn - nokkur dæmi

11. maí 2021

Fjölbreytt störf verða í boði hjá Hafnarfjarðarbæ sumarið 2021 fyrir námsfólk sem hefur verið í námi á vorönn 2021 eða er skráð í nám á haustönn 2021. Um er að ræða sumarstörf sem tengjast aðgerðum stjórnvalda og miða að því að stuðla að virkni og framtíðarsókn fyrir íslenskt atvinnulíf. Hafnarfjarðarbær tekur virkan þátt í verkefninu og ræður til sín a.m.k. 80 starfsmenn í gegnum þetta átaksverkefni til viðbótar við ráðningar í gegnum Vinnuskóla Hafnarfjarðar. Umsóknarfrestur er til og með 16. maí nk.

Nýsköpunarstofa í Menntasetrinu við Lækinn 

Hópurinn mun hreiðra um sig á vettvangi starfs eða í nýsköpunarstofu í Menntasetrinu við Lækinn og sinna þar fjölbreyttum og skemmtilegum sumarstörfum, s.s. á sviði umhverfis- og framkvæmdamála, upplýsingatækni, fræðslumála, fjölskyldumála, menningarmála og heilsueflandi samfélags. Umsækjendur senda inn opna umsókn um sumarstarf og í framhaldinu á sér stað pörun í starf sem talið er að hæfi reynslu, menntun og hæfni. 

Opið er fyrir umsóknir á ráðningarvef bæjarins

Nokkur dæmi um störf sem í boði eru fyrir nema sumarið 2021 

-----------------------------------

Miðlun og stafræn þróun á bókasafni
Starfið snýr að hönnun og uppsetningu efnis (content creation), framsetningu stafræns efnis og úrvinnslu efnis í stafrænu og myndrænu formi.

Fasteignir - uppfærsla á gögnum og teikningum
Uppmæla og teikna upp húsnæði bæjarins. Teikna minniháttar breytingar á húsnæði bæjarins. Vinna í gagnaöflun vegna aðgengi fyrir alla í húsnæði bæjarins og opnum svæðum.

Gönguleiðir í Hafnarfirði - úttekt
Verkefnið er að gera úttekt á gönguleiðum/stígum í bænum. Meta ástand þeirra, tengingar milli svæða, breiddir þeirra með það í huga að meta endurnýjunarþörf og forgangsraða.

Áhættumat kennsluhugbúnaðar í leik- og grunnskólum
Verkefnið er að áhættumeta kennsluhugbúnað (kennsluforrit, vefþjónustur o.fl.) í þeim tilgangi að meta áhættu fyrir notkun þeirra í leik- og grunnskólastarfi í Hafnarfirði, ekki síst með notkun spjaldtölva (iPad).

Skráning stríðsminja í Hafnarfirði
Byggðasafn Hafnarfjarðar sér um skráningu fornleifa í bæjarlandinu en hugmyndin með þessu verkefni er að taka einnig saman skrá yfir stríðsminjar í landi bæjarins.

Stafræn verkefni Byggðasafnsins
Um er að ræða verkefni sem er tvískipt, annars vegar að sjá um kynningu á safninu á samfélagsmiðlum og hins vegar að útbúa minjagöngu í Wapp sem tengir saman hús safnsins og minjaskilti.

Starfsmaður á Læk
Markmið Lækjar er að draga úr félagslegri einangrun og auka lífsgæði þeirra sem eiga við geðrænan vanda að stríða. Helstu verkefni eru að virkja gesti á þeirra forsendum og sinna fjölbreyttum verkefnum með þeim.

Upplýsingamiðstöð ferðamanna - á hjólum
Leitað er að starfsmanni í upplýsingamiðstöð til þess að keyra tuktuk rafhjól og veita upplýsingar til ferðamanna víðsvegar um bæinn, eiga samskipti og samvinnu við ferðaþjónustuaðila

Ljósmyndun og skapandi notkun samfélagsmiðla
Leitað er að starfsmanni á þjónustu- og þróunarsvið til þess að taka myndir og vinna fjölbreytt myndefni fyrir bæinn sem talar í takti við nýjan hönnunarstaðal sveitarfélagsins. Starfsmaður mun einnig taka þátt í miðlun efnis á miðlum sveitarfélagsins í sumar.

Aukið tækifæri fatlaðs fólks til þátttöku í fjölbreyttu tómstundastarfi
Starf sem felst í því að auka þátttöku fatlaðra einstaklinga í auknu tómstundastarfi sem eru í Geitungunum.

Heilsubærinn - sýnileiki og markaðssetning
Vinna með greiningu og kortlagningu sem unnin hefur verið fyrir heilsubæinn Hafnarfjörð og hefur að geyma hugmyndir að alls konar verkefnum; stórum sem smáum í Hafnarfirði sem þarf að kostnaðarmeta og framkvæma. 

Skráning og flokkun ljósmynda í ljósmyndabanka
Endurskipulagning og flokkun á stóru myndasafni fyrir nýjan myndabanka sveitarfélagsins samhliða því að kalla eftir myndum frá skólum og stofnunum sveitarfélagsins upp á menningarlega og sögulega varðveislu að gera. 

Listaklettur
Veita stuðning og aðstoð til þjónustunotenda í verkhernum og Klettinum og stuðla að og ýta undir frekari sköpun. Þegar tímabilinu lýkur þá verður haldin sýning með afrakstri sumarsins. Áherslan verður á umhverfisvernd, endurnýtingu og að skapa gömlum hlutum nýtt líf.

Sirkhúsið
Skipuleggja og undirbúa hátíðir eða popp up uppákomur fyrir íbúa Hafnarfjarðar.

Flokkun og skráning gagna
Starfið felst í greiningu, flokkun, frágangi og skráningu gagna hjá umhverfis- og skipulagssviði.
Unnið er á OneCrm mála- og skjalakerfi og Excel við skráningu.

Brú milli Bókasafns Hafnarfjarðar og frístundar
Starfið er brú milli frístundar og Bókasafns Hafnarfjarðar og er meiningin að styðja við lestur barna yfir sumartímann. Hlutverk eru að aðstoða krakka við lestur o.þ.h.

Aðstoð við undirbúning að endurskoðun læsisstefnu Hafnarfjarðar
Safna upplýsingum frá leik- og grunnskólum bæjarins vegna endurskoðunar á læsisstefnu Hafnarfjarðar. Starfið hentar fyrir nema í kennarafræðum, t.d leik- eða grunnskólakennarafræðum.

Jöfn tækifæri til íþróttaiðkana
Aukin stuðningur við börn með greiningar á almennum íþróttanámskeiðum yfir sumartímann.

Aðstoðarmaður í barnavernd
Verkefnið felst í því að aðstoða starfsmenn í barnavernd, t.d. með því að gera úttektir á stuðningsfjölskyldum og beiðnum frá Barnaverndarstofu, léttar kannanir í barnavernd, sjá um frágang mála eftir lokun og undirbúa mál fyrir barnaverndarfundi.

Námskeið í snjalltækjanotkun
Starf sem felst í því að sinna námskeiðum fyrir eldri borgara um notkun snjalltækja. Starfsmaður þarf að hafa þekkingu á helstu snjalltækjum sem eru í notkun í samfélaginu. Starfsmaður þarf að geta miðlað tækni á einfaldan og öruggan hátt.

Hreyfing í heimahúsi
Margir veikburða eldri borgarar fara lítið út af sínum heimilum, eru bæði félagslega einangraðir og hreyfa sig lítið. Gert er ráð fyrir að starfsmaður bjóði m.a. upp á stólaleikfimi og gönguferðir heima við til allra áhugasamra.  

Komdu í félagsstarfið
Starf sem felst í því að virkja og hafa samband við eldri borgara og hvetja þá til þátttöku í félagsstarfi eldra borgara í Hraunseli þar sem margskonar starfsemi fer fram.

-----------------------------------

Vilt þú taka þátt í metnaðarfullum og krefjandi verkefnum? 

Hafnarfjarðarbær óskar eftir umsóknum frá námsmönnum sem eru tilbúnir til að taka þátt í metnaðarfullum og krefjandi verkefnum í sumar. Umsækjandi þarf að vera 18 ára á árinu (fædd 2003) eða eldri og hafa verið í námi á vorönn 2021 eða skráður í nám á haustönn 2021. Með umsókninni þarf að fylgja staðfesting á námi frá viðkomandi menntastofnun og greinargóð ferilskrá. Ráðning miðast við tvo mánuði á tímabilinu 1. júní - 31. ágúst. Um er að ræða fjölbreytt störf og reynt verður að mæta áhugasviði umsækjenda eftir bestu getu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Gerð er krafa um að viðkomandi sé í námi eða sé að útskrifast á vorönn 2021
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
  • Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
  • Samskiptahæfni, nákvæmni og útsjónarsemi
  • Góð almenn tölvuþekking
  • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti


Nánari upplýsingar veitir Brynjar Örn Svavarsson verkefnastjóri hjá Hafnarfjarðarbæ í s. 585 5782 og netfang: brynjarorn@hafnarfjordur.is

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.