Fréttir
  • 2

Nýr leikskóli opnar í Skarðshlíð

9. ágú. 2019

Fyrirkomulag sem eykur tækifæri og býður upp á fjölbreyttar leiðir til lærdóms og samvinnu.

Starfsfólk í nýjum leikskóla í Skarðshlíðarhverfi tekur á móti fyrstu börnunum um miðjan ágúst en formleg opnun á leikskólanum fór fram í dag. Skarðshlíðarleikskóli bætist þar með í hóp þeirra sautján leikskóla sem starfræktir eru í Hafnarfirði og mun hann starfa undir sama þaki og grunnskóli hverfisins, tónlistarskóli og íþróttamiðstöð. Fyrirkomulagið er til þess fallið að opna á aukin tækifæri og fjölbreyttar leiðir fyrir nemendur og kennara til lærdóms og samvinnu.

TilvonandiLeikskolabarn

Þessi unga dama er tilvonandi nemandi í Skarðshlíðarleikskóla

Skólarnir þjóna nýrri byggð í Skarðshlíð og Vallahverfi að hluta

Starfsemi beggja skólastiganna mun þjóna nýrri byggð í Skarðshlíðarhverfi og Vallahverfi að hluta. Nemendur í 1. – 5. bekk hófu skólagöngu sína í Skarðshlíðarskóla haustið 2018 og nú í haust bætast við nemendur í 6. – 8. bekk. Gert er ráð fyrir að sumarið 2020 verði húsnæði skólasamfélagsins í Skarðshlíð fullbyggt og hýsi heildstæðan grunnskóla frá 1. – 10. bekk fyrir 400-500 nemendur, fjögurra deilda leikskóla fyrir um 80-90 nemendur, tónlistarskóla sem getur annað allt að 200 nemendum og íþróttahús fyrir bæði skólastigin. Berglind Kristjánsdóttir er leikskólastjóri Skarðshlíðarleikskóla og hefur sinnt því hlutverki síðustu mánuðina við undirbúning og skipulag skólastarfsins ásamt því að ráða til sín öflugan hóp starfsfólks. Í leikskólastarfinu verður lögð áhersla á lýðræði, frumkvæði og lífsgleði í daglegum samskiptum og að efla leikni og færni í gegnum leik í anda Uppeldis til ábyrgðar og Fjölgreindakenningar Howards Gardners.

Fyrstu íbúarnir eru fluttir inn í Skarðshlíðina

Fjöldi íbúa á Völlunum í Hafnarfirði hefur vaxið svo um munar hin síðustu ár og hefur fjölgun samhliða uppbyggingu á nýju hverfi í Skarðshlíð kallað á aukna þjónustu og uppbyggingu innviða á svæðinu. „Fyrstu íbúarnir í Skarðshlíð fluttu inn nú í sumar og er ánægjulegt að hugsa til þess að bæði nýr grunnskóli og leikskóli, og innan skamms íþróttamiðstöð og tónlistarskóli, mæti nýbúum hverfisins. Þannig mun hverfið að einhverju leyti byggjast upp í kringum öflugt samstarf samfélags, skóla, tónlistar og hreyfingar hér í Skarðshlíðinni og mynda þannig grunnstoðir sem eru hverju hverfi mjög mikilvægar og til þess fallnar að gera það einstakt. Ég vænti þess að innan skamms þá verði Skarðshlíðarhverfið ekki bara eitt af bestu byggingarsvæðum á stór-höfuðborgarsvæðinu heldur einnig eitt vinsælasta búsetusvæðið“ sagði Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar, við opnun leikskólans í veðurblíðunni fyrr í dag. 

Á myndinni hér að ofan má sjá hluta af starfsmannahópi í nýjum leikskóla.