Fréttir
  • _MG_7752

Nýr hópur einstaklinga leitar aðstoðar vegna húsnæðisvanda

13. júl. 2017

Hafnarfjarðarbær hefur farið þess á leit við Íbúðalánasjóð að sjóðurinn dragi til baka uppsagnir á leiguíbúðum í eigu sjóðsins í Hafnarfirði og ekki er búið að selja. Beiðni sveitarfélagsins hljóðar jafnframt upp á það að þessar íbúðir verði ekki seldar a.m.k. næstu þrjú árin og þá verði staða á markaði endurmetin áður en gengið verður fram með sölu þeirra.

Fjöldi íbúa í Hafnarfirði hefur leitað til sveitarfélagsins síðustu daga og vikur eftir aðstoð við leit að leiguhúsnæði á svæðinu. Er hér um að ræða nýjan hóp samfélagsþegna sem leitar eftir aðstoð og á skv. núgildandi reglum um félagslegt húsnæði ekki á rétt á slíku húsnæði. Sumir í þessum hópi eiga það m.a. sammerkt að búa í húsnæði í eigu Íbúðalánasjóðs og hafa fengið ákveðinn frest til að yfirgefa húsnæðið eða leigusamningar gerðir til skamms tíma. Í einhverjum tilfellum er hér um að ræða einstaklinga sem hafa sjálfir misst viðkomandi húsnæði vegna vanefnda og skulda í kjölfar efnahagshrunsins og fengið leyfi sjóðsins til að búa í húsnæðinu áfram til ákveðins tímabils í senn. Nú hefur Íbúðalánasjóður hins vegar gefið það út að til standi að selja sem flestar eignir sjóðsins fyrir árslok 2017 sem þýðir að stór hópur fólks mun eiga í erfiðleikum með að finna sér húsnæði á næstu mánuðum verði ekki gripið til viðeigandi stuðningsaðgerða. Haraldur L. Haraldsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar hefur þungar áhyggjur af þróun mála og hefur þegar sent forstjóra Íbúðalánasjóðs og félags- og jafnréttismálaráðherra erindi þess efnis. „Það er að myndast nýr hópur fólks sem hvorki getur keypt né leigt húsnæði. Húsnæðisverð er of hátt og leigugjöld sömuleiðis þar sem framboð af leiguíbúðum er ekki að anna tímabundinni eftirspurn. Um er að ræða einstaklinga sem eru með tekjur vel yfir því sem við höfum sett sem skilyrði fyrir möguleika á félagslegu húsnæði, einstaklinga sem ekki hafa áður búið við skort en eru ekki að sjá leið út úr núverandi stöðu“ segir Haraldur. 

Hafnarfjarðarbær hefur síðustu mánuði og ár unnið markvisst að því að fækka einstaklingum á biðlista eftir félagslegu húsnæði og gripið til aðgerða sem miða að því að útvega lóðir og húsnæði á viðráðanlegu verði. Sveitarfélagið á og rekur í dag 238 félagslegar leiguíbúðir og leigir að auki 11 íbúðir til endurleigu. Þrjár íbúðir voru keyptar á árinu 2016 og á þessu ári er þegar búið að kaupa fimm íbúðir. Gert ráð fyrir að kaupa 2-3 íbúðir til viðbótar í ár. Samhliða hefur verið samþykkt að leggja það til við fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2018 að a.m.k. 500 millj. kr. verði varið til kaupa á félagslegum íbúðum á nýju ári. Auk þess hefur Hafnarfjarðarbær gert samning við ASÍ um byggingu 150 leiguíbúða á næstu fjórum árum og hefur ASÍ þegar fengið lóðir fyrir 40 íbúðir. Mun bærinn hafa forleigurétt á 25% þessara íbúða fyrir skjólstæðinga sína. Einnig hefur bæjarráð Hafnarfjarðarbæjar falið bæjarstjóra að stofna sjálfeignafélag um rekstur 8-12 leiguíbúða. Hugmyndin er að leigjendur sjálfir muni annast rekstur félagsins og er drifkraftur verkefnis sá að lækka leiguverð, draga úr yfirbyggingu og auka aðkomu og þátttöku íbúanna. Gert er ráð fyrir að leiguverð á 90 m2 íbúð verði innan við 160 þús. kr. á mánuði.

Mikil uppbygging er að eiga sér stað í Hafnarfirði, búið er að úthluta lóðum í Skarðshlíð fyrir um 240 íbúðir sem eiga að vera tilbúnar um áramótin 2018/2019. Þessa dagana eru svo í auglýsingu lóðir fyrir um 154 íbúðir og geta einungis einstaklingar sótt um hluta þeirra. Síðar á árinu er gert ráð fyrir að lóðir fyrir um 100 íbúðir til viðbótar fari í auglýsingu. Samhliða þessu er vinna við gerð skipulags í Hamranesi farin af stað en reiknað er með uppbyggingu um 300-400 íbúða þar. Auk þessa standa þegar yfir framkvæmdir við nokkur fjölbýlishús í Hafnarfirði. „Ég vil meina að um tímabundið ástand sé að ræða, markaðurinn á eftir að rétta sig af og hagur þessa hóps einstaklinga eftir að vænkast fái þau viðeigandi stuðning og aðstoð í núverandi stöðu. Framboð íbúða í Hafnarfirði er að aukast og ættu um 800 íbúðir að verða tilbúnar á næstu þremur til fjórum árum ef allt gengur eftir. Við erum að keppast við að leggja okkar að mörkum“ segir Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar að lokum.