Fréttir
  • Hafnarfjordur-Sony-a7rii-solskin-79

Ný hugmyndafræði um íbúarekið húsnæði í Hafnarfirði

15. jún. 2017

Á fundi bæjarráðs í morgun voru lögð fram drög að stofnsamþykktum íbúarekins leigufélags í bænum sem hefur það að markmiði að lækka leiguverð, draga úr yfirbyggingu og auka aðkomu og þátttöku íbúanna sjálfra. Að mati bæjarstjóra Hafnarfjarðarbæjar er hér um að ræða stórt  framfaraskref innan sveitarfélagsins. Hvatinn að verkefninu er að bregðast við þörf á öruggu leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði. Bæjarráð hefur falið bæjarstjóra að vinna áfram að málinu.

Í ljósi ástands og aðstæðna á íbúðamarkaði í dag og mikillar eftirspurnar eftir húsnæði í Hafnarfirði telur sveitarfélagið að allar forsendur séu til staðar til þess að leigjendur sjálfir komi að rekstri og utanumhaldi um leigu á almennum íbúðum. Hugmyndin er að leigjendurnir sjálfir verði aðilar að sjálfseignarstofnun um félagið sem á og rekur íbúðirnar. Gert er ráð fyrir að félagið fái stofnframlag frá sveitarfélagi og Íbúðalánasjóði sem nemur samtals 30% af byggingakostnaði, sveitarfélagið með 12% og Íbúðalánasjóður 18%. Leiga á svo að standa undir afborgunum og vöxtum af láni sem áætlast um 70% af byggingakostnaði, daglegum rekstri og gjaldi í viðhaldssjóð sem á að standa undir eðlilegu viðhaldi og nauðsynlegum endurbótum á íbúðum í eigu félagsins. Sveitarfélagið mun ekki koma að rekstri félagsins með beinum hætti heldur mun stjórn þess verða í höndum leigutaka sem skipa fulltrúaráð og stjórn í samræmi við samþykktir félagsins. Ef allt gengur eftir má gera ráð fyrir að leiguverð verði nokkuð lægra en almennt gerist í dag. Verklok framkvæmda er áætluð í lok árs 2018.

Fyrirhugað að nýtt félag reisi og leigi út íbúðir

Samkvæmt lögum er Íbúðalánasjóði og sveitarfélögum heimilt að veita stofnframlög til byggingar og kaupa á almennum íbúðum til að stuðla að því að í boði verði leiguíbúðir á viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa á því að halda. Samkvæmt fyrirliggjandi tillögum er gert ráð fyrir að félaginu verði úthlutað tveimur lóðum fyrir samtals átta íbúðir, fjórum í hvoru húsi.  Fyrirhugað er að félagið reisi og leigi út íbúðirnar. Er hér um að ræða viðbót við samstarfsverkefni ASÍ og Hafnarfjarðarbæjar um uppbyggingu 150 leiguíbúða á fjögurra ára tímabili og hefur Bjarg íbúðarfélag hses. þegar fengið úthlutað lóð undir fjölbýlishús í Hafnarfirði undir það verkefni. „Við viljum finna leiðir til að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga. Með stofnun á Skarðshlíð íbúðarfélagi hses. aukum við aðgengi að öruggu húsnæði og bjóðum húsnæðiskost sem er í samræmi við raunverulega greiðslugetu leigjenda. Hinn almenni leigjandi ræður einfaldlega ekki orðið við leigu dagsins í dag. Við viljum með þessu búa til fyrirmynd húsnæðisfélags hér í Hafnarfirði og vonumst til þess að þetta verði einstaklingum og fjölskyldum hvatning til að taka höndum saman og fleiri félög verði stofnuð í framhaldinu“ segir Haraldur L. Haraldsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar. Bráðabirgðaútreikningar gera ráð fyrir að leiguverð á hvern fermetra verði um kr. 1.600.- og leiguverð fyrir 90 fermetra íbúð gæti því verið um kr. 144.000- á mánuði. Miðað er við að kostnaður vegna byggingar nemi kr. 360.000.- á fermetra.

Bærinn annast úthlutun íbúða

Gert er ráð fyrir að Hafnarfjarðarbær auglýsi opinberlega eftir leigjendum og mun íbúðum verða úthlutað til leigjenda sem eru undir ákveðnum tekju- og eignamörkum eins og þau eru skilgreind í lögum um almennar íbúðir. Til að tryggja í framtíðinni að leiguréttur verði ekki söluvara þarf að skila honum inn til bæjarins í lok leigutíma. Leigjendur hafa forleigurétt að stærri eða minni íbúðum innan félagsins. Með þeirri tilhögun að sveitarfélagið sjái um úthlutun er tryggt að íbúðum verði úthlutað á grundvelli málefnalegra sjónarmiða og að einstaka leigjendur geti ekki sjálfir framselt úthlutuðum verðmætum leigurétti.