Fréttir  • BryndisMynd3

Læsisgjöf til allra leikskólabarna

29. ágú. 2019

Bryndís Guðmundsdóttir, talmeinafræðingur og formaður málnefndar um íslenskt táknmál, kom færandi hendi á dögunum með gjöf handa öllum leikskólum í Hafnarfirði. Gjöfin er heildstætt efni úr námsefni hennar „Lærum og leikum með hljóðin“ og er tilefnið þrjátíu ára starfsafmæli Bryndísar í þágu talmeinafræðinnar. Gjöfin bætir aðgengi leikskólanna að efni sem undirbýr börn fyrir læsi.

Bryndís hefur starfað á Íslandi í rúmlega 30 ár sem talmeinafræðingur og meðal annars gefið út námsefni undir heitinu, Lærum og leikum með hljóðin. Efni sem hlotið hefur ýmsar viðurkenningar og ætlað er öllum barnafjölskyldum og skólum. Námsefnið byggir á fagþekkingu talmeinafræðinnar, rannsóknum og reynslu af því að vinna með börnum, foreldrum og fagfólki skóla. Efnið er kærkomin viðbót við kennslu og málörvun leikskólanna í tengslum við læsisstefnu Hafnarfjarðar Lestur er lífsins leikur.

AfhendingBryndis

Leikskólastjórar í Hafnarfirði tóku á móti gjöf Bryndísar í dag

Heildstætt efni úr Lærum og leikum með hljóðin

Í tilefni af þessum stóru og merku tímamótum í starfi ákvað Bryndís í samstarfi við fjölskyldu, fyrirtæki og einstaklinga að gefa efni til leikskóla á Íslandi og fá allir leikskólar á landinu heildstætt efni úr Lærum og leikum með hljóðin að gjöf til að nýta í starfi sínu með leikskólabörnum. Aukaefni eins og púsl, límmiðar og vinnusvuntur, sem styðja við hljóðanámið með fallegum stafamyndum, fylgir með í skólapökkunum. Einnig eru smáforrit fyrir iPad gefin samhliða til allra skólanna. Samstarfsaðilar Bryndísar í þessu verkefni eru m.a. Marel, Lýsi, Ikea og hjónin Björgólfur Thor og Kristín Ólafsdóttir auk aðkomu Raddlistar sem er fyrirtæki Bryndísar í talþjálfun.

„Hér er um að ræða innihaldsríka og fallega gjöf í þágu skólasamfélagsins í Hafnarfirði sem við erum innilega þakklát fyrir. Efnið og þetta frábæra framtak Bryndísar er til fyrirmyndar og talar í takt við stefnu okkar og áherslur í læsi og lesskilningi barna frá unga aldri. Um nokkuð langt skeið höfum við haldið úti læsiverkefninu „Lestur er lífsins leikur“ með mjög góðum árangri og nú bætist við meira faglegt efni og vel framsett sem notað verður innan leikskólanna. Töluvert margir leikskólar eiga þegar efni frá Bryndísi sem barist er um inn á deildunum. Þetta eykur aðgengi að faglegu efni sem leikskólarnir nota mikið við sína vinnu“ segir Fanney D. Halldórsdóttir fræðslustjóri Hafnarfjarðarbæjar við afhendingu á skólapökkunum til allra leikskólastjóra Hafnarfjarðar í dag. Lestur er lífsins leikur er samfélagslegt verkefni þar sem leik- og grunnskólar Hafnarfjarðarbæjar, ásamt foreldrum og ýmsum stofnunum bæjarins hafa tekið höndum saman um að efla málþroska og læsi barna. Tilgangur þess er að efla læsi og lesskilning með það fyrir augum að nemendur geti lesið sér til gagns og ánægju við lok grunnskólagöngu. Sett eru viðmið um æskilegan árangur og áhersla lögð á að veita öllum nemendum kennslu við hæfi. Bryndís tekur undir þetta. „Það er mikilvægt að leggja grunn að læsi frá unga aldri með áherslu á þá þætti sem rannsóknir sýna að skipta meginmáli fyrir framtíðarnám barnanna okkar. Lærum og leikum með hljóðin kennir framburð hljóða, hljóðavitund og bókstafi, þjálfar hljóðkerfisþætti, eykur orðaforða og hugtakaskilning, auk þess að gefa fyrirmynd að setningagerð og mörgum málfræðiþáttum íslenskunnar“ segir Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur og forsprakki verkefnisins.