Fréttir  • Vskoli1

Hlutverk og margþættur tilgangur vinnuskólans

8. júl. 2022

Snýst ekki bara um verkefnin heldur líka samveru og félagsleg tengsl.

Vinnuskóli Hafnarfjarðar býður ungmennum í Hafnarfirði á aldrinum 14-17 ára upp á skemmtilega og fræðandi sumarvinnu. Vinnuskólinn er hugsaður sem fyrsti vinnustaður ungmenna þar sem þau læra hvernig það er að vera hluti af vinnumarkaðnum í öruggu starfsumhverfi. Vinnuskólinn snýst ekki einungis um verkefnin og vinnuna sjálfa heldur er hann líka hugsaður til að efla ungmennin félagslega, hjálpa þeim að viðhalda rútínu yfir sumartímann og draga úr líkum á einangrun með samveru með jafnöldrum. Vinnudagarnir eru brotnir upp með skemmtun, fræðslu, keppni um best hreinsuðu svæðin og sumarhátíð þegar líður á sumarið. 

Vskoli2

Fyrir og eftir myndir 

Vskoli3

1029 ungmenni við störf í vinnuskóla sumarið 2022

1029 ungmenni mættu til starfa í Vinnuskóla Hafnarfjarðar mánudaginn 13. júní og eru hóparnir almennt við störf til 28. júlí. Ungmennum er úthlutaður tími eftir aldri, frá 81 tíma yfir sumarið í 220 tíma. Daglegur vinnutími fer einnig eftir aldri. Viðmiðið er að 14-16 ára vinni þrjár klukkustundir á dag fjóra daga vikunnar og þá til skiptist fyrir og eftir hádegi eða frá kl. 9-12 og 13-16. Vinnutími hjá 17 ára er 6 klukkustundir á dag alla virka daga. Morgunhópur vinnur alla daga frá kl. 7-13.

Helstu og sýnilegu verkefni vinnuskólans

Helstu verkefni ungmenna í vinnuskólanum snúa að götu- og hverfahreinsun, hreinsun leikvalla og skólalóða auk annarra tilfallandi verkefna. Vinnuskólinn starfar undir stefnu skóla án aðgreiningar þar sem reynt er að koma til móts við mismunandi þarfir og áhuga nemenda. Nokkuð er um að ungmenni fari í sérverkefni sem felast meðal annars í aðstoð á íþrótta- og leikjanámskeiðum og stofnunum innan bæjarins. Með vinnu sinni fegrar og bætir starfsfólk vinnuskólans umhverfið um leið og þau þjálfast í vinnubrögðum sem skila sér út í samfélagið til framtíðar. 

Vskoli6

Oft þeirra fyrstu kynni af launuðu starfi

Í flestum tilfellum er um að ræða fyrstu kynni ungmennanna af launuðu starfi. Líkt og aðrir á starfsfólk Vinnuskólans rétt á bæði matar- og kaffitímum sem oftar en ekki eru teknir á vettvangi. Það er því ekki óeðlilegt að sjá til sitjandi ungmenna við næringu og hvíld. Eftir bestu getu er reynt að hafa fjölbreytni í verkefnum unglinganna, en slíkt ýtir undir ánægju í vinnunni. Hópunum er dreift í ýmis verkefni innan bæjarins en markmiðið er að hafa hópana ekki mjög langt frá heimilum sínum. Flokkstjóri er ávallt með sínum hóp og er hlutverk hans meðal annars að kenna ungmennunum rétt handtök við þau verk sem unnin eru, hvetja þau og efla og vera til staðar ef eitthvað er. Allir flokkstjórar Hafnarfjarðarbæjar fara í gegnum námskeið og fræðslu sem miðar að því að efla og styrkja starfsfólkið sem er 18 ára og eldra í því að stjórna og vera til staðar fyrir stóran hóp af ungmennum. 

Hægt er að fylgjast með fréttum af starfi vinnuskólans á Facebook-síðu skólans hér:  Vinnuskóli Hafnarfjarðar | Facebook