Fréttir  • Taekniskolaval2016

Hafnfirskir nemendur hækka á meðan Ísland lækkar

8. des. 2016

Hafnfirskir nemendur ná auknum árangri í PISA 2015 miðað við PISA 2012 (lesskilningur 477>489, stærðfræði 485>493, náttúruvísindi 468>472) á meðan árangur Íslands lækkar í heild sinni sem er umhugsunarefni. Hafnarfjörður er meðal fárra sveitarfélaga sem þetta gerist þótt enn sé árangurinn undir meðaltali PISA (grunnlína PISA er með meðaltalið 500 og OECD ríkjanna núna 490) en hann hefur náð landsmeðaltali Íslands í öllum þáttum. Það er einnig óvenjulegt núna að breytingin í Hafnarfirði fer ekki saman við breytingu á landinu í heild. Í fyrri könnunum hefur Hafnarfjörður fylgt breytingum á árangri íslenskra nemenda í heild, þ.e. lækkað (2003, 2006, 2012) og hækkað (2009).

PISA umræða er margræð á Íslandi og skiptar skoðanir um mikilvægi PISA. Menn velta fyrir sér hvort versnandi árangur Íslands endurspegli endilega minnkandi getu íslenskra nemenda í heild sinni eða árangur íslenska skóla­kerfisins þar sem PISA mæli mjög afmarkaða þætti skólastarfsins. Horfa þurfi til fleiri þátta sem geti skýrt niðurstöður annað en endilega að árangur íslenska skólakerfisins fari versnandi. Nefndir hafa verið þættir eins og  félagslegar aðstæður nemenda (eru þær að versna á Íslandi?), brottfall í PISA könnun (mismunandi eftir sveitarfélögum eða löndum?), íslensk skólastefna um „skóla án aðgreiningar“ (meðalmennska íslensks skólakerfis sem hamli góðum árangri duglegustu nemendanna?!), áhugi nemenda á prófinu sjálfu (mismunandi eftir löndum?), tímamagn í kennslu PISA námsgreinanna (ólíkt eftir löndum?) eða einfaldlega mismunandi áherslur í námi nemenda eftir sveitarfélögum og löndum sem mæti misvel „PISA námskránni“. Allt sjónarmið sem þarf að ræða.

Í Hafnarfirði hefur verið lögð aukin áhersla á mikilvægi lestrar síðustu ár, ekki sérstaklega vegna PISA, heldur vegna þess að ýmsar vísbendingar gáfu til kynna að árangur hafnfirskra barna gæti verið betri og tilefni væri til að leggja sérstaka áherslu á lestur yfirleitt í hafnfirskum leik- og grunnskólum. Þannig hefur verið innleidd í Hafnarfirði sérstök læsisáhersla sem nefnd er LESTUR ER LÍFSINS LEIKUR og hefur það að markmiði að styðja við skólastarfið. Í því felst meðal annars að gefa skólaumhverfinu skýr viðmið um lestrarhæfni nemenda eftir aldri, veita nemendum reglulega upplýsingar um lestrargetu sína og efla þá til að ná auknum árangri, styðja við kennara í lestrarkennslunni með margvíslegri fræðslu og ráðgjöf og hvetja foreldra til aukinnar þátttöku í heimalestri barna sinna.

Við væntum að aukin umræða um læsi í hafnfirsku skólasamfélagi og innleiðing lestrar­áherslunnar LESTUR ER LÍFSINS LEIKUR séu að færa hafnfirskum nemendum aukin gæði í skólastarfinu sem muni sýna sig enn frekar á næstu árum. PISA niðurstöðurnar eru jákvæðar fréttir í þá vinnu sem á sér stað í Hafnarfirði þessi misserin og gefa tilefni til að halda áfram að vinna að auknum námsárangri nemenda í læsi í Hafnarfirði.