Fréttir
Framtíð St. Jósefsspítala

2. nóv. 2017

Lífsgæðasetur, þjónustuhús fjölskylduþjónustu og héraðsskjalasafn eru á meðal tillagna starfshóps sem skyldi vinna að mótun framtíðarstefnu um nýtingu á St. Jósefsspítala. Starfshópurinn hafði að leiðarljósi orðin HEILSA – SAMFÉLAG – SKÖPUN í vinnu sinni. Þá segir starfshópurinn að brýnt sé að hafa í huga að húsnæðið verði sjálfbært, fjölnota og sveigjanlegt. Starfshópurinn skilaði skýrslu til bæjarráðs 19. október.

St. Jósefsspítali er rúmir 2800 fermetrar á fjórum hæðum, með áfastri kapellu og þjónusturými í kjallara ásamt viðbyggingum. Bæjarráð Hafnarfjarðar skipaði starfshóp í sumar sem skyldi móta tillögur að framtíðarnýtingu spítalans. Hópurinn hafði víðtækt samstarf við bæjarbúa og hagsmunaaðila og út frá fyrirliggjandi gögnum, tillögum og samtölum voru lagðar fram þrjár tillögur um framtíð St. Jósefsspítala.

Fyrsta tillaga hópsins gerir ráð fyrir að efla Hafnarfjörð sem heilsubæ og halda í heiðri því fræðslustarfi sem systurnar á spítalanum unnu ötullega að. Er því lagt til svokallað lífsgæðasetur, að í húsinu verði samfélag sem býður upp á forvarnir, heilsuvernd, snemmtæka íhlutun, fræðslu og skapandi setur.

Starfshópurinn segir að fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar hafi sent inn nokkrar tillögur um nýtingu á spítalanum. Skortur sé á húsnæði fyrir ungt fólk með fötlun, einkum framtíðarhúsnæði og því væri lagt til að nýta húsið sem þjónustuhús fjölskylduþjónustunnar.

Að lokum segir að Hafnfirðingar hafi lengi kallað eftir héraðsskjalasafni og sé húsnæðið prýðilegt fyrir slíkt safn. Sú starfsemi gæti farið fram meðfram annarri starfsemi. Stungið er upp á dagvistun samhliða skjalasafninu og hópurinn leggur til að félagasamtök líkt og Alzheimer- eða Parkinson-samtökin fái einnig afnot af húsinu.