Fréttir
  • Upplýsingastefna - drög til rýni
    Upplýsingastefna - drög til rýni

Endurskoðun upplýsingastefnu

23. nóv. 2016

Bæjarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 8. september s.l. að hefja vinnu við endurskoðun á upplýsingastefnu Hafnarfjarðarbæjar.  Starfshópur var skipaður til að vinna að endurskoðuninni og sitja í starfshópi fulltrúar allra stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa í bæjarstjórn ásamt samskiptastjóra Hafnarfjarðarbæjar. Drög að endurskoðaðri upplýsingarstefnu liggja nú fyrir og eru tilbúin til rýni og athugasemda frá öllum hagsmunaaðilum sveitarfélagsins.

Drög að endurskoðaðri upplýsingastefnu Hafnarfjarðarbæjar má sjá hér

Athugasemdir og ábendingar frá ykkur

Við leitum eftir athugasemdum og ábendingum frá ykkur. Ykkar sýn, mat og þátttaka skiptir sveitarfélagið miklu máli. Vinsamlega sendið allar athugasemdir á netfangið: ardis@hafnarfjordur.is í síðasta lagi sunnudaginn 27. nóvember.

Vönduð meðferð og miðlun eru grunnurinn

Upplýsingastefna Hafnarfjarðarbæjar tekur á lykilþáttum er varða innihald, meðferð og flæði upplýsinga milli starfsmanna og til allra skilgreindra hagsmunaaðila sveitarfélagsins. Vönduð meðferð og miðlun eru grunnur að stefnu Hafnarfjarðarbæjar enda um að ræða mikilvæga þætti í starfsemi opinberra aðila, þætti sem eru til þess fallnir að skapa traust og virðingu. Réttar upplýsingar á réttum stað og réttum tíma eru undirstaða vandaðrar ákvarðanatöku og grunnur að rekstrarlegu hagræði og virkri lýðræðislegri þátttöku. Slík opinber upplýsingaveita virðir á sama tíma mörk og verndun persónulegra upplýsinga lögum samkvæmt.

Fyrirfram þakkir fyrir góð viðbrögð! 

Mynd sem fylgir frétt var fengin að láni hér