Fréttir
  • Graenmeti

Czy chcesz hodować swoje własne warzywa?

29. apr. 2016

Czy chcesz hodować swoje własne warzywa?

Gmina Hafnarfjörður oferuje swoim mieszkańcom wynajem działek uprawnych przy Vatnshlíð, ul. Kaldárselsvegur. Do wynajęcia jest 125 działek o wielkości około 40 m2 każda. Osoby, które wynajmowały działki w ubiegłym roku, mają pierwszeństwo do tych samych działek w roku bieżącym pod warunkiem uiszczenia opłaty przed 1 maja br. Opłata za każdą działkę wynosi 4 207 koron.

Gmina Hafnarfjörður zapewnia:

  • Numerowanie działek,
  • Spulchnienie wierzchniej warstwy gleby,
  • Oczyszczenie terenu z większych kamieni oraz usunięcie ich z działek,
  • Regularne uzupełnianie wodą zbiorników, znajdujących się na terenie działek,
  • Nawożenie nawozem co 2-3 lata.

Spulchnianie wierzchniej warstwy gleby odbywa się w terminie od 5 do 15 maja każdego roku, w zależności od warunków pogodowych.

Wyboru działki oraz opłaty za jej wynajem, dokonuje się w Biurze Obslugi Klienta Hafnarfjörður, przy ul. Strandgata 6. Wynajmujący proszeni są o dokładne sprawdzenie czy znajdują się na właściwej działce.

Usytuowanie działek w linkach poniżej: