Fréttir
  • Akall1_1553613933914

ÁFRAM til virkni og vinnu með þátttöku atvinnulífsins

26. mar. 2019

ÁFRAM verkefni Hafnarfjarðarbæjar miðar að því að bjóða einstaklingum, sem aðstæðna sinna vegna þiggja fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu, upp á möguleika til að virkja hæfileika sína og getu í samstarfi við atvinnulífið og skapa þannig raunhæf tækifæri til innkomu eða endurkomu á vinnumarkað. Meginregla verkefnis er vinna eða virkni í stað bóta. Þannig eru sniðin einstaklingsbundin úrræði eftir þörfum hvers og eins sem miða að því að endurhæfa og styrkja viðkomandi einstakling.

En þetta tekst bara með virkri þátttöku atvinnulífsins í Hafnarfirði.

Vinnufærir einstaklingar fái boð frá fyrirtækjum og stofnunum um starf

Hafnarfjarðarbær vill efla samstarf við fyrirtæki og stofnanir í Hafnarfirði og hvetja hafnfirska vinnuveitendur til að bjóða vinnufærum einstaklingum tímabundið starf. Samningur milli vinnuveitanda og sveitarfélagins er gerður á grundvelli samstarfs sveitarfélagsins og Vinnumálastofnunar um ráðningar og þjónustu við atvinnuleitendur án bótaréttar hjá Atvinnuleysistryggingasjóði. Með samningi skuldbindur Hafnarfjarðarbær sig til að greiða atvinnurekanda stofnstyrk vegna ráðningar um kr. 185.000, - á mánuði í allt að sex mánuði. Greidd laun eru ávallt samkvæmt gildandi kjarasamningi og starfið þarf að vera að lágmarki 2/3 hluti af fullu starfi.

Skilyrði fyrir greiðslu styrks á grundvelli samnings eru að:

  • ráðning viðkomandi atvinnuleitanda feli í sér aukningu á starfsmannafjölda hlutaðeigandi fyrirtækis eða stofnunar
  • hlutaðeigandi fyrirtæki eða stofnun hafi að minnsta kosti einn starfsmann á launaskrá áður en til ráðningar viðkomandi atvinnuleitanda kemur
  • hlutaðeigandi fyrirtæki eða stofnun hafi síðastliðna sex mánuði ekki sagt starfsmönnum upp störfum sem gegnt höfðu starfi sem fyrirhugað er að ráða viðkomandi atvinnuleitanda til að gegna
  • ráðning viðkomandi atvinnuleitanda til hlutaðeigandi stofnunar eða fyrirtækis feli ekki í sér verulega röskun á samkeppni innan atvinnugreinarinnar á því svæði sem um ræðir hverju sinni.
  • Vinnuveitandi skal greiða viðkomandi atvinnuleitanda laun samkvæmt ákvæðum gildandi kjarasamnings. Samningur fellur úr gildi komi til slita á ráðningarsambandi milli hlutaðeigandi vinnuveitanda og viðkomandi atvinnuleitanda á gildistíma samningsins.

Nánari upplýsingar veitir Soffía Ólafsdóttir, deildarstjóri hjá fjölskylduþjónustu: 585-5500 / soffiao@hafnarfjordur.is

Akall1Hér má sjá hluta af starfsmannahópi fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðarbæjar. Frá vinstri Guðrún Hermannsdóttir, Særún Ómarsdóttir, Soffía Ólafsdóttir, Hlín Pétursdóttir og Arnbjörg Jónsdóttir.

Um ÁFRAM verkefnið

Árið 2015 fékk Hafnarfjarðarbær viðurkenningu fyrir nýsköpun í opinberri þjónustu fyrir verkefnið Áfram! Ný tækifæri í Hafnarfirði. Ekki var um átaksverkefni að ræða heldur breytingu á vinnulagi og fyrirkomulagi til frambúðar gagnvart þeim einstaklingum sem fengu fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu. Strax í upphafi voru sköpuð yfir 100 störf hjá sveitarfélaginu inn í verkefnið.