PolskiPolski

Mieszka w Hafnarfjörður

Usługi

Hafnarfjörður jest trzecim największym miastem w Islandii, a liczba mieszkańców wynosi około 29 800 osób. Będąc gminą postępową i skupioną na zapewnieniu otoczenia przyjaznego rodzinie, Hafnarfjörður oferuje wzorowe usługi i wspiera dynamiczną gospodarkę.

Władze miasta Hafnarfjörður priorytetowo traktują usługi elektroniczne, udostępniając mieszkańcom i gościom bezpieczny całodobowy dostęp do Internetu ze wszystkich lokalizacji. Pozwala to załatwiać sprawy lub pracować zawodowo, kiedy i gdzie im odpowiada.

Centrum usług Hafnarfjörður, znajdujące się przy ulicy Strandgata 6., jest miejscem, gdzie skupione są wszystkie miejskie urzędy i instytucje – to właśnie tu można najprościej uzyskać dostęp do informacji i usług.

Centrum usług otwarte jest w każdy dzień roboczy od g. 8:00 do 16:00. Tel. 585 5500
W Miejskim Centrum Usług w Hafnarfjörður jest zatrudniony polskojęzyczny pracownik: Aleksandra Julia Wegrzyniak e-mail: aleksandrajulia@hafnarfjordur.is 

Stan podwyższonej gotowości z powodu Covid-19

W następstwie decyzji władz o zaostrzeniu środków zapobiegających zakażeniom, wchodzącej w życie od godz. 12.00, dnia 31 lipca 2020 roku, zarząd gminy zweryfikował jej działalność usługową adekwatnie do planów reagowania. Usługi gminy będą świadczone, w większości bez zmian, jednak metody pracy zostaną dopasowane do nowych ograniczeń w ilości osób.

Zachęca się pracowników do stosowania środków ochrony indywidualnej. Kierownicy placówek zweryfikowali środki zapobiegania zakażeniom w miejscach pracy. W celu zmniejszenia zagrożenia zarażeniem, wydano specjalne instrukcje dla pracowników przyjeżdżających z zagranicy.

W celu ochrony osób z grup podwyższonego ryzyka, Wydział ds. Opieki wprowadził maksymalne ograniczenia w ilości gości odwiedzających mieszkańców. Odpowiednie instrukcje zostały przekazane osobom bliskim osób mieszkających w domach opieki, ośrodkach socjalnych, domach dla osób starszych, domach dla osób niepełnosprawnych. Placówki te nie będą zamknięte i nie zostaną ograniczone ich usługi, takie jak zajęcia dla seniorów i stołówka. Zostaną jednak zachowane ograniczenia w ilości osób oraz utrzymana odległość dwóch metrów.

Działalność muzeów pozostanie, w większości bez zmian należy jednak zachować ograniczenia ilości osób oraz zachować odległość dwóch metrów.

Baseny pozostaną otwarte z ograniczeniami. W pomieszczeniach nie może przybywać więcej niż 100 osób i należy zachować odległość dwóch metrów. Przy basenach i saunach zostaną umieszczone informacje o dopuszczalnej ilości osób. Dostępne będą środki do dezynfekcji. Godziny otwarcia pozostają bez zmian.

Jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości i w razie potrzeby zastosujemy odpowiednie środki przy współpracy ze służbami obrony cywilnej i epidemiologiem.

Informacje będą przekazywane na stronie w językach polskim i angielskim.