PolskiPolski

Informacje na temat choroby COVID-19

Na stronie www.covid.is można znaleźć podawane do wiadomości publicznej informacje na epidemii choroby COVID-19. Za stronę odpowiada Dyrektorat Zdrowia Publicznego oraz Departament Ochrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

Ważne uwagi i informacje na temat usług komunalnych

W świetle obecnie obowiązującego poziomu alertu bezpieczeństwa wydanego przez Departament Ochrony Cywilnej w sprawie wirusa wywołującego COVID-19 miasto Hafnarfjarðarbær wdrożyło niezbędne środki ukierunkowane na ustalenie priorytetów projektów i ochronę fundamentalnych usług komunalnych w Hafnarfjarðarbær w celu utrzymania funkcjonowania ważnych publicznie usług i operacji. Wszystkie działania podejmowane przez miasto mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz personelu Urzędu Miasta i koncentrują się na usługach, które muszą być realizowane w sposób nieprzerwany na wszystkich poziomach odpowiedzialności. W Hafnarfjarðarbær działa obecnie 70 jednostek operacyjnych. Kierownictwo szkół i instytucji już wdrożyło swoje plany kryzysowe i w skoordynowany sposób zareagowało zgodnie z zaleceniami i instrukcjami Dyrektoratu Zdrowia, Głównego Epidemiologa i Ochrony Cywilnej.

Rada ds. sytuacji kryzysowych Hafnarfjarðarbær

Rada ds. sytuacji kryzysowych Hafnarfjarðarbær działa i spotyka się regularnie, ponadto zaś obowiązuje stan wyjątkowy ogłoszony przez Departament Ochrony Cywilnej w związku z epidemią wirusa wywołującego COVID-19

Udzielanie odpowiedzi przez telefon, za pośrednictwem czatu internetowego, poczty elektronicznej i Facebooka

Zachęcamy, aby osoby chcące załatwić sprawy w centrum obsługi bądź w centrum obsługi klienta Hafnarfjarðarbær wysyłały wiadomość e-mail na adres hafnarfjordur@hafnarfjordur.is, rozmawiały z personelem na czacie znajdującym się na stronie www.hafnarfjordur.is, wysyłały sugestie za pośrednictwem portalu sugestii lub dzwoniły pod numer 585-5500, by ograniczyć liczbę odwiedzin w biurach. Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez miasto można znaleźć na stronie internetowej Hafnarfjarðarbær www.hafnarfjordur.is. Formularze wniosków i dokumenty znajdują się na karcie Mínar síður . W Internecie można też skorzystać z usługi czatu czynnej codziennie w godzinach otwarcia centrum obsługi, tj. od 8:00 do 16:00 każdego dnia roboczego. Istnieje możliwość kontaktowania się z nami przez Facebooka: https://www.facebook.com/hafnarfjardarbaer/, gdzie odpowiadamy na wiadomości w standardowych godzinach pracy.

Odpowiedź miasta dla wszystkich jednostek operacyjnych

Zachęcamy, aby osoby chcące załatwić sprawy w centrum obsługi bądź w centrum obsługi klienta Hafnarfjarðarbær wysyłały wiadomość e-mail na adres hafnarfjordur@hafnarfjordur.is, rozmawiały z personelem na czacie znajdującym się na stronie www.hafnarfjordur.is, wysyłały sugestie za pośrednictwem portalu sugestii lub dzwoniły pod numer 585-5500, by ograniczyć liczbę odwiedzin w biurach. Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez miasto można znaleźć na stronie internetowej Hafnarfjarðarbær www.hafnarfjordur.is. Formularze wniosków i dokumenty znajdują się na karcie My Pages. W Internecie można też skorzystać z usługi czatu czynnej codziennie w godzinach otwarcia centrum obsługi, tj. od 8:00 do 16:00 każdego dnia roboczego. Istnieje możliwość kontaktowania się z nami przez Facebooka: https://www.facebook.com/hafnarfjardarbaer/, gdzie odpowiadamy na wiadomości w standardowych godzinach pracy.

Odpowiedź miasta dla wszystkich jednostek operacyjnych

 • Określenie grup. Jednostki operacyjne podzielono na sekcje, aby do minimum ograniczyć liczbę osób i kontaktów pomiędzy nimi, a nacisk kładziony jest na pracę zdalną w przypadku osób, które również tak są w stanie wykonywać swoje obowiązki.
 • Ograniczenie przemieszczania się i spotkań pomiędzy pracownikami. Nacisk kładzie się na telekonferencje, a przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi jednostkami i jednostkami objętymi kwarantanną jest zakazane.
 • Utrzymanie czystości na stanowiskach pracy. Wszystkie powierzchnie, których często się dotyka, podlegają regularnej dezynfekcji.
 • Wydarzenia i briefingi. Wszystkie wydarzenia i imprezy zostały odwołane, przeniesione do przestrzeni internetowej lub odłożone na czas nieokreślony. Spotkania organizacyjne będą transmitowane na żywo.
 • Rozmowy, zebrania i spotkania będą odbywały się w ratuszu lub w Norðurhalla. Nacisk kładzie się na przetwarzanie wniosków, dokumentów i spraw w trybie online. W koniecznych przypadkach zapraszamy do centrum obsługi przy Strandgata 6 lub Norðurhella 2 codziennie w godzinach pracy, tj. od 8:00 do 16:00. W ramach powitania nie należy podawać ręki, wystarczy się uśmiechnąć. Wszystkie powierzchnie, których często się dotyka, podlegają regularnej dezynfekcji. 

Ważne informacje na temat usług komunalnych 

Baseny, ośrodki sportowe i kluby fitness

 • Wszystkie baseny, ośrodki sportowe i kluby fitness w Hafnarfjörður są zamknięte od wtorku 24 marca po zaostrzeniu przepisów o zakazie gromadzenia się, które wydał Minister Zdrowia w oparciu o propozycję Głównego Epidemiologa.
 • Dotyczy to wszystkich basenów miejskich, Ásvallalaugar, Suðurbæjarlaugar i Sundhallar Hafnarfjörður, wszystkich hal sportowych, ośrodków sportowych i klubów fitness.

Biblioteka Miejsca w Hafnarfjörður, Muzeum Hafnarborg i Hafnarfjörður

 • Wszystkie muzea miejskie są zamknięte od wtorku 24 marca po zaostrzeniu przepisów o zakazie gromadzenia się, które wydał Minister Zdrowia w oparciu o propozycję Głównego Epidemiologa.
 • Analizuje się możliwości korzystania z elektronicznych przewodników i innych rozrywek, które są reklamowane we wszystkich odnośnych miejscach.

Centra środowiskowe dla młodzieży

 • Nacisk kładzie się na to, aby centra środowiskowe były otwarte w trybie elektronicznym i tym samym wspierały wszystkie rodzaje projektów promujących komunikację i aktywności młodzieży. Kierownicy oddziałów każdej szkoły analizują rozwiązania w swoich szkołach i prezentują je.

Centrum zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej

 • Centrum aktywnie współpracuje ze szkołami i prowadzi zajęcia dla klas pierwszych i drugich.
 • Proponuje się, aby uczniowie z każdej jednostki przebywali w centrum zajęć pozalekcyjnych w ciągu dnia razem. Wszystkie centra zajęć pozalekcyjnych w Hafnarfjörður są czynne do godz. 15:00.
 • Opłaty za usługę zostaną skorygowane w oparciu o procentowe ograniczenie usług. W przypadku, gdy usługi przedszkoli i szkół podstawowych zostaną anulowane lub ograniczone w wyniku strajku, zakazu gromadzenia się lub kwarantanny bądź z uwagi na kwarantannę pracowników, lub też z innych podobnych powodów, opłaty za omawiane usługi będą skorygowane w oparciu o wskaźnik ograniczenia. W tych przypadkach, w których dzieci nie mogą skorzystać z usług ze względu na kwarantannę lub chorobę, opłaty zostaną proporcjonalnie skorygowane. Dotyczy to również sytuacji, w której rodzice podejmą decyzję o niekorzystaniu z usług, np. odnosząc się do zalecenia władz mówiącego o tym, aby rodzice i opiekunowie postarali się pozostawiać dzieci w domach, jeśli to możliwe. Decyzja ma charakter tymczasowy i jest ważna do końca maja 2020 r. Decyzja będzie ponownie analizowana na podstawie oceny bieżącej sytuacji i będzie ogłoszona ponownie nie później niż 15 maja.

Leisure Time Club, Kletturinn

 • Leisure Time Club Kletturinn, który oferuje szeroki wachlarz rozrywek i zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (klasy 5–10) jest czynny codziennie w godzinach od 13:00 do 17:00.

Lækurinn — ośrodek dla osób chorych psychicznie

 • W związku z obowiązującym poziomem alertu bezpieczeństwa wydanym przez Departament Ochrony Cywilnej rada ds. sytuacji kryzysowych miasta Hafnarfjarðarbær podjęła decyzję o czasowym zamknięciu biur zajmujących się usługami i zajęciami dla osób z grup ryzyka lub z chorobami współistniejącymi.
 • Ośrodek w Læknar nie działa od 7 marca, gdy ogłoszono alert Departamentu Ochrony Cywilnej.

Odbiór odpadów

 • Obowiązuje normalny kalendarz odbioru odpadów; obecnie odbieranie odpadów przebiega zgodnie z planem — zob. komunalny kalendarz zarządzania odpadami i podział na dzielnice.
 • Mieszkańcy Hafnarfjörður są proszeni o wrzucanie posortowanych tworzyw sztucznych w odpowiednich workach do pojemników rozstawionych w poszczególnych dzielnicach lub oddawanie ich bezpośrednio do punktów recyklingu, chyba że podano inaczej.
 • Informacje o lokalizacji pojemników w poszczególnych dzielnicach oraz o punktach recyklingu w rejonie stołecznym można znaleźć tutaj:
 • Ogólnie należy pamiętać, aby worki były szczelnie zawiązane i aby nie przepełniać pojemników.
 • W domach, w których przebywa osoba zakażona, należy dopilnować, aby wszystkie śmieci znajdowały się w szczelnie zawiązanych workach. Odpady wysokiego ryzyka, takie jak chusteczki, muszą znajdować się w szczelnie zamkniętych workach pozbawionych rozdarć i wrzucanych do szarego pojemnika na odpady zmieszane.
 • Nadmierne ilości odpadów, które nie mieszczą się w pojemnikach, muszą być odwożone przez mieszkańców do punktów recyklingu.
 • Mieszkańcy Hafnarfjörður są proszeni o stosowanie się do tego wymogu, co ma na celu ograniczenie prawdopodobieństwa zakażenia pracowników służb komunalnych i ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia problemów z odbiorem odpadów ze względu na epidemię

Osoby ubiegające się o azyl

 • Miasto Hafnarfjarðarbær odpowiada za 60 osób ubiegających się o azyl; pracodawcy utrzymują regularny elektroniczny lub telefoniczny kontakt z tą grupą osób, informują o stanie spraw oraz zapewniają niezbędną pomoc. 

Ośrodki pobytu dziennego i zakaz odwiedzin

 • Ośrodki pobytu dziennego w Solvang zamknięto po ogłoszeniu alertu Departamentu Ochrony Cywilnej.
 • Ośrodek opieki dziennej w Hrafnista jest otwarty, podobnie jak dzienne centrum treningowe Drafnarhús.
 • W domach opieki w Hrafnista i Solvang obowiązuje zakaz odwiedzin.

Port Hafnarfjörður

 • Nacisk kładzie się na to, by tereny portowe pozostały otwarte dla statków i usług, o ile to możliwe, aby zapewnić w ten sposób dostęp do kraju.
 • Biura i wagi portowe są zamknięte dla całego ruchu odbywającego się bez zezwolenia.

Przedszkola

 • Przedszkola mogą działać, pod warunkiem, że dzieci przebywają w niewielkich grupach, możliwie skutecznie izolowanych od siebie.
 • Plan zakłada podział pracowników i grup dzieci na jednostki A i B objęte kwarantanną; wszystkie dzieci uczęszczają do przedszkola co drugi dzień, a dzięki temu ich frekwencja w ciągu tygodnia wynosi 50%. Pracownicy i dzieci w każdej jednostce nie spotykają się z nikim poza osobami należącymi do swojej jednostki.
 • W każdym przedszkolu utworzono oddzielną jednostkę kierowniczą, a zespoły kierownicze dzielą się same na grupy pracujące na miejscu oraz zdalnie.
 • Jadłospisy zostały uproszczone, a posiłki są spożywane w oddziałach.
 • Zabawki podlegają regularnej dezynfekcji. Wszystkie zabawki, które są trudne do wyczyszczenia, wycofano z użycia.
 • Nacisk kładzie się na czyszczenie i odkażanie punktów kontaktu oraz klamek i gałek drzwi. Dokładnie określono wykorzystanie budynków, a w zakresie sprzątania przeniesiono akcenty na te elementy, które obecnie są szczególnie ważne.
 • Dostępne są dwie opcje dla dzieci, którym należy w pierwszej kolejności zapewnić szczególną opiekę, a wybór zależy od możliwości, warunków lokalowych i personelu zatrudnionego w każdym z przedszkoli. 1) Dzieci, którym należy w pierwszej kolejności zapewnić szczególną opiekę, zgrupowano i tworzą one jeden oddział bez względu na wiek. 2) Dzieci, którym należy w pierwszej kolejności zapewnić szczególną opiekę, należą nadal do swojego oddziału (jednostki), w związku z czym mieszają się tylko z dwiema grupami.
 • Opłaty za usługę zostaną skorygowane w oparciu o procentowe ograniczenie usług. W przypadku, gdy usługi przedszkoli i szkół podstawowych zostaną anulowane lub ograniczone w wyniku strajku, zakazu gromadzenia się lub kwarantanny bądź z uwagi na kwarantannę pracowników, lub też z innych podobnych powodów, opłaty za omawiane usługi będą skorygowane w oparciu o wskaźnik ograniczenia. W tych przypadkach, w których dzieci nie mogą skorzystać z usług ze względu na kwarantannę lub chorobę, opłaty zostaną proporcjonalnie skorygowane. Dotyczy to również sytuacji, w której rodzice podejmą decyzję o niekorzystaniu z usług, np. odnosząc się do zalecenia władz mówiącego o tym, aby rodzice i opiekunowie postarali się pozostawiać dzieci w domach, jeśli to możliwe. Decyzja ma charakter tymczasowy i jest ważna do końca maja 2020 r. Decyzja będzie ponownie analizowana na podstawie oceny bieżącej sytuacji i będzie ogłoszona ponownie nie później niż 15 maja.

Rodzice sprawujący opiekę dzienną

 • Rodzice zajmujący się opieką dzienną w Hafnarfjörður są samozatrudnieni, ale otrzymują zezwolenie na pracę pod pewnymi warunkami i są regularnie kontrolowani przez administratora, czyli Hafnarfjarðarbær.
 • Wszystkie dokumenty i instrukcje rozsyłane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Publicznego Departamentu Ochrony Cywilnej w związku z epidemią COVID-19 wysyłane są do rodziców zajmujących się opieką dzienną. Personel biurowy pracował w tym tygodniu nad trudnościami, jakie powstały w związku z oddaniem dzieci pod opiekę dzienną rodziców. 

Szkoła muzyczna w Hafnarfjörður

 • Zajęcia z gry na instrumencie oraz ze śpiewu odbywają się na terenie szkoły lub w pomieszczeniach zespołu szkolnego.
 • Zajęcia grupowe, jak np. lekcje zespołu, ćwiczenia grupowe, spotkania muzyczne, lekcje przedszkolne oraz lekcje muzyki zostały odwołane.
 • Wszystkie wydarzenia związane ze szkołą muzyczną w Hafnarfjörður zostały odwołane.
 • Powyższe kryteria odnoszą się też do uczniów szkoły muzycznej w wieku powyżej 18 lat.
 • Nacisk kładzie się na sposób podtrzymania aktywności niezależnie od nieobecności i odwołania lekcji muzyki.
 • W szkołach podstawowych nauczanie muzyki nie odbywa się. Uczniowie pobierający lekcje muzyki w szkołach podstawowych są zaproszeni do przeniesienia się do obiektu przy ulicy Strandgata.

Szkoły podstawowe

 • Szkoły podstawowe mogą kontynuować swoje działania edukacyjne pod warunkiem, że w tej samej sali przebywa maksymalnie 20 uczniów i że grupy uczniów nie mieszają się ze sobą, np. w stołówce lub podczas przerw, a wraz z nimi w sali przebywa odpowiednia osoba z grona pedagogicznego.
 • Uczęszczanie do szkoły wnosi porządek w życie dzieci i podtrzymuje niezmieniony tryb życia w czasie obowiązywania zakazu gromadzenia się.
 • Szkoła jest podzielona na jednostki w oparciu o poziomy nauczania (uczniowie najmłodsi, średni i najstarsi), oddziały specjalne oraz kierownictwo.
 • Uczniowie z oddziału specjalnego odbywają zajęcia w swojej normalnej sali (określonej jako odrębna jednostka) ze swoimi nauczycielami. Wzięto pod uwagę, że w oddziałach specjalnych są grupy szczególnie wrażliwe i w związku z tym należy unikać wszelkich zakłóceń w organizacji zajęć dla tych oddziałów, o ile to tylko możliwe. Preferuje się, aby uczniowie uczęszczali na zajęcia codziennie przez możliwie długi czas.
 • Pracownicy nie powinni przemieszczać się pomiędzy jednostkami, powinni stawić się rano w swojej jednostce i pozostać tam podczas nauczania.
 • Osoby nadzorujące jednostki (kierownicy oddziałów jednostek dydaktycznych) otwierają i zamykają jednostki, a także pozwalają uczniom do nich wchodzić i z nich wychodzić.
 • Biblioteka szkolna i sale komputerowe są zamknięte dla uczniów.
 • Każdy uczeń otrzymuje jedną godzinę dziennie obecności w szkole i jedną godzinę zorganizowanego nauczania pod kierunkiem nauczycieli poza szkołą. Uczniowie przychodzą do szkoły tuż przed rozpoczęciem zajęć. Każda szkoła podstawowa informuje rodziców i opiekunów na temat organizacji nauczania na dany rok szkolny.
 • Wszystkie normalne zajęcia plastyczne i rękodzielnicze zostały anulowane.
 • Lekcje wychowania fizycznego, w tym pływanie, odbywają się w formie ćwiczeń na boisku szkolnym, w salach lekcyjnych lub z innych miejscach poza szkołą.
 • Szkoła zapewnia posiłki wszystkim uczniom na poziomach najniższych oraz uczniom pierwszej i drugiej klasy w centrum zajęć pozalekcyjnych. Uczniom starszym szkoła zapewnia owoce.
 • Nacisk kładzie się na czyszczenie i odkażanie punktów kontaktu oraz klamek i gałek drzwi. Dokładnie określono wykorzystanie budynków, zaś w zakresie sprzątania przeniesiono akcenty na te elementy, które obecnie są szczególnie ważne.
 • Dostępne są dwie opcje dla tych dzieci z pierwszej lub drugiej klasy, którym należy w pierwszej kolejności zapewnić szczególną opiekę, a wybór zależy od możliwości, warunków lokalowych i personelu zatrudnionego w każdej ze szkół. 1) Dzieci, którym należy w pierwszej kolejności zapewnić szczególną opiekę, przebywają w swojej klasie (jednostce), a po normalnych lekcjach udają się do centrum zajęć pozalekcyjnych i mieszają się tylko z dwiema grupami. 2) Dzieci, którym należy w pierwszej kolejności zapewnić szczególną opiekę, zgrupowano i tworzą one jeden oddział bez względu na wiek.
 • Opłaty za usługę zostaną skorygowane w oparciu o procentowe ograniczenie usług. W przypadku, gdy usługi przedszkoli i szkół podstawowych zostaną anulowane lub ograniczone w wyniku strajku, zakazu gromadzenia się lub kwarantanny bądź z uwagi na kwarantannę pracowników, lub też z innych podobnych powodów, opłaty za omawiane usługi będą skorygowane w oparciu o wskaźnik ograniczenia. W tych przypadkach, w których dzieci nie mogą skorzystać z usług ze względu na kwarantannę lub chorobę, opłaty zostaną proporcjonalnie skorygowane. Dotyczy to również sytuacji, w której rodzice podejmą decyzję o niekorzystaniu z usług, np. odnosząc się do zalecenia władz mówiącego o tym, aby rodzice i opiekunowie postarali się pozostawiać dzieci w domach, jeśli to możliwe. Decyzja ma charakter tymczasowy i jest ważna do końca maja 2020 r. Decyzja będzie ponownie analizowana na podstawie oceny bieżącej sytuacji i będzie ogłoszona ponownie nie później niż 15 maja.

Urząd ds. Dzieci

 • Działania Urzędu ds. Dzieci w zakresie ochrony dzieci stanowią część podstawowych usług świadczonych nieprzerwanie na wszystkich poziomach reagowania. W Hafnarfjörður nie wprowadzono żadnych zmian w trybie funkcjonowania usług ochrony dzieci. Celem działania Urzędu ds. Dzieci jest zapewnienie dzieciom mieszkania w godnych warunkach oraz udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom narażającym się na utratę własnego zdrowia i zaburzenia rozwoju.
 • Zgłoszenie nieprawidłowości kierowane do służb zajmujących się ochroną dzieci nie jest skargą, lecz prośbą o udzielenie pomocy konkretnemu dziecku lub rodzinie, co do których osoba zgłaszająca przypuszcza, iż wymagają pomocy. Zgłoszenie można wysłać pocztą elektroniczną na adres: barnavernd@hafnarfjordur.is.
 • Urząd ds. Dzieci w Hafnarfjörður, Kópavogur i Garðabaer pełni stały dyżur i reaguje na zgłoszenia dotyczące dzieci zamieszkujące lub przebywające na tym obszarze. Kontakt ze służbami jest możliwy za pośrednictwem interwencyjnego numeru telefonu 112.

Usługi przewozowe po zajęciach szkolnych

 • W związku z tym, że wszystkie zajęcia sportowe odwołano na czas obowiązywania zakazu gromadzenia się, usługi przewozowe po zajęciach szkolnych zostaną zawieszone. 

Usługi wsparcia dla seniorów — posiłki

 • Usługi dostarczania jedzenia do domu są dostępne dla osób, którzy nie mogą przygotować sobie posiłków w krótszej lub dłuższej perspektywie. Dostawy jedzenia są możliwe codziennie przez cały rok lub w wybrane dni, posiłek jest dostarczany do domu.
 • Jadłodajnie w Hjallabraut i Sólvangsvegur zamknięto 7 marca po ogłoszeniu alertu Departamentu Ochrony Cywilnej. Nawiązano kontakt z osobami, które korzystały z jadłodajni, i zaoferowano im dowóz jedzenia do domu.
 • Nacisk położono na wspieranie seniorów w zakresie dostarczania posiłków; w toku są prace dotyczące działań mających na celu zapobieganie izolacji społecznej.

Usługi wsparcia dla seniorów — usługi domowe

 • W związku z obowiązującym poziomem alertu bezpieczeństwa wydanym przez Departament Ochrony Cywilnej rada ds. sytuacji kryzysowych miasta Hafnarfjarðarbær podjęła decyzję o czasowym zamknięciu biur zajmujących się usługami i zajęciami dla osób z grup ryzyka lub z chorobami współistniejącymi.
 • Usługi wsparcia są przeznaczone dla osób mieszkających w swoich domach, które nie mogą już samodzielnie wykonywać czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pielęgnacją własną i utrzymywaniem higieny. Trudności te mogą wynikać z niepełnosprawności, upośledzenia zdolności do wykonywania czynności, choroby, urodzenia dziecka lub innych przyczyn. Usługi są świadczone po dogłębnej analizie potrzeb wnioskodawcy.
 • Zakres i skala świadczenia usług domowych nie zmieniły się dla osób, które zarejestrowały potrzebę usług i wnioskują o taką pomoc.
 • Nacisk położono na wspieranie seniorów w zakresie dostarczania posiłków; w toku są prace dotyczące działań mających na celu zapobieganie izolacji społecznej.
 • Z seniorami, którzy są zarejestrowani jako odbiorcy usług w urzędzie miejskim, utrzymywany jest kontakt telefoniczny, a nacisk kładzie się na podtrzymanie kontaktu z osobami, które przebywały w obecnie nieczynnym ośrodku pobytu dziennego w Solvang.

Usługi wsparcia w zakresie pracy i aktywności dla osób z niepełnosprawnościami

 • W związku z obowiązującym poziomem alertu bezpieczeństwa wydanym przez Departament Ochrony Cywilnej rada ds. sytuacji kryzysowych miasta Hafnarfjarðarbær podjęła decyzję o czasowym zamknięciu biur zajmujących się usługami i zajęciami dla osób z grup ryzyka lub z chorobami współistniejącymi.
 • Chociaż niektóre jednostki operacyjne zamknięto, usługi dla użytkowników nie zostały odwołane; zamiast tego usługi dostosowano do potrzeb poszczególnych osób.
 • Zajęcia w ośrodku rehabilitacyjnym w Bæjarhraun nie odbywają się od 7 marca, gdy ogłoszono alert Departamentu Ochrony Cywilnej.
 • Działania w ośrodku szkolenia zawodowego Geitunga dopasowano do potrzeb poszczególnych osób od 7 marca, gdy ogłoszono alert Departamentu Ochrony Cywilnej.
 • Działania w ośrodku Vinaskjól dopasowano do potrzeb poszczególnych osób od 7 marca, gdy ogłoszono alert Departamentu Ochrony Cywilnej.
 • Podtrzymano minimalny zakres usług w przypadku zakwaterowania krótkoterminowego w Hnotuberg od 7 marca, gdy ogłoszono alert Departamentu Ochrony Cywilnej.

Zajęcia dla osób starszych

 • W związku z obowiązującym poziomem alertu bezpieczeństwa wydanym przez Departament Ochrony Cywilnej rada ds. sytuacji kryzysowych miasta Hafnarfjarðarbær podjęła decyzję o czasowym zamknięciu biur zajmujących się usługami i zajęciami dla osób z grup ryzyka lub z chorobami współistniejącymi.
 • Zajęcia dla seniorów odbywające się w Hraunsel, Flatahraun 3, Hjallabraut 33 i Sólvangsvegur 1 zawieszono 7 marca po wydaniu alertu Departamentu Ochrony Cywilnej.
 • Wszystkie zajęcia rozrywkowe i sportowe dla seniorów są zawieszone.

Zajęcia dla osób starszych

 • W związku z obowiązującym poziomem alertu bezpieczeństwa wydanym przez Departament Ochrony Cywilnej rada ds. sytuacji kryzysowych miasta Hafnarfjarðarbær podjęła decyzję o czasowym zamknięciu biur zajmujących się usługami i zajęciami dla osób z grup ryzyka lub z chorobami współistniejącymi.
 • Zajęcia dla seniorów odbywające się w Hraunsel, Flatahraun 3, Hjallabraut 33 i Sólvangsvegur 1 zawieszono 7 marca po wydaniu alertu Departamentu Ochrony Cywilnej.
 • Wszystkie zajęcia rozrywkowe i sportowe dla seniorów są zawieszone.

Usługi

Hafnarfjörður jest trzecim największym miastem w Islandii, a liczba mieszkańców wynosi około 29 800 osób. Będąc gminą postępową i skupioną na zapewnieniu otoczenia przyjaznego rodzinie, Hafnarfjörður oferuje wzorowe usługi i wspiera dynamiczną gospodarkę.

Władze miasta Hafnarfjörður priorytetowo traktują usługi elektroniczne, udostępniając mieszkańcom i gościom bezpieczny całodobowy dostęp do Internetu ze wszystkich lokalizacji. Pozwala to załatwiać sprawy lub pracować zawodowo, kiedy i gdzie im odpowiada.

Centrum usług Hafnarfjörður, znajdujące się przy ulicy Strandgata 6., jest miejscem, gdzie skupione są wszystkie miejskie urzędy i instytucje – to właśnie tu można najprościej uzyskać dostęp do informacji i usług.

Centrum usług otwarte jest w każdy dzień roboczy od g. 8:00 do 16:00. Tel. 585 5500
W Miejskim Centrum Usług w Hafnarfjörður jest zatrudniony polskojęzyczny pracownik: Aleksandra Julia Wegrzyniak e-mail: aleksandrajulia@hafnarfjordur.is