Að hefja nám í grunnskólaAð hefja nám í grunnskóla

Öll börn á aldrinum 6-16 ára er tryggð 10 ára skólavist í grunnskóla á Íslandi. 

Starfsemin grundvallast á lögum um skólastigið sem síðast komu út árið 2008, ásamt síðari tíma breytingum á þeim, og á reglugerðum sem þeim tengjast.

Nám í grunnskólum Hafnarfjarðar er nemendum að kostnaðarlausu. Nemendur í 1.-4. bekk fá 30 kennslustundir á viku, 35 kennslustundir í 5.-7. bekk og 37 kennslutundir í 8.-10. bekk. Sú kennsla tekur mið af aðalnámskrá grunnskóla en hver skóli hefur jafnframt smá möguleika með val um kennslu einstakra námsgreina. Nemendur fá lánaðar fjölnota kennslubækur sem skilað er að notkun lokinni. Eins fá nemendur einnota kennslubækur sem eru þeirra eign ásamt ritföngum og stílabókum þeim að kostnaðarlausu.

Meginsjónarmiðið í grunnskólanámi er að allir nemendur fái nám og kennslu við hæfi. Í því felst sú hugmynd að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og námið fari fram án aðgreiningar. Allir nemendur hafi aðgang að skóla óháð námslegri getu og annarri sérstöðu eins og fötlun, þjóðerni, kyni og fleiru. Í einhverjum tilvikum óska foreldrar eftir námi fyrir börn sín í sérskólum og sérdeildum innan grunnskólanna og er leitast við að verða við því eftir sem úrræði og pláss eru til staðar á hverjum tíma.


Var efnið hjálplegt? Nei