BRÚINBRÚIN

BRÚIN - Barn | Ráðgjöf | Úrræði


Hafnarfjarðarbær hefur frá og með haustinu 2018 starfrækt BRÚNA sem er nýtt verklag í þjónustu við börn í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins. Markmiðið er að auka lífsgæði barna, unglinga og fjölskyldna þeirra. Lögð er áhersla á að veita aukna þjónustu á fyrri stigum. Samvinna fagfólks hefur verið efld á milli fjölskyldu- og barnamálasviðs og mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar.

Lausnateymi innan leik- og grunnskóla

Aukin þjónusta fer fram í gegnum lausnateymi leik- og grunnskólanna. Í lausnateymum sitja fagaðilar á vegum skólans, ásamt ráðgjöfum frá fjölskylduþjónustu, sálfræðingum og/eða sérkennslufulltrúa frá fræðslu- og frístundaþjónustu. Hlutverk lausnateyma er að kortleggja stöðu barns og leita sameiginlegra lausna, barni og fjölskyldu þess til stuðnings. Í lausnateymi er nám, hegðun, þroski og/eða líðan barns rædd með samþykki foreldra og viðunandi úrræði virkjuð til að bregðast fyrr við erfiðleikum eða aðstæðum barnsins.

Breytt verklag í þjónustu við börn og fjölskyldur 

Unnið er eftir þessari nýju nálgun fyrst í stað í sjö leikskólum og þremur grunnskólum. Skólarnir taka þátt í þróun þessa nýja vinnulags sem síðar verður innleitt í alla leik- og grunnskóla bæjarins. Þrír starfsmenn hafa verið ráðnir til að tryggja þessu brautargengi, styðja við þróun þess og fylgja eftir mótun nýrra úrræða. Ekki er um tímabundið verkefni að ræða heldur breytt verklag í þjónustu við börn og fjölskyldur hjá Hafnarfjarðarbæ.

Til þess að óska eftir þjónustu lausnateymis, er foreldrum bent að hafa samband við umsjónarkennara eða skólastjórnendur þeirra skóla sem taka þátt í verkefninu.

Eyðublöð og nánari upplýsingar er að finna hjá hverjum leikskóla fyrir sig

Eyðublöð og nánari upplýsingar er að finna hjá hverjum grunnskóla fyrir sig

Niðurstöður viðhorfskannana eftir fyrsta starfsárið

Markmið BRÚARINNAR er að samþætta þjónustu bæjarins og auka lífsgæði barna, unglinga og fjölskyldna þeirra. Áhersla er lögð á að veita aukna þjónustu á fyrri stigum með aðkomu lausnateyma leik- og grunnskólanna. Skólaárið 2018-2019 var unnið eftir þessu verklagi í þremur grunnskólum og sjö leikskólum. Tvö ný skólahverfi munu bætast við BRÚNA skólaárið 2019-2020.

Viðhorfskönnun var gerð í mars 2019 á meðal starfsfólks lausnateyma þeirra leik- og grunnskóla sem eru í BRÚNNI og meðal foreldra þeirra barna sem höfðu fengið þjónustu í gegnum lausnateymi BRÚARINNAR. Niðurstöður sýna að starfsfólk er almennt ánægt með skýrt verklag BRÚARINNAR. Starfsfólkið taldi markviss samvinna og þjónusta frá fjölskyldu- og barnamálasviði og mennta- og lýðheilsusviði nýtast vel fyrir börn og fjölskyldur þeirra sem þurfa á auknum stuðningi að halda. Þeir foreldrar sem svöruðu könnuninni töldu stuðninginn sem þeir fengu í gegnum lausnateymin gagnast fjölskyldunni vel. 


Var efnið hjálplegt? Nei