Skipulag í kynninguSkipulag í kynningu

Skipalón 3

Deiliskipulagsbreyting

  • 3.4.2019 - 14.5.2019

Tillaga ASK arkitekta dags feb. 2019 að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar Skipalón 3. Tillagan gerir ráð fyrir að lóðinni verði skipt upp í tvær lóðir. Annarsvegar lóð fyrir íbúðarhús með 6 íbúðum og hinsvegar lóð sem verður nýtt sem opið grænt svæði.

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að auglýsa deiliskipulagsbreytinguna skv. 1.mgr. 43.gr skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagsbreytingin verður auk þess kynnt aðliggjandi lóðarhöfum. Jafnframt leggur ráðið til við bæjarstjórn að erindið verði auglýst skv. 1.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar staðfesti samhljóða framangreinda samþykkt á fundi sínum þann 06.03.2019.

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 8-10 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu, Norðurhellu 2, frá 3. apríl til 14. maí 2019.   

Sjá tillögur hér: 

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 13. maí 2019. Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytingarnar innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu.
Skipulagsfulltrúi