SorphirðaSorphirða

Öll heimili í Hafnarfirði eiga að vera með grátunnu og blátunnu. Tilgangurinn er að auðvelda flokkun á sorpi og skapa um leið umhverfisvænna samfélag í takt við stefnu sveitarfélagsins í umhverfismálum. 

Næsta losun á sorpi


Markmiðið er að fá alla íbúa bæjarfélagsins til að auka flokkun á úrgangi og draga um leið úr magni urðaðs úrgangs. Þessi flokkun er sambærileg á öllu höfuðborgarsvæðinu og hjá mörgum fleiri sveitarfélögum á landinu. 

Sorphirða - gatnalisti eftir hverfum
Sorphirða - hverfaskipting

GrátunnaGrátunna / orkutunna

Í grátunnuna fer almennt heimilissorp, s.s. matarleifar, bleiur, matarmengaðar umbúðir o.fl. Allt plast skal flokka frá og setja í sérpoka og setja í grátunnuna. Auk þess fara málmar eins og t.d. niðursuðudósir, krukkulok, álbakkar o.fl. lausir í tunnuna. Ekki skal setja neinn endurvinnanlegan pappír eða spilliefni í þessa tunnu. Spilliefni, málmar, timbur og aðrir stórir og þungir hlutir sem skemmt geta tækjabúnað mega ekki fara í sorpið en eiga að fara á gámastöðvar. Nánar á sorpa.is

Í móttökustöð SORPU í Gufunesi er pokarnir með plastinu flokkaðir frá með vélbúnaði og málmarnir flokkaðir frá með seglum. Úr lífræna hlutanum er framleitt metan.

Grátunnan / orkutunnan er losuð á 14 daga fresti.  Fletta upp næstu losun í minni götu.

Sorpuhirðudagatal grátunna 2020

Líta skal á sorphirðudagatalið sem viðmiðunardagatal.  Veðurfar, veikindi og bilanir geta haft áhrif en almennt ætti ekki að skeika meiru en 1/2 til 1 degi á sorphirðu milli hverfa.


BlátunnaBlátunna

Í blátunnuna skal setja allan pappírs og pappaúrgang, s.s. dagblöð, tímarit, fernur, sléttan pappa, eggjabakka, skrifstofupappír og bylgjupappa. Ekki skal setja neinar matarleifar, plastpoka eða aukarusl í þessa tunnu.

Spilliefni, málmar, timbur og aðrir stórir og þungir hlutir sem skemmt geta tækjabúnað mega ekki fara í sorpið en eiga að fara á gámastöðvar. Nánar á sorpa.is.

Frá og með 1. janúar 2019 er blátunna tæmd á 21 dags fresti. Fletta upp næstu losun í minni götu.

Sorphirðudagatal blátunna 2020

Líta skal á sorphirðudagatalið sem viðmiðunardagatal.  Veðurfar, veikindi og bilanir geta haft áhrif en almennt ætti ekki að skeika meiru en 1/2 til 1 degi á sorphirðu milli hverfa.

Gjaldtaka

Bláa tunnan er innifalin í sorphirðugjaldi hverrar íbúðar og innheimt með fasteignagjöldum. Hægt er að sækja um aukatunnur ef þörf krefur og er þá greitt fyrir þær eftir gjaldskrá.

Grenndargámar

Grenndargamar

Í Hafnarfirði eru grenndargámar á sjö stöðum . Á öllum stöðunum eru gámar fyrir pappír, plast og gler auk fatagáma frá RKÍ og flöskugáma frá Skátunum á einhverjum þeirra. Staðirnir í Hafnarfirði eru eftirfarandi:

  • Hólshraun/Fjarðarkaup
  • Miðvangur / Samkaup
  • Fjarðargata / Fjörður
  • Melabraut við 10-11
  • Tjarnartorg við Bónus
  • Staðarberg við 10-11
  • Sólvangur

Sækja um aukatunnu


Var efnið hjálplegt? Nei