SorphirðaSorphirða

Öll heimili í Hafnarfirði eiga að vera með grátunnu og blátunnu. Tilgangurinn er að auðvelda flokkun á sorpi og skapa um leið umhverfisvænna samfélag í takt við stefnu sveitarfélagsins í umhverfismálum. 

Næsta losun á sorpi


Markmiðið er að fá alla íbúa bæjarfélagsins til að auka flokkun á úrgangi og draga um leið úr magni urðaðs úrgangs. Þessi flokkun er sambærileg á öllu höfuðborgarsvæðinu og hjá mörgum fleiri sveitarfélögum á landinu. 

Sorphirða - gatnalisti eftir hverfum
Sorphirða - hverfaskipting

GrátunnaGrátunna / orkutunna

Í grátunnuna fer almennt heimilissorp, s.s. matarleifar, bleiur, matarmengaðar umbúðir o.fl. Allt plast skal flokka frá og setja í sérpoka og setja í grátunnuna. Auk þess fara málmar eins og t.d. niðursuðudósir, krukkulok, álbakkar o.fl. lausir í tunnuna. Ekki skal setja neinn endurvinnanlegan pappír eða spilliefni í þessa tunnu. Spilliefni, málmar, timbur og aðrir stórir og þungir hlutir sem skemmt geta tækjabúnað mega ekki fara í sorpið en eiga að fara á gámastöðvar. Nánar á sorpa.is

Í móttökustöð SORPU í Gufunesi er pokarnir með plastinu flokkaðir frá með vélbúnaði og málmarnir flokkaðir frá með seglum. Úr lífræna hlutanum er framleitt metan.

Grátunnan / orkutunnan er losuð á 14 daga fresti.  Fletta upp næstu losun í minni götu.

Sorpuhirðudagatal grátunna 2020

Líta skal á sorphirðudagatalið sem viðmiðunardagatal.  Veðurfar, veikindi og bilanir geta haft áhrif en almennt ætti ekki að skeika meiru en 1/2 til 1 degi á sorphirðu milli hverfa.


BlátunnaBlátunna

Í blátunnuna skal setja allan pappírs og pappaúrgang, s.s. dagblöð, tímarit, fernur, sléttan pappa, eggjabakka, skrifstofupappír og bylgjupappa. Ekki skal setja neinar matarleifar, plastpoka eða aukarusl í þessa tunnu.

Spilliefni, málmar, timbur og aðrir stórir og þungir hlutir sem skemmt geta tækjabúnað mega ekki fara í sorpið en eiga að fara á gámastöðvar. Nánar á sorpa.is.

Frá og með 1. janúar 2019 er blátunna tæmd á 21 dags fresti. Fletta upp næstu losun í minni götu.

Sorphirðudagatal blátunna 2020

Líta skal á sorphirðudagatalið sem viðmiðunardagatal.  Veðurfar, veikindi og bilanir geta haft áhrif en almennt ætti ekki að skeika meiru en 1/2 til 1 degi á sorphirðu milli hverfa.

Gjaldtaka

Bláa tunnan er innifalin í sorphirðugjaldi hverrar íbúðar og innheimt með fasteignagjöldum. Hægt er að sækja um aukatunnur ef þörf krefur og er þá greitt fyrir þær eftir gjaldskrá.

Sorptunnugeymslur

Byggingarreglugerð gerir ráð fyrir plássi fyrir tvær tunnur við sérbýli en í einhverjum tilfellum við sérbýli og fjölbýli þarf að útbúa sorptunnuskýli. Íbúum ber að útbúa slíka aðstöðu í samræmi við samþykkta uppdrætti og skipulag. Ýmsir aðilar bjóða uppá lausnir í þessum efnum. Öll umgengni um sorpið og frágangur skiptir miklu máli. Mikilvægt er að gengið sé frá öllu sorpi í lokaða poka til að koma í veg fyrir óþrifnað og óþægindi.

Sorpgeymslur sem eru læstar skulu vera með samræmdum lás við það kerfi sem Hafnarfjarðarbær notar. Það má nálgast t.d. í Húsasmiðjunni, Lásahúsinu, Neyðarþjónustunni og Lásaþjónustunni.

Grenndargámar

GrenndargamarÍ Hafnarfirði eru grenndargámar á sjö stöðum . Á öllum stöðunum eru gámar fyrir pappír, plast og gler auk fatagáma frá RKÍ og flöskugáma frá Skátunum á einhverjum þeirra. Staðirnir í Hafnarfirði eru eftirfarandi:

  • Hólshraun/Fjarðarkaup
  • Miðvangur / Samkaup
  • Fjarðargata / Fjörður
  • Melabraut v/10-11
  • Tjarnartorg v/Bónus
  • Staðarberg v/10-11
  • Sólvangur

Sækja um aukatunnu


Var efnið hjálplegt? Nei