HesthúsHesthús

Hesthúslóðir á athafnasvæði Sörla við Fluguskeið og Kaplaskeið

Hafnarfjarðarbær auglýsir hesthúsalóðir á athafnasvæði Hestamannafélagsins Sörla við Fluguskeið og Kaplaskeið lausar til úthlutunar.  Lóðirnar eru mismunandi að stærð, sú minnsta 452,2 mog sú stærsta 1.909,3 m2 með rými fyrir 8-48 hesta.  Byggingarmagn í fermetrum er frá 93,6 - 608 m2 og verðið hlutfallslegt í takti við stærð.  Gatnagerðargjald á hesthúsalóðum er miðað við 34.599 kr/hvern byggðan m2 í húsi (vísitala í júní) og breytist í samræmi við vísitölu byggingarkostnaðar 1. dag hvers mánaðar, miðað við vísitölu úthlutunarmánaðar.  Við samþykkt á byggingaráformum bætast við þjónustugjöld byggingarfulltrúa og tengigjöld veitna. Upplýsingar um stærðir lóða, húsagerðir, fjölda hesta í húsi, byggingarmagn og verð er að finna í meðfylgjandi skjali: 

Hæðar- og mæliblöð fyrir lausar lóðir

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, bindandi byggingarlínu, fjölda bílastæða og aðrar kvaðir, ef einhverjar eru. 

Hæðarblöð sýna hæðir á lóðamörkum fjær götu (L) og hæðir lóða að gangstétt (G). Hæðartölur (H) eru leiðbeinandi fyrir aðalhæð og skulu frávik koma til umfjöllunar hjá bæjarskipulagi. Á hæðarblöðum er einnig sýnd lega vatns- og frárennslislagna og inntakshliða fyrir veitustofnanir eftir atvikum. 

Hugmyndir að hesthúsagerðum

Nýir hesthúsaeigendur geta látið hanna og teikna sín hús í takti við byggingarmagn í fermetrum á tiltekinni lóð. Meðfylgjandi eru hugmyndir að þremur stærðum af húsum (A, B og C) sem hægt er að byggja á svæðinu (S stendur fyrir steypa og T fyrir timbur).  Þessar hugmyndir og teikningar eru unnar af Sveini Ívarssyni arkitekt og ef lóðarhafi vill nýta uppdrætti Sveins þá þarf að hafa beint samband við hönnuðinn. 

Hugmyndir að hesthúsagerðum - skýringaruppdráttur

Image00014

Athafnasvæði Sörla - með því besta sem gerist í bænum

Hestamannafélagið Sörli var stofnað 7. febrúar 1944. Reiðvegasvæði Sörla er með því besta og fallegasta sem gerist á höfuðborgarsvæðinu. 

  • Upplýst reiðleið milli Hlíðarþúfna og Sörlaskeiðs.
  • Tveir reiðhringir um Gráhelluhraun.
  • Reiðleið um Smyrlabúðahraun sem tengir Sörlasvæðið við reiðleiðir í Heiðmörk.
  • Reiðvegur að og meðfram Flóttamannaleið sem tengir inn á reiðvegakerfi annarra hestamannafélaga

Við reiðleiðirnar hefur Sörli látið setja upp áningastaði þar sem hestamenn geta bundið hesta sína á meðan áð er. Landsamband Hestamanna hefur látið útbúa kort sem aðgengilegt er á vefnum með fjölmörgum reiðleiðum. Félagsaðstaða og reiðhöll Sörla er við Sörlaskeið 13a og ber hestamannafélagið ábyrgð á svæðinu. 

Hestamyndir_17

Skilmálar og skuldbindingar

Hafnarfjarðarbær, sem eigandi að skipulögðu byggingarlandi, kynnir neðangreinda skilmála, sem gilda gagnvart öllum þeim sem úthlutað fá byggingarlóð á byggingarsvæðinu. Af hálfu Hafnarfjarðarbæjar er það forsenda fyrir lóðarúthlutun, að hver sá er úthlutun hlýtur skuli samþykkja skilmálana og þær skuldbindingar sem þar kveður á um og hlíti þeim að öllu leyti. Lóðin er afhent í því ástandi sem hún er í við afhendingu. Breytt deiliskipulag sem samþykkt var 24. febrúar 2020 fól m.a. í sér fjölgun lóða fyrir minni hesthús við Fluguskeið og Kaplaskeið og breytingar á númerum húsa og lóðarstærðum. 

Ítarefni og yfirlit yfir lausar lóðir

Umsóknareyðublað og ferli umsóknar

Umsókn um lóð er tekin fyrir á bæjarráðsfundi þegar öll fylgigögn eru komin. Bæjarráðsfundir eru haldnir annan hvern fimmtudag. Yfirleitt annan og síðasta fimmtudag í mánuði. Umsókn og öll fylgiskjöl verða að vera komin fyrir kl. 16 mánudaginn fyrir bæjarráðsfund, svo umsókn verði tekin fyrir á þeim fundi. Stjórn hestamannafélagsins Sörla er umsagnaraðili vegna lóðaumsókna en bæjarstjórn samþykkir og úthlutar lóðunum. 

Sótt er um lóðirnar á MÍNUM SÍÐUM


Var efnið hjálplegt? Nei