Lausar lóðirLausar lóðir

Hafnarfjarðarbær auglýsir lóðir til úthlutunar og tilboða í nýju og vistvænu íbúðahverfi í Skarðshlíð . Í skipulagi og hönnun er rík áhersla lögð á heildræna sýn, vistvænt skipulag, grænt yfirbragð og fjölbreytt útisvæði. Svæðið liggur sunnan og vestan Ásfjalls.

Sannkölluð náttúruperla á frábærum stað!

Nánari upplýsingar gefur Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6 í síma: 585-5500, netfang: hafnarfjordur@hafnarfjordur.is eða netspjall milli kl. 9.15- 16.00.

Almennar upplýsingar um lausar lóðir í Hafnarfirði

Atvinnuhúsalóðir - Hellnahraun 2 og 3

Atvinnuhúsalóðir í Hellnahrauni 2. áfanga eru lausar til úthlutunar.

Hellnahraun 2 er með góða tengingar við Krýsuvíkurveg, stuttar vegalengdir í næstu höfn og flugvöll. Hverfið er fyrir atvinnustarfsemi í landnotkunarflokki B2 sem gerir ráð fyrir léttum iðnaði og atvinnustarfsemi sem ekki hefur mengandi áhrif á umhverfi sitt. Til starfsemi í flokki B2 má nefna t.d. ýmis konar verkstæði, framleiðsluiðnað (ekki matvælaiðnað), endurvinnslu og prentþjónustu. Svæðið er innan þynningarsvæðis frá álverinu í Straumsvík. Þynningarsvæði er svæði umhverfis álver þar sem þynning mengunar á sér stað og mengun getur verið yfir umhverfismörkum og gæðamarkmiðum.


Atvinnuhúsalóðir í Hellnahrauni 3. áfanga eru lausar til úthlutunar.

Hellnahraun 3 liggur ofar í landinu en Hellnahraun 2. áfangi og er með góða tengingar við Krýsuvíkurveg, stuttar vegalengdir í næstu höfn og flugvöll. Hverfið er fyrir atvinnustarfsemi í landnotkunarflokki B1 og teljast til athafnasvæðis. Á athafnasvæði er átt við starfsemi s.s. verslanir, skrifstofur, hreinleg verkstæði s.s. matvælaiðnað og aðra þjónustustarfsemi en lóðirnar eru fyrir utan þynningarsvæðis frá álverinu í Straumsvík. Óheimilt er að eiga lögheimili og/eða búsetu á iðnaðar og athafnasvæðum í Hellnahrauni.  


Íbúðarhúsalóðir - Skarðshlíð 2. áfangi

Úthlutunarlóðir

Einbýlishúsalóðir, parhúsalóðir, raðhúsalóðir, tvíbýlishúsalóðir og fjölskylduhúsalóðir eru lausar til úthlutunar til einstaklinga og lögaðila. Einstaklingar ganga fyrir í úthlutun einbýlis- og parhúsa.

Sótt skal um lóðirnar á MÍNUM SÍÐUM

Umsókn um lóð verður tekin fyrir á bæjarráðsfundi þegar öll fylgigögn eru komin. Bæjarráðsfundir eru haldnir annan hvern fimmtudag, næsti bæjarráðsfundur þar sem umsóknir verða teknar fyrir er 22. nóvember n.k. Umsókn og öll fylgiskjöl verða að vera komin fyrir kl. 16:00 mánudaginn fyrir bæjarráðsfund, þann 19. nóvember, svo umsókn verði tekin fyrir á þeim fundi.

Fylgiskjöl sem skulu fylgja með umsókn  koma fram í grein 2.1. í almennum reglum um úthlutun lóða og sölu byggingarréttar.

Umsókn einstaklinga skal fylgja: greiðslumat frá viðskiptabanka eða fjármálastofnun og skal greiðslumatið uppfylla þær kröfur er íbúðalánasjóður/viðskiptabankarnir gera til lántakenda sinna. Greiðslumatið skal bera með sér að umsækjandi geti staðið undir 40 millj. kr. greiðslumati.

Umsókn lögaðila skal fylgja: lögaðili sem umsækjandi um lóð skal leggja fram ársreikning síðasta árs áritaðan af löggiltum endurskoðanda, auk skriflegrar staðfestingar án fyrirvara frá banka eða lánastofnun um greiðsluhæfi og mögulega lánafyrirgreiðslu vegna fyrirhugaðrar húsbyggingar. Enn fremur skal umsækjandi leggja fram gögn er gefa upplýsingar um flekklausa byggingarsögu. 


Var efnið hjálplegt? Nei