Aðalskipulag


Aðalskipulag

Aðalskipulagið markar framtíðarsýn um það hvers konar bæ við viljum byggja á næstu árum: hver markmið okkar eru, hvernig við ætlum að ná þeim og hvaða kostnað það hefur í för með sér.

Aðalskipulag snýst um fólk, fólkið sem býr í bænum og á að lifa í því umhverfi sem við búum okkur. Það snýst líka um fyrirtæki, hvaða fyrirtæki við viljum laða að okkur til að skapa atvinnu og tekjur fyrir bæjarfélagið, og til að taka þátt í að skapa umhverfi okkar. Það snýst líka um fjármagn, því án fjármagns getum við ekki byggt þann bæ sem við óskum.

Aðalskipulagið sýnir stefnu um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál Hafnarfjarðar næstu 20 árin. Það sýnir hvernig byggðinni er ætlað að þróast og veitir upplýsingar fyrir þá sem hyggja á búsetu eða framkvæmdir um hvaða möguleikar eru fyrir hendi og hverjir kosti sveitarfélagsins eru. Aðalskipulagið stuðlar að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, varðveislu náttúru og menningarverðmæta og vinnur gegn umhverfisspjöllum og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.

Aðalskipulaginu er einnig ætlað að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulags- og byggingarmála en með skipulagi eru réttindi og kvaðir skilgreind til að forðast hagsmunaárekstra.

Aðalskipulagið  liggur einnig til grundvallar fyrir ýmsa grunngerð, svo sem vegaframkvæmdir, veitur og stofnanir. Með skipulagi er tryggður faglegur undirbúningur mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með því að kröfum um öryggi, endingu, útlit og hagkvæmni bygginga og annarra mannvirkja sé fullnægt.

Gildandi aðalskipulag

Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013 - 2025. Breyting á Skarðshlíð 
Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013 – 2025 Greinargerð 17. jan 2014
Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013 – 2025 Samantekt umsagna og svör 27. jan 2014
Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013 – 2025 uppdráttur 1, þéttbýli og uppland
Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013 – 2025 Umhverfisskýrsla janúar 2014
Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013 – 2025 Uppdráttur 2, Krýsuvík

Fylgirit

Fylgirit 1: Húsverndun í Hafnarfirði, tillaga vinnuhóps
Fylgirit 2: Námurekstur í landi Hafnarfjarðar
Fylgirit 3: Umhverfi og útivist
Fylgirit 4: Aðalskipulagsuppdráttur maí 2006
Fylgirit 4: Aðalskipulagsuppdráttur Krýsuvík maí 2007
Fylgirit 5: Umhverfisskýrsla 2006
Fylgirit 6: Greinargerð um grunnvatnsauðlind Hafnarfjarðar
Fylgirit 7: Greinargerð um efnisnámur í Hafnarfirði
Fylgirit 8: Greinargerð um orkulindir Hafnarfjarðar
Fylgirit 9: Feti framar. Staðardagskrá 21 – velferðaráætlun
Fylgirit 10: Umhverfis- og auðlindastefna Hafnarfjarðar
Fylgirit 11: Byggð í Hafnarfirði 1920 – 2000. Tillaga að húsverndun, greinargerð vinnuhóps


Var efnið hjálplegt? Nei