Hraun-vesturHraun-vestur

Leiðbeinandi heildarsýn um þróun skipulagssvæðisins

Fyrir liggur tillaga að rammaskipulagi reits sem afmarkast af Reykjavíkurvegi, Fjarðarhrauni og Flatahrauni. Landnotkun og uppbygging reitsins tekur mið af verslun, þjónustu og íbúðarsvæði. Tillagan er afrakstur vinnu Teiknistofu Arkitekta og Krads arkitekta.

Hraun-vestur

Rammaskipulag - frumdrög

Rammaskipulag - frumdrög

Nýtt rammaskipulag fyrir blandaða byggð í iðnaðarhverfi, Hraun - vestur, úthverfi í Hafnarfirði sem hefur með þróun byggðar endað mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Hraun - vestur afmarkast af Reykjavíkurvegi, Flatahrauni og Fjarðarhrauni. 34 hektara svæði sem hýsir í dag margvíslega atvinnustarfsemi og þjónustu auk þess sem búið er á litlum hluta. Svæðið mætti hins vegar nýta betur þó svo mikilvægt sé að halda í sem mest af þeirri starfsemi sem fyrir er.

Árið 2017 skiluðu fimm arkitektastofur tillögum í samkeppni um nýtt skipulag fyrir Hraun - vestur. Teiknistofa Arkitekta og KRADS arkitektar voru valin til að þróa hugmyndir sínar áfram í sameiningu og tvinna saman tillögur sínar. Nýtt rammaskipulag er afrakstur þeirrar vinnu.

Rammaskipulag byggir á núverandi byggð og lóðamörkum. Hægt verður að þétta byggðina með því að nýta auðar lóðir og fylla í skörð eða byggja ofan á eða við núverandi byggingar skv. heimildum um aukið byggingarmagn og nýjar hæðatakmarkanir.

Uppbygging. Gert er ráð fyrir að hverfið í heild byggist í áföngum á um 15-20 árum. Rammaskipulag setur meginreglur fyrir uppbygginguna með það að markmiði að ná fram fjölbreyttu og aðlaðandi borgarumhverfi. Í framhaldinu verða unnar deiliskipulagsáætlanir fyrir einstaka hluta hverfisins, m.a. í samráði við lóðarhafa.

Blönduð byggð með mismunandi áherslum eftir staðsetningu. Áhersla er lögð á verslun og þjónustu ásamt skrifstofum við breiðgötur og borgargötur. Við vistgötur eru íbúðir að hluta til einnig á jarðhæðum.

Leiðbeinandi heildarsýn um þróun skipulagssvæðisins

Rammaskipulag þetta hefur ekki lögformlegt gildi. Hlutverk rammaskipulags er að gefa leiðbeinandi heildarsýn um þróun skipulagssvæðisins. Í kjölfar samþykktar þess verða afmarkaðir áfangar deiliskipulagðir. Í deiliskipulagi eru endanlegar útfærslur, landnýting og byggingarmagn lögformlega ákvarðaðar. Á þessu stigi er því gerður fyrirvari um allar tölulegar stærðir, lóðarmörk og aðrar útfærslur sem fram koma í rammaskipulaginu.


Var efnið hjálplegt? Nei