HúsaleigubæturHúsaleigubætur

Íbúar í leiguhúsnæði geta átt rétt á húsaleigubótum hvort sem þeir leigja félagslegt húsnæði eða á almennum markaði. Framvísa þarf þinglýstum leigusamningi.

Hafnarfjarðarbær veitir sérstakan húsnæðisstuðning til þeirra sem búa við erfiða fjárhagslega og/eða félagslegar aðstæður. 

Sérstakur húsnæðisstuðningur

Frá áramótum sér Vinnumálastofnun um afgreiðslu nýrra húsnæðisbóta en Hafnarfjarðarbær heldur utan um afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings, sem kemur í stað sérstakra húsaleigubóta. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 18. janúar s.l. nýjar reglur um sérstakan húsnæðisstuðning. Sérstakur húsnæðisstuðingur er fjárstuðningur til greiðslu á húsaleigu umfram húsnæðisbætur sem veittar eru á grundvelli laga um nr. 75/2016.

Skilyrði fyrir samþykki umsóknar um sérstakan húsnæðisstuðning

Greiðsla sérstaks húsnæðisstuðnings tekur við af greiðslu sérstakra húsaleigubóta. Samanlagðar tekur og eignir umsækjanda skulu vera undir efri tekjumörkum og eignamörkum sem tilgreind eru. Skilyrði fyrir samþykki umsóknar er að viðkomandi:

  • skal eiga rétt til húsnæðisbóta
  • vera orðinn 18 ára
  • eiga lögheimili í Hafnarfirði


Sérstakur húsnæðisstuðningur er reiknaður sem ákveðið hlutfall af húsnæðisbótum þannig að fyrir hverjar 1.000.- kr. í húsnæðisbætur fær leigjandi greiddar 900 kr. í sérstakan húsnæðisstuðning. Húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur geta aldrei numið hærri fjárhæð en samtals 82.000 kr. og geta aldrei farið yfir 75% af húsnæðiskostnaði.

Ekki er greiddur sérstakur húsnæðisstuðingur þegar húsnæðiskostnaður að frádregnum húsnæðisbótum er 50.000 kr. eða lægri. Varðandi nánari upplýsingar er vísað til meðfylgjandi reglna.

Sækja um sérstakar húsaleigubætur

Var efnið hjálplegt? Nei