NewsEarthquakes: Prevention and preparedness

24. Feb 2021

 //Polski//below

The National Commissioner of Police's Civil Protection Department would like to remind all citizens in known earthquake areas to make arrangements to minimize the risk of damages due to earthquakes. There are several ways to do this.

Furniture:
Fix cabinets, shelves, and heavy items to the floor or walls. For furniture on wheels, always keep the wheels on the furniture in the locked position. If there is no locking mechanism on the wheels, place a frame around the wheels to prevent the furniture from moving during an earthquake. Remember, however, that a frame or lock on wheels does not prevent furniture from tipping over. Fix light ornamental items with adhesive putty.

Loose items and ornaments:
Do not place heavy objects on the top shelves or hang them up on walls without securing them properly. Adhesive putty can be used to ensure that lighter objects do not move during an earthquake. Heavy tableware and other heavy items should be stored in the lowest unit of cabinets, preferably with a door that can be closed.

Heaters and radiators:
Secure heaters and radiators. Familiarize yourself with the fuse board's location and water intake and cut the water and current. Firmly secure the radiators. Leaks can cause major damage if the water intake is not cut off immediately. The same applies to the securing of washing machines and dishwashers.

Framed images, chandeliers:
Attach photos and chandeliers with closed loops.

Cabinet doors:
Store heavy tableware in the lower cabinet/drawer units, and place locks or child safety locks on cabinet doors to prevent the contents from spilling out during an earthquake.

Sleeping locations:
Prevent cabinets, paintings, fragile, and heavy objects from hitting places where people sleep. Avoid positioning beds next to large windows or brick/stone walls.

Ceilings and floors:
Secure suspended ceilings and raised floors.

Windows:
Cover windows or place a safety film on windows to prevent broken glass from spreading. Do not leave beds under windows if there is a risk of earthquakes.

Insurance:
The Icelandic Natural Disaster Insurance's property compensation is based on fire insurance, which is a compulsory insurance package.

Radio and announcements:
Listen to announcements and instructions on the radio. It is good to have a longwave radio, in case FM transmissions are interrupted. You can also listen to the radio in your car.

Phones:
Mobile phones will not work for long in the event of extended power failure. Then it can be good to have a mobile charger to keep in your vehicle or a power bank for mobile phones. Send a text message to your loved ones instead of calling (especially after a major earthquake) to reduce network load during disasters.

In earthquake areas, the effects of earthquakes can be mitigated by performing regular earthquake drills to be better prepared in the event of a major earthquake:

  • DROP – COVER – HOLD ON is a series of words that you should memorize.

 

//Polski//

 

Krajowy Komendant Departamentu Obrony Cywilnej Policji przypomina mieszkańcom obszarów znanych z występowania trzęsień ziemi, aby podjęli kroki w celu zmniejszenia szkód spowodowanych trzęsieniami ziemi. Można to zrobić na kilka sposobów.

Meble:
Przymocuj szafki, półki i ciężkie przedmioty do podłogi lub ściany. W przypadku mebli wyposażonych w kółka zawsze utrzymuj je w pozycji zablokowanej. Jeśli nie ma blokady na kołach, umieść ramę wokół kółek, aby zapobiec przesuwaniu się mebli podczas trzęsienia ziemi. Pamiętaj jednak, że stelaż czy blokada na kółkach nie zapobiegają przewróceniu się mebli. Przymocuj lekkie przedmioty za pomocą masy plastelinowej.

Luźne przedmioty i ozdoby:
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów wysoko na półkach lub ścianach bez ich bezpiecznego zamocowania. Można stosować masę plastelinową, aby lżejsze przedmioty nie poruszały się podczas trzęsienia ziemi. Ciężką zastawę stołową i inne przedmioty najlepiej przechowywać w dolnych szafkach, najlepiej zamkniętych.

Grzejniki i piecyki:
Zamocuj grzejniki i piecyki. Zapoznaj się z lokalizacją zaworów poboru wody i tablicy elektrycznej. Zamocuj bezpiecznie kaloryfery. Wycieki mogą spowodować znaczne szkody, jeśli dopływ wody nie zostanie natychmiast zablokowany. To samo dotyczy zakończeń pralek i zmywarek.

Obrazy, żyrandole:
Umocuj obrazy i żyrandole za pomocą haków wyposażonych w zamknięcie zabezpieczające.

Drzwi szafek:
Ciężką zastawę stołową należy przechowywać w dolnych szafkach / szufladach i umieszczać na drzwiczkach szafek blokady bezpieczeństwa / zabezpieczenia przed dziećmi, aby zapobiec wypadnięciu zawartości.

Miejsca do spania:
Zabezpiecz miejsca do spania przed możliwością spadnięcia na nie szafek, obrazów, tłukących i ciężkich przedmiotów. Unikaj umieszczania łóżka przy dużych oknach i ciężkich ścianach działowych.

Sufity i podłogi:
Zamocuj odpowiednio podwieszane sufity i podniesione podłogi.

Szyby:
Zasłoń okna lub umieść folię ochronną na szybach, aby zapobiec rozpryśnięciu się odłamków szkła w przypadku wybicia szyby. Nie zostawiaj łóżka pod oknami, jeśli istnieje ryzyko trzęsienia ziemi.

Ubezpieczenie:
Odszkodowanie z islandzkiego ubezpieczenia od klęsk żywiołowych dla nieruchomości jest oparte na ubezpieczeniu od ognia (brunatryggingar), które jest obowiązkowym ubezpieczeniem.

Radio i ogłoszenia:
Słuchaj komunikatów i instrukcji podawanych w radiu. Dobrze jest mieć radio z długimi falami, na wypadek uszkodzenia nadajników FM. Można wówczas słuchać radia samochodowego.
Telefony:

Telefony komórkowe wystarczają na krótko, jeśli prąd jest odcięty przez długi czas. W takim wypadku dobrze jest mieć ładowarkę samochodową lub bank ładujący do ładowania telefonu komórkowego. Wysyłaj SMS-y do swoich bliskich zamiast dzwonić (szczególnie po dużym trzęsieniu ziemi), aby zmniejszyć obciążenie sieci w przypadku katastrof.

Na obszarach sejsmicznych skutki trzęsień ziemi można zmniejszyć dzięki ćwiczeniom przeciwsejsmicznym, aby być lepiej przygotowanym na duże trzęsienia ziemi:

  • KLĘKNIJ – ZASŁOŃ – TRZYMAJ to seria słów, które należy zapamiętać