News • Baejarmynd-samsetning-1.1

Cultural grants - polish below

5. Jan 2022

Grants for events and cultural projects

Applications for grants are now open for projects, events and co-operation agreements in the field of culture and arts in Hafnarfjörður. The aim is to promote cultural activities and support individuals and organizations in accordance with the cultural policy of the town. Applications must be submitted electronically. The application deadline is February 8, 2022.

Vidburdir-tonlistThe artists, organizations and/or events need to have a connection to the town in one way or another. For example as a resident, placing the event in Hafnarfjörður or promoting cultural activities in the town. Co-operation agreements and events can last up to three years. Please note the grant does not support the following: operating costs, travel- and educational costs.

 

Applications need to include the following:

 • Goal of the project, description and reason for application
 • Amount applied for
 • Project schedule
 • Other means of funding, if applicable
 • Estimated total cost of project


Read more about the rules for culture grants fund (in Icelandic)

Applications are available through the online portal, My pages, accessible through the website of Hafnarfjörður: www.hafnarfjordur.is. Applicants need either an electronic ID or Íslykill to access my pages. The service center of Hafnarfjörður can assist you with the application via phone 585 5500 or e-mail hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

Application deadline is February 8th 2022.

------------------------------------------------------------

Dotacje do wydarzeń i projektów kulturalnych

Rada ds. kultury i turystki miasta Hafnarfjörður ogłasza o możliwości składania podań na dotacje dotyczące projektów, wydarzeń oraz współpracy w dziedzinie kultury i sztuki w Hafnarfjörður.

Celem jest wspieranie działań kulturalnych zgodnie z polityką miasta oraz wzmocnienie jednostek i organizacji w zakresie twórczości artystycznej i kulturalnej. Artyści, organizacje, instytucje oraz wydarzenia kulturalne muszą w pewien sposób być powiązane z miastem Hafnarfjörður. Przykładowo: mieć stałe zameldowanie w Hafnarfjörður, wydarzenia muszą mieć miejsce w Hafnarfjörður lub przedstawiać działania kulturalne miasta. Istnieje możliwość ubiegania się o umowę na okres do trzech lat, na dłuższe bądź powtarzalne projekty. Podróże, kursy oraz koszty działalności organizacyjnej nie będą dotowane.

Podanie powinno zawierać następujące informacje:

 • Cel, opis i motyw podania
 • Wysokość dotacji
 • Plan i harmonogram projektu
 • Pozostałe koszty
 • Plan kosztów


Reguły dotyczące dotacji kulturalnej (w języku islandzkim).

Podania należy składać elektronicznie poprzez zalogowanie się na „Mínar síður“ na stronie miasta Hafnarfjörður: www.hafnarfjordur.is. Pomoc w zalogowaniu się można uzyskać w Centrum Usług miasta Hafnarfjörður pod numerem 585 5500 lub hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

Termin składania podań do 8 luty 2022.