HverfaskiptingHverfaskipting

Framtíðarsýn okkar er að Hafnarfjörður verði eitt eftirsóttasta bæjarfélag í landinu til búsetu og atvinnu:

  • Hafnarfjörður á áfram að bjóða fagurt umhverfi og alhliða þjónustu við íbúa og atvinnufyrirtæki
  • Í Hafnarfirði sé öruggt og fjölskylduvænt búsetuumhverfi, þar sem allir geta fundið húsnæði og umhverfi við sitt hæfi.
  • Þar séu atvinnumöguleikar fyrir sem flesta, fjölbreytt atvinnulíf m.a. með verðmætum nýsköpunarstörfum og hátækni auk hefðbundinna atvinnugreina.
  • Þar séu fjölbreyttir menntunarmöguleikar, öflugt menningarlíf, fjölbreyttir möguleikar til tómstundaiðju og íþróttaiðkunar og góð félagsleg þjónusta með áherslu á stuðning við einstaklinga til sjálfshjálpar.
  • Þar séu fjölbreyttir möguleikar til útivistar, bæði innan byggðar og í ósnortinni náttúru.
  • Þar sé áhersla á sjálfbæra þróun og verndun vistkerfis og náttúru.

AUGLÝSING - skipulagsbreytingar í auglýsingu 

Svæði S33 í Skarðshlíðarhverfi

Breyting á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 08.06.2016 að undangengnu samþykki skipulags- og byggingarráðs þann 31.05.2016,  að tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 hvað varðar svæði 33 í Skarðshlíðarhverfi dags. 19.01.2016, lagfært 30.05.2016, verði sett í auglýsingu skv. 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í því að hluti svæðisins S33, í Skarðshlíðarhverfi, samfélagsþjónusta, breytist í íbúðasvæði og sameinast íbúðasvæði ÍB 10. Á svæði S33 samfélagsþjónusta í Skarðshlíðarhverfi, sem ætlað var fyrir hjúkrunarheimili, heilsugæslu, skóla og leikskóla, verður nú skóli og leikskóli. S33 minnkar úr 4ha í 3ha og ÍB 10 stækkar úr 24ha í 25ha. Svæðið sem breytingin nær til er austan Hádegisskarðs milli Hraunskarðs og Apalskarðs.

Breyting á deiliskipulagi Skarðshlíðar/Völlum Hafnarfirði 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 08.06.2016, að undangengnu samþykki skipulags- og byggingarráðs þann 31.05.2016, að auglýsa tillögu að breytingu á  deiliskipulagi Skarðshlíðar sem öðlaðist gildi 22. 07.2013 í samræmi við 43 gr.  skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í því að svæði fyrir íbúðabyggð er stækkað inn á svæði ætlað samfélagsþjónustu (S33). Byggð ætluð fjölbýlishúsum (fjöleignarhúsum) er stækkuð og fyrirkomulagi þeirra og skilmálum breytt.

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu að Norðurhellu 2, frá 14.06. til 02.08. 2016. Hægt er að skoða aðalskipulagsbreytingu og  deiliskipulagstillögu á hafnarfjordur.is  Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulagsþjónustu.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað skriflega til umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 02.08.2016. Þeir sem eigi gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

 

 

Hellubraut 5 og Hellubraut 7


Tillaga að breytingu á deiliskipulagi við Hellubraut 5 og 7, 220 Hafnarfirði.

Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 28. júní 2016 að auglýsa tillögu að breytingu í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og samhliða grenndarkynna tillöguna skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breyting felst í því að á lóð við Hellubraut 5 verði nú heimilt að byggja tveggja hæða hús í stað 1,5 hæða og nýtingarhlutfall verði 0.53 í stað 0.45. Að öðru leyti gilda áfram núgildandi skilmálar fyrir lóðina. Núverandi hús ásamt bílskúr við Hellubraut 7 verði rifin og í stað þeirra byggt nýtt hús. Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 8-10 og hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu, Norðurhellu 2, frá 6. júlí til 17. ágúst 2016. 

Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna hér 
Nánari upplýsingar eru veittar hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað skriflega til umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 17. ágúst 2016. Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

 

 

 

 


Var efnið hjálplegt? Nei